Brawddegau enghreifftiol am Lliwiau Saesneg a lliwiau Saesneg

2

Yn y wers hon, byddwn yn gweld lliwiau yn Saesneg. Yn ein pwnc o'r enw lliwiau Saesneg, byddwn yn gweld enwau lliwiau Saesneg ac yn gwneud brawddegau am liwiau yn Saesneg. Byddwn hefyd yn gwneud ymarferion am liwiau yn Saesneg.

Sut i Ddarllen ac Ysgrifennu Lliwiau yn Saesneg

Dysgu Saesneg Mae angen dilyn proses benodol. Dylem grybwyll y manylion a fydd yn caniatáu ichi ddysgu'r iaith hon mewn ffordd symlach, yn ogystal â strwythur y frawddeg a'r rheolau gramadeg. Ar y pwynt hwn, gallwch chi ddechrau trwy ddysgu lliwiau Saesneg.

 • Coch: Coch
 • Gwyn: Gwyn
 • Glas: Glas
 • Melyn: Melyn
 • Oren: Oren
 • pinc: Pinc
 • porffor: porffor
 • Brown: Brown
 • Glas tywyll: Môr glas
 • Violet: magenta
 • Beige: Beige
 • Grey: Llwyd
 • gwyrdd: Gwyrdd
 • arian: Arian
 • Black: Du

mwyaf adnabyddus Sillafu lliwiau Saesneg dyma sut y mae. Nawr, gadewch i ni edrych ar eu hynganiad!

 • Coch
 • Gwyn: Waw
 • Glas: Blu
 • Melyn: Yelov
 • Oren: Orinc
 • Pinc: Pinc
 • Porffor: Pırpıl
 • Brown: Bravn
 • Glas y Llynges: Neyvi Blu
 • Fioled: Vaylit
 • Beige: Beige
 • Llwyd: Llwyd
 • Gwyrdd
 • Arian: Arian
 • Du: Blek

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

O ganlyniad, gallwch ynganu lliwiau Saesneg fel uchod. Nawr, gadewch i ni ddefnyddio lliwiau Saesneg mewn brawddeg i chi eu deall yn well!

 • Rwyf wedi paentio'r tŷ gwyn. (Roeddwn i'n paentio'r tŷ yn wyn.)
 • Hoffwn wisgo fy Coch (Rydw i eisiau gwisgo fy ffrog goch.)
 • gwyrdd yw fy hoff lliw. (Gwyrdd yw fy hoff liw.)
 • Rwy'n hoff iawn o wisgo fy glas (Dwi wrth fy modd yn gwisgo fy nhrôns glas.)
 • mae fy llygaid brown. (Mae fy llygaid yn frown.)
 • Mae gweithwyr yn gwisgo oren (Mae gweithwyr yn gwisgo festiau oren.)
 • Mae'r rhan fwyaf o hoff liw y ferch yn porffor. (Porffor yw hoff liw llawer o ferched.)
 • Hoffwn gael a du (Rydw i eisiau cael car du.)
 • Grey dillad yw fy hoff rai bob amser. (Gwisgoedd llwyd yw fy hoff un bob amser.)

Beth sydd angen i chi ei wybod am Lliwiau yn Saesneg

Lliwiau Saesneg Diolch i hyn, bydd dysgu'r iaith hon yn llawer mwy pleserus! Mae'n rhaid dweud pa mor bwysig yw lliwiau i'n byd! Lliwiau; Mae'n un o'r symbylyddion mwyaf. Dylem ddweud bod lliwiau'n bwysig wrth gyfathrebu, ychwanegu emosiwn, rhoi neges a llawer mwy. Yn ogystal, dylid nodi bod plant, yn enwedig y rhai sydd newydd ddechrau dysgu Saesneg, yn dysgu am liwiau gyda chwilfrydedd mawr. Os ydych chi'n dysgu Saesneg o'r lliwiau rydych chi'n eu defnyddio ym mhob agwedd o'ch bywyd bob dydd, byddwch chi'n dechrau dysgu'r iaith hon o'r lle hawsaf a mwyaf pleserus. Lliwiau Saesneg; Mae'n hynod werthfawr o ran ehangu eich geirfa a chynyddu eich cymhelliant i ddysgu.

