Beth yw Illuminati?

0

Beth yw Illuminati? Yn gyntaf oll, gadewch inni roi gwybodaeth i chi o ran gramadeg. Daw'r enw Lladin o'r gair illuminus. Mae rhai goleuedig yn golygu'r rhai goleuedig. Un o'r realiti diamheuol am y wyddoniaeth yw ystyr y gair. Fodd bynnag, wrth gwrs mae yna wahanol ddulliau sydd wedi dod i'r amlwg yn enwedig yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae credoau ofergoelus, rhagfarnau a bywyd crefyddol a chymdeithasol fel cymuned wedi'i seilio ar ymddangosiad gwybodaeth wyddonol heddiw bellach wedi gwyro oddi wrth ei bwrpas ac mae cynlluniau tymor hir wedi tarfu ar drefn y byd.

Beth yw Illuminati?

Mae'n ymddangos ger ein bron fel cymuned a sefydlwyd yn ystod oes goleuedigaeