Cyrsiau Almaeneg Saesneg Cyrsiau Dysgu Almaeneg 4

0

Fideos gwersi Almaeneg gyda darlithoedd Saesneg. Rydyn ni'n rhannu gyda'r meddwl bod yna ffrindiau a all elwa o'r 4edd fideo gwers o'r gyfres fyd-eang Learn German. Rydyn ni'n credu bod y fideo o wersi Almaeneg gyda darlithoedd Saesneg yn adnodd gwych i'r rhai sy'n gwybod Saesneg ac eisiau dysgu Almaeneg.

Mae rhai o'n myfyrwyr yn cwyno nad ydyn nhw'n deall Almaeneg ac nad ydyn nhw'n gallu datrys system yr Almaen.
Mae'n haws gafael yn erbyn y problemau hyn, yn enwedig ffrindiau sy'n gwybod ychydig o Saesneg, Almaeneg a Saesneg trwy gymharu strwythur gramadeg yr Almaen.

Er nad oes tebygrwydd penodol rhwng gramadeg Almaeneg a Thwrcaidd, mae llawer o debygrwydd rhwng gramadeg Saesneg ac Almaeneg.
Byddwch hyd yn oed yn gweld bod y rhan fwyaf o'r geiriau Almaeneg yn debyg i eiriau Saesneg pan fyddwch chi'n gwylio'r ddarlith Saesneg.
Hyd yn oed y geiriau yw'r un sillafu.
Mae llawer o debygrwydd rhwng yr Almaen a'r Saesneg, er nad oes unrhyw anghysondeb rhwng yr Almaen a'r Twrceg, yn enwedig o ran amser.
Byddwch yn deall hyn pan fyddwch chi'n gwylio fideos darlithio Almaeneg yn Saesneg.

Fodd bynnag, ein cyngor yw nad ydynt yn gwneud cysylltiad uniongyrchol rhwng Saesneg ac Almaeneg, peidiwch â meddwl am bethau fel miş yn Saesneg ac yn y blaen Almanca Almaeneg.
Nid ydym byth eisiau anwybyddu'ch morâl, ond mae Almaeneg yn fwy anodd ac yn fwy cymhleth na Saesneg.
Felly, ni ellir cyffredinoli’r iaith Almaeneg cymaint â’r Saesneg.
Yn yr iaith Almaeneg mae yna lawer o reolau, ond mae eithriadau i bob rheol.
Yn sicr mae angen cof.

Dymunwn bob llwyddiant i chi yn eich addysg Almaeneg.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich iaith Almaeneg, peidiwch ag oedi i anfon e-bost at ein tîm.
Byddwn yn ateb yr holl gwestiynau cyn gynted ag y gallwn.

Nawr rydym yn eich gadael gyda'r fideo darlith Almaeneg yn Saesneg:

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.