Lliwiau Saesneg Cyn symud ymlaen at yr hyn sydd angen i chi ei wybod amdano, dylech edrych ar eich lle byw! Byddwch yn dyst i fodolaeth lliw gwahanol ym mhobman! Fodd bynnag, faint o'r lliwiau hyn ydych chi'n eu hadnabod yn Saesneg? Yn enwedig os ydych chi newydd ddechrau dysgu Saesneg, dylech wneud y swydd hon yn haws trwy ddysgu Saesneg y lliwiau uchod.

lliw a lliw Mae llawer o bobl yn meddwl tybed beth yw'r gwahaniaeth rhwng y geiriau. Fodd bynnag, rhaid inni ddweud bod y ddau air yn golygu'r un peth mewn gwirionedd. Mae ysgrifennu lliw neu liw yn bwysig o ran penderfynu pa wlad Saesneg sy'n cael ei defnyddio. lliw; Mae'n perthyn i Saesneg America. Mewn geiriau eraill, fe'i defnyddir yn yr Unol Daleithiau. Lliw yn air Saesneg Prydeinig. Dylem ddweud ei fod yn cael ei ddefnyddio mewn gwledydd fel Seland Newydd ac Awstralia, yn enwedig Lloegr. Yn ogystal, llwyd yn dynodi'r lliw llwyd; Er ei fod yn air Saesneg Prydeinig, mae llwyd yn perthyn i Saesneg America.

Coch, glas a melyn; lliwiau cynradd fe'u gelwir yn Mewn geiriau eraill, rhaid inni ddweud bod pob lliw gweladwy yn cynnwys y tri lliw hyn mewn gwirionedd. O ganlyniad i gymysgu'r tri lliw hyn mewn cyfrannau gwahanol, daw lliwiau canolraddol i'r amlwg. lliwiau cynradd yn Saesneg lliwiau cynradd wrth enwi lliwiau canolradd lliwiau eilaidd yn cael ei alw.

 • Coch a melyn Mae'r lliw oren (oren) yn dod i'r amlwg o'r cyfuniad o (coch a melyn). Oren; lliw canolradd.
 • Glas a melyn Mae'r cyfuniad o (glas a melyn) yn cynhyrchu'r lliw gwyrdd. Gwyrdd; yn denu sylw fel lliw canolradd gwahanol.
 • Coch a glas O'r cyfuniad o liw porffor (coch a glas) daw allan. Porffor; Lliw canolradd arall.

Yn ogystal â hyn i gyd, mewn rhai achosion, efallai na fyddwch yn siŵr sut i adnabod lliw. Mewn geiriau eraill, er y gall y lliw a welwch edrych fel lliw cynradd neu eilaidd, nid yw'n perthyn i'r lliw hwnnw mewn gwirionedd. Mewn achosion o'r fath, mae'r ôl-ddodiad -ish yn angenrheidiol. cochlydEfallai y bydd gwahanol ddefnyddiau lliw fel melynaidd, brown. Byddwn yn esbonio'r pwnc hwn gydag enghreifftiau fel y gallwch ei ddeall yn well!

 • Mae ganddi fag coch. (Mae ganddi fag cochlyd.)
 • Edrychwch ar y crysau-t oren hynny. Ble wnaeth e ei brynu? (Edrychwch ar y ti oren hwnnw! Ble cafodd e?)

Yn ogystal, yn union fel yn Nhwrceg, gallwch ychwanegu ansoddeiriau ysgafn neu dywyll o'u blaenau i ddisgrifio lliwiau yn Saesneg yn well. Gallwch wneud diffiniadau mwy cywir o liwiau trwy ddefnyddio glas tywyll (glas tywyll), brown golau (brown golau). Yn ychwanegol, lliwiau llachar Gallwch hefyd ddefnyddio'r ansoddair llachar.

