Sut i Ddysgu'r Geiriau Mwyaf Hanfodol yn Saesneg

1

Dysgu Saesneg Mae lefel Saesneg yn dechrau ar a1. Ar y lefel hon dim ond y rhai sy'n gwybod rhai geiriau sylfaenol. Yr hyn y mae angen i chi ei wybod fel y cam cyntaf Geiriau sylfaenol Saesneg yn digwydd. Gallwch chi wybod y geiriau sylfaenol, eu cofio a chynyddu eich lefel yn raddol.

Ond y blaenoriaethau mae angen i chi ddysgu strwythurau brawddegau sylfaenol, geiriau sylfaenol a gramadeg. Mae'n anodd siarad Saesneg ar y lefel hon. Ond ar ddiwedd y lefel, rydych chi bellach yn gwybod y geiriau sylfaenol, yn deall strwythurau brawddeg sylfaenol a gramadeg, a byddwch chi'n gallu trin eich hun. Nid yw dysgu Saesneg mor hawdd â hynny, wrth gwrs, mae gennych lawer mwy i'w ddysgu. Nawr mae'n bryd solidoli'ch sylfaen. Mae geiriau sylfaenol, misoedd, dyddiau, yn cyfrif, ac rydych chi eisoes wedi dechrau cymryd camau cadarn gyda'r ferf "byddwch" hy 'i fod'. Y peth pwysicaf y dylech ei wneud yw gwella'ch geirfa. Wrth gofio geiriau, dylech ddechrau gyda'r geiriau a ddefnyddir fwyaf ym mywyd beunyddiol. Mae strwythur brawddegau yn gyflenwad pwnc-predicate, yn wahanol i Dwrceg. Dylech roi sylw i'r rheol hon wrth ffurfio brawddegau. Yn dechrau ffurfio brawddegau byr a sylfaenol gan ddefnyddio cyflenwad a chysylltiad. Ydy, nid yw dysgu iaith yn dasg hawdd o gwbl. Fodd bynnag, os byddwch chi'n pennu'r camau dysgu yn gywir ac yn gweithio trwy eu treulio, byddwch chi'n gwneud eich swydd yn haws. Yn enwedig Saesneg, iaith yr oes, yn ymddangos ym mhobman. Er mwyn cael mantais yn eich bywyd busnes a'ch bywyd cymdeithasol, dylech ddechrau gweithio ar unwaith.

Dysgu Saesneg Un o'r materion pwysicaf yw'r niferoedd. Er y gall y niferoedd yn Saesneg ymddangos yn anodd, Rhifau Saesneg byddwch yn llwyddiannus. Mae'r niferoedd rhwng 1 a 12 yn wahanol o ran niferoedd Saesneg. Ond mae'r holl rifau sy'n dod ar eu hôl yn mynd mewn trefn. Er enghraifft, os cymerwn y rhif 10, mae'n parhau i gael ei gyfrif ar ôl 10, hynny yw, ar ôl 13, gydag ôl-ddodiad rhif. Felly fel 'un ar bymtheg' 'dwy ar bymtheg' 'deunaw' 'pedwar ar bymtheg'. Ar ôl 20, tan 100, mae lluosrifau o 10 yn parhau fel a ganlyn. Ugain, deg ar hugain, pedwar deg, hanner cant, chwe deg, saith deg, wyth deg, naw deg, a 100 'un hundret'. Unwaith eto, ar ôl 20, mae'r niferoedd cyfrif yn parhau yn yr un ffordd tan 100, y tro hwn gydag ôl-ddodiad rhif. 'dau ddeg un '21,' tri deg saith '37, 'pedwar deg tri '43,' pum deg chwech '56, 'chwe deg dau '62,' saith deg pedwar '74, 'wyth deg naw '89,' naw deg chwech '96 ac 'un Mae wedi ei ysgrifennu fel hunderd nine '109. Wrth ddefnyddio rhifau sy'n fwy na 100, fel yn Nhwrceg, mae'n dweud yn gyntaf faint o gannoedd sydd yna, ac yna rydyn ni'n parhau wrth i ni ddarllen y rhifau o un i ddeg gyda'r ôl-ddodiad rhif. Er enghraifft 697 'chwe chant naw deg saith ”. Ydy, nid yw niferoedd yn bwnc anodd ei ddysgu a'i gofio fel y credir. Gydag ychydig o waith, gellir ei ddysgu'n hawdd mewn amser byr. Yn olaf, os edrychwn ar y lluosrifau o 100, mae'r sillafu fel a ganlyn: 500 'pum cant' 1000 “mil '5000' pum mil '10.000 .100.000 'mil' 1.000.000 'un helderd mil' XNUMX 'miliwn'.

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

Pan fyddwch chi'n dysgu Saesneg, rydych chi ar ddechrau pethau a fydd yn eich helpu Cyfieithu Twrceg Saesneg Daw'r geiriadur. Mae angen i ni edrych ar ystyr geiriau yn barhaus yn y cyfnod dysgu, neu mae angen i ni ddeall a yw'r frawddeg yr ydym wedi'i sefydlu yn gywir, p'un a ydym yn defnyddio'r geiriau yn y mannau iawn. Yn y modd hwn, byddwn yn penderfynu ar y camgymeriadau rydym yn eu gwneud, yn cywiro'r gwallau ac yn dechrau eto i greu brawddeg. Os ydych chi'n hunan-ddatblygu ac yn dyfalbarhau Saesneg - Ffrangeg rhaid bod gennych eiriadur. Fodd bynnag, yn enwedig mae'r hyn sy'n cyfateb i gyfieithu brawddegau yma bob amser yn hollol gywir. Mae gwahaniaethau gramadegol yn arwain at y gwallau hyn. Mewn achosion o'r fath, mae'n bosibl cael cefnogaeth gan y gwefannau yn ogystal â'r tudalennau cyfieithu. Mae llawer o wefannau yn darparu gwasanaethau cyfieithu llawn i'w defnyddwyr.

Gall cael geiriadur fod yn anodd ac yn beryglus ar y dechrau. Os ydych chi'n bwriadu teithio dramor gyda geiriadur Saesneg - Twrceg, dylech fod yn ofalus iawn. Gall camgymeriadau gramadeg eich camarwain â chyfieithiad heblaw'r hyn rydych chi am ei ddweud. Wrth gwrs, mae'r llyfr geiriadur rydych chi'n ei ddewis hefyd yn bwysig iawn yn hyn. Bydd geiriaduron cyfieithu sy'n hawdd eu defnyddio ac sy'n rhoi enghreifftiau syml yn ddefnyddiol iawn.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
1 sylw
  1. elated yn dweud

    ingilizce kelimeler öğrenmek istiyorumm

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.