Yn ogystal â dysgu lliwiau, dylech ddysgu sut i ofyn lliw unrhyw beth yn Saesneg. Ar y pwynt hwn, gallwn ddweud y bydd y brawddegau canlynol yn dod yn ddefnyddiol!

 • Pa liw yw hwn? (Pa liw yw hwn?)
 • Pa liw sydd orau gennych chi? (Pa liw sydd orau gennych chi?)
 • Oes gennych chi wahanol liwiau o hyn? (Oes gennych chi hwn mewn gwahanol liwiau?)
 • Oes ganddo goch? (A oes coch ar hwn?)
 • Mae'n well gen i ddillad glas
 • Mae gennym ni liwiau gwahanol. Ydych chi eisiau edrych arnyn nhw? (Mae gennym ni wahanol liwiau hefyd. Am gael golwg arnyn nhw?)

O ganlyniad, byddwch chi'n profi rhwyddineb wrth ddysgu lliwiau Saesneg gyda'r brawddegau uchod. Os ydych chi'n dysgu patrymau o'r fath, bydd y lliwiau'n fwy parhaol. Yn ogystal, dylech gael help gan y rhai o'ch cwmpas wrth ddysgu lliwiau Saesneg. Yn benodol, dylech edrych ar y lliwiau yn eich lle byw trwy roi ystyr. Os ydych chi'n gweld lliw pob manylyn sy'n dod eich ffordd ac yn dod o hyd i'r hyn sy'n cyfateb i Saesneg yn iawn ar ôl, byddwch chi'n dysgu'r hyn sy'n cyfateb i bob lliw Saesneg ar ôl ychydig.

Lliwiau Saesneg; Mae'n hawdd ac yn bleserus. Diolch i'r lliwiau, mae gennych gyfle i fynegi'ch hun mewn ffordd well o lawer wrth siarad Saesneg. Yn ogystal, ar-lein Lliwiau Saesneg Dylem ychwanegu bod llawer o adnoddau ar gael i'ch helpu chi i ymarfer.

Ymarferion ar Lliwiau yn Saesneg

 • Caws yw… ..
 • Oren yw… ..
 • Glo yw… ..
 • Mae onnen yn….
 • Mae eirin gwlanog yn….
 • Mae coeden yn….
 • Mae'r haul yn….
 • Mae grawnwin yn….
 • Gwaed yw….
 • Ei siaced yw….
 • Bananas yw….
 • Coffi yw….

Isod gallwch ddod o hyd i'r atebion i'r bylchau uchod.

 • Melyn
 • Oren
 • Black
 • Grey
 • Pinc
 • gwyrdd
 • Melyn
 • gwyrdd
 • Coch
 • Black
 • Melyn
 • Brown

Os byddwch chi'n datrys y prawf isod, bydd gennych y ddealltwriaeth orau o liwiau.

 • Pa un yw lliw cynradd?
 1. pinc
 2. Coch
 3. gwyrdd
 • Pa un nad yw'n lliw cynradd?
 1. Coch
 2. Melyn
 3. Brown
 • Pan fyddwch chi'n cymysgu coch a melyn, rydych chi'n cael….
 • Pan fyddwch chi'n cymysgu glas a choch, rydych chi'n cael….
 • Pan fyddwch chi'n cymysgu melyn a glas, rydych chi'n cael….
 • Pan fyddwch chi'n cymysgu du a gwyn, rydych chi'n cael….
 • Pan fyddwch chi'n cymysgu gwyn a choch, rydych chi'n cael….
 • Mae ceirios yn….
 • Banana yw….

Gallwch gymharu'ch atebion eich hun â'r atebion cywir isod.

 • Coch
 • Brown
 • Oren
 • porffor
 • gwyrdd
 • Grey
 • Coch
 • Melyn

Lliwiau Saesneg a bydd cyfwerthoedd Twrcaidd yn ddefnyddiol iawn i chi!

gwyrdd du

llwyd coch

gwyn melyn

glas tywyll

du glas

turquoise porffor

coch gwyrdd

arian oren

melyn turquoise

porffor beige

beige arian

glas gwyn

oren llwyd

Cwestiynau Sampl ar Lliwiau yn Saesneg

 • Pa liw yw'r bwrdd? (brown)
 • Mae'r bwrdd yn frown
 • Ydy'r cathod yn ddu neu'n frown? (du)
 • Mae'r cathod yn ddu
 • Pa liwiau yw waliau? (Gwyn)
 • Mae'r waliau'n wyn
 • Ydy'r rhosod yn goch neu'n wyn? (gwrthod)
 • Mae'r rhosod yn goch
 • Pa liw yw'r awyr? (glas)
 • Mae'r awyr yn las

Gallwch luosi'r enghreifftiau uchod! Diolch i'r enghreifftiau hyn, bydd yn llawer haws ichi ddeall lliwiau yn Saesneg.

Annwyl ffrindiau; rhaid inni ddweud bod pawb yn derbyn y syniad o ddysgu iaith newydd. Dylem nodi bod ganddo fanteision megis cwrdd â phobl newydd, cyfathrebu mewn ffordd well o lawer, deall gwahanol ddiwylliannau mewn dyfnder, ac edrych ar y byd o safbwynt hollol wahanol. Yn ogystal, os ydych chi'n dysgu iaith wahanol, bydd gennych chi'r fantais o fod yn wrandäwr da iawn. Mae astudiaethau wedi dangos bod gan bobl sy'n gallu siarad mwy nag un iaith feddwl llawer mwy egnïol a chreadigol.

Os ydych chi'n teimlo'n annigonol i ddysgu iaith newydd, dylech gael gwared ar y meddwl hwn cyn gynted â phosibl. Byddwch chi'n teimlo'n ffodus os byddwch chi'n gosod eich calon ar y broses hon, a fydd yn ddiflas, yn heriol ac yn cymryd mwy o amser nag yr ydych chi'n meddwl, o'r cychwyn cyntaf. Mae'n hysbys bod tua 6 o ieithoedd yn cael eu siarad yn y byd. Ymhlith cymaint o ieithoedd ceisio dysgu saesneg yn opsiwn. Iawn, Dysgu Saesneg Pam ei fod mor angenrheidiol?

Rhesymau dros Ddysgu Saesneg!

 • Ingilizce; Fel y gallwch ddychmygu, hi yw'r iaith fwyaf cyffredin yn y byd. Er bod llawer o bobl yn tynnu sylw at Sbaeneg yn hyn o beth, gallwn ddweud bod goruchafiaeth y Saesneg yn llawer ehangach. Amcangyfrifir bod un o bob pump o bobl yn y byd yn siarad Saesneg. Yn ogystal, ni ddylid anwybyddu bod yna rai sy'n gallu deall yn ogystal â'r rhai sy'n gallu siarad Saesneg. O ganlyniad, gallwn ddweud, waeth ble yn y byd y maent yn byw, bod pobl yn dysgu Saesneg fel ail iaith dramor ar ôl eu mamiaith. Mewn geiriau eraill, Dysgu Saesneg; Bydd yn un o'r penderfyniadau gorau y byddwch chi'n eu gwneud yn eich bywyd.
 • Gwell swydd a chyflog yn amodau economaidd heddiw; Heb os, breuddwyd pawb ydyw. Gallwn ddweud bod cwmnïau'n dod yn rhyngwladol, ni waeth a ydyn nhw'n fach, yn ganolig neu'n fawr. Ar y pwynt hwn, i weithio mewn cwmni rhyngwladol, yn gyntaf Ingilizce dylech chi ddysgu. Waeth a ydych chi'n byw yn Tsieina neu'r Almaen, gallwch gael cyfle i weithio i unrhyw gwmni rhyngwladol ledled y byd gyda'ch gwybodaeth o'r iaith Saesneg. Yn ogystal, mae angen i chi wybod Saesneg am gyflog da! Pan edrychwch ar y rhai sy'n gweithio mewn cwmnïau fel Google, Facebook, Apple, lle mae pawb eisiau gweithio, fe welwch fod eu gwybodaeth Saesneg yn berffaith ym mhob agwedd.
 • Rydym wedi dweud bod y Saesneg yn iaith a siaredir mewn sawl gwlad yn y byd. Mewn gwirionedd, gallwn ddweud, erbyn y dyddiad heddiw, fod gan 57 o wledydd ieithoedd swyddogol. Mewn geiriau eraill, fe'i defnyddir fel iaith swyddogol mewn mwy na chwarter gwledydd y byd. Mae hyn ar ei ben ei hun yn rheswm dilys iawn i ddysgu Saesneg!
 • Pan feddyliwch am fyd busnes, y peth cyntaf rydych chi'n meddwl amdano Ingilizce Mae'n hollol normal! Oherwydd Saesneg; Hi yw iaith fyd-eang y byd busnes. Os ydych chi'n dysgu Saesneg, a elwir yn iaith meddalwedd, gwyddoniaeth, hedfan, cysylltiadau rhyngwladol, twristiaeth a'r cyfryngau, byddwch chi'n cael cyfle i ddod o hyd i swydd gyda chyfleoedd deniadol mewn cwmnïau rhyngwladol. Ar ben hynny, rhaid inni ddweud mai'r Saesneg yw iaith masnach ryngwladol. Mae llawer o sefydliadau preifat, gan gynnwys y Cenhedloedd Unedig, yn derbyn Saesneg fel yr iaith swyddogol.
 • Dylem grybwyll nodwedd arall o'r Saesneg nad yw'r mwyafrif o bobl yn talu sylw iddi. Bron i 80 y cant o bapurau astudiaethau academaidd ac ymchwil y byd Ingilizce wedi ei ysgrifennu fel. Er mwyn cyhoeddi eu prosiectau a gwneud y gorau o astudiaethau academaidd, yn enwedig ym mhrifysgolion byd-enwog UDA, mae dysgu iaith Saesneg sy'n academaidd effeithiol yn hanfodol.
 • Ingilizce Ni ddylech feddwl am ddysgu yn nhermau addysg a gwaith yn unig. Os ydych chi'n dysgu'r iaith hon yn y ffordd orau, bydd gennych fantais mewn sawl agwedd wrth deithio. Pa bynnag wlad yn y byd yr ewch iddi Ingilizce Rydych chi'n debygol iawn o gwrdd â rhywun sy'n siarad. Os ewch i wlad wahanol i gael addysg neu unrhyw reswm arall, dylech ddysgu Saesneg er mwyn cael amser cyfforddus a sgwrsio ag eraill.
 • Ingilizce; Mae hefyd yn iaith y cyfryngau. Mae cynnwys cyfryngau bwletinau newyddion mwyaf y byd fel teledu, cylchgronau, papurau newydd, radio wedi'u cynhyrchu yn Saesneg ers y gorffennol. Yn ogystal â diwydiant ffilm a cherddoriaeth America, rhaid inni ddweud bod bwletinau newyddion Prydain hefyd yn bendant yn hyn o beth. O ganlyniad, mae angen i chi wybod Saesneg er mwyn gwylio cyfresi a ffilmiau tramor neu i ddilyn y newyddion. Os ydych chi'n dysgu Saesneg, iaith cyfryngau rhyngwladol a chelf, gallwch fwynhau pob math o adnoddau heb fod angen cyfieithu.
 • Ingilizce; Mae'n iaith y rhyngrwyd yn ogystal ag iaith y cyfryngau. Mae mwyafrif helaeth y gwefannau yn y byd yn Saesneg. Mae yna lawer o wefannau yn Saesneg ar bynciau fel addysg, busnes ac iechyd. Yn ogystal, dylem ddweud bod y gwefannau rydych chi'n ymweld â nhw er mwyn pori'r rhyngrwyd a threulio amser hefyd yn Saesneg. Ar y pwynt hwn, os ydych chi am elwa o'r rhyngrwyd gant y cant, dylech chi ddysgu Saesneg.
 • Pwysigrwydd dysgu Saesneg Mae'n dangos ei hun yn bennaf ym maes addysg. Saesneg yw iaith swyddogol addysg mewn sawl gwlad yn Asia ac Ewrop, yn ogystal ag yn America a Lloegr. Os ydych chi'n siarad Saesneg, bydd gennych fynediad at gyfoeth o gyfleoedd academaidd dramor.
 • Y Saeson; Mae hefyd yn iaith llenyddiaeth. Darllen y gweithiau a ysgrifennwyd gan awduron enwocaf y byd Ingilizce Mae'n hanfodol eich bod chi'n gwybod. Er mwyn deall testun ysgrifenedig orau, mae angen ei ddarllen yn ei iaith wreiddiol. Ar y pwynt hwn, os ydych wedi meistroli Saesneg, bydd cyfle i chi ddarllen a deall gweithiau o'r fath orau.
 • Dylem nodi bod y Saesneg hefyd yn effeithiol wrth ddatblygu ymennydd. Yn fwy manwl gywir, os byddwch chi'n dysgu'r iaith hon, bydd eich cof yn llawer gwell. Os ydych chi'n ddwyieithog, bydd eich ymennydd yn brysur trwy'r amser. Mewn geiriau eraill, mae hyn yn rhywbeth sy'n dangos bod eich cof yn cryfhau. A hefyd, Dysgu Saesneg; Mae hefyd yn ddefnyddiol wrth ddysgu ail iaith dramor. Yn unol â'r ymchwiliadau, dylem hefyd nodi y bydd y Saesneg yn fuddiol i'ch ymennydd amddiffyn ei hun wrth ichi heneiddio.

I gloi, am yr holl resymau hyn, dylech ddysgu Saesneg heb unrhyw amheuaeth yn eich meddwl. dysgu'r iaith hon; Bydd o fudd i chi mewn sawl ffordd a bydd hefyd yn bwysig i'ch hunanhyder. Wrth ddysgu Saesneg, fe welwch ei bod yn werth chweil bob munud rydych chi'n ei dreulio yn dysgu'r iaith hon. Os ydych chi'n meistroli'r iaith hon, byddwch chi'n ennill yn sylweddol o ran sut mae perffeithrwydd yn addas i chi.

Ffyrdd o Ddysgu Saesneg

dysgu lliwiau yn Saesneg Mae'n naturiol eich bod chi ei eisiau! Os ydych chi'n dysgu lliwiau, sy'n bwnc hynod o syml, yn y ffordd orau, fe welwch y bydd y wybodaeth hon yn ddefnyddiol iawn yn enwedig yn eich bywyd bob dydd. Fodd bynnag, mae yna hefyd wahanol bwyntiau y dylech chi roi sylw iddynt wrth i chi symud ymlaen ar eich antur yn Lloegr, y gwnaethoch chi ddechrau gyda lliwiau. Hynny yw, os ydych chi am symud ymlaen wrth ddysgu Saesneg, dylech weithio mewn ffordd fwy cynlluniedig a threfnus. Ar y pwynt hwn, credwn y bydd y cyngor canlynol yn dod yn ddefnyddiol!

 • dysgu lliwiau yn Saesneg Os ydych chi eisiau, rhaid i chi ysgogi eich hun yn gyntaf. Ar y pwynt hwn, bydd nod y byddwch chi'n ei osod yn gymhelliant pwysig i chi. Ar ôl i chi roi digon o ymdrech i gymhelliant, dylech hefyd bennu lefel eich gwybodaeth Saesneg. Hynny yw, mae angen i chi weld ym mha gam rydych chi. Gallwch chi fod ar y lefel dechreuwr neu ar y lefel ganolradd. Mae yna wahanol dechnegau dysgu ar gyfer pob lefel.
 • dysgu saesneg Dylech ystyried y broses gam wrth gam. Gallwch chi fod yn dda iawn am ramadeg. Fodd bynnag, mae'n hollol normal bod â diffygion mewn siarad a gwrando. Ar y pwynt hwn, dylech yn gyntaf bennu rhaglen waith ar gyfer eich diffygion. Yn ogystal, dylech fynegi y bydd sgiliau darllen, ysgrifennu, gwrando a siarad yn ddefnyddiol iawn i chi ddysgu Saesneg mewn termau real.
 • Mae pa mor hen rydych chi'n dechrau dysgu Saesneg hefyd yn hynod bwysig! Mae astudiaethau wedi dangos y dylai dysgu iaith ddechrau yn ifanc. Fodd bynnag, dysgu lliwiau yn Saesneg Nid ydych byth yn rhy hwyr ar ei gyfer. Gallwch chi ddechrau dysgu Saesneg ar unrhyw oedran. Oherwydd, defnyddir gwahanol ddulliau addysg ar gyfer pob grŵp oedran. Gallwn ddweud bod addysg i blant lle mae ffyrdd mwy naturiol a gwahaniaethau canfyddiad sy'n briodol i'w hoedran yn cael eu hystyried. Dylid crybwyll bod addysg fwy cynhwysfawr yn cael ei chymhwyso ar gyfer llencyndod a chyfnod diweddarach. Hyd yn oed os ydych chi'n hwyr yn dysgu Saesneg, ni ddylech golli'ch cymhelliant. Ymennydd dynol; Mae wedi'i raglennu i ddysgu ieithoedd ar unrhyw oedran. Diolch i'r dulliau hyfforddi priodol, gallwch gael cyfle i ddysgu hyd yn oed y pethau rydych chi'n meddwl na allwch chi eu dysgu.
 • Mae lle rydych chi'n dysgu Saesneg hefyd yn bwysig! Ar y pwynt hwn, llawer o bobl dysgu saesneg Gallwn ddweud ei fod yn cael problemau ag ef. Os ydych chi eisiau, gallwch chi ddysgu'r iaith hon yng nghysur eich cartref. Diolch i ddatblygiad technoleg Dysgu Saesneg Mae gennych lawer o opsiynau ar gyfer eich enw. Gallwch ddysgu Saesneg pryd bynnag a lle bynnag y dymunwch, diolch i'r hyfforddiant ar-lein y byddwch yn ei dderbyn dros y rhyngrwyd. Yn ogystal, dylech addasu addysg Saesneg i fywyd bob dydd. Hynny yw, dylech werthuso'r hyn rydych wedi'i ddysgu mewn ffordd ymarferol yn hytrach na damcaniaethol. Yn hyn o beth, gallwn roi enghraifft o liwiau Saesneg, sy'n destun ein herthygl. Rhaid inni ddweud bod gan bob eitem yn eich amgylchedd o leiaf un lliw. Ar y pwynt hwn, gallwn ddweud y bydd y lliwiau'n fwy parhaol yn eich meddwl os byddwch chi'n dysgu'r hyn sy'n cyfateb yn Saesneg i liwiau'r eitemau agosaf.
 • Fel y dywedasom o'r blaen, yn ystod eich addysg Saesneg, mae'n hynod bwysig ar ba gam rydych chi! Dylem grybwyll bod chwe lefel wahanol yn ôl y Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd. Dechreuwr A1 ve A1 Elfennaidd Lefel; yn cyfeirio at y lefel y gellir ysgrifennu a siarad ymadroddion bywyd beunyddiol syml. Mae yna wahanol lefelau: B1 Canolradd, B2 Canolradd Uchaf, C1 Uwch, C2 Hyfedrus. Ar y pwynt hwn, dylid dweud, os ydych chi newydd ddechrau dysgu Saesneg, mae lefelau A1 ac A2 yn addas i chi. Fodd bynnag, os dilynwch y camau cywir, gallwch symud ymlaen i lefelau uwch mewn dim o amser.

Yn olaf, Lliwiau Saesneg Dylem nodi bod y dechneg cofio geiriau yn addas i chi mewn addysg Saesneg, yn enwedig yn Saesneg.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
2 Sylw
 1. Ismail yn dweud

  Mae pwnc lliwiau yn Saesneg yr ydych wedi'i egluro yn dda, diolch, ond credwn fod yn rhaid i'r pwnc hwn o liwiau yn Saesneg gael ei gefnogi gan ddelweddau.

 2. Tessa yn dweud

  Mae lliwiau Saesneg wedi'u hesbonio'n dda iawn, diolch

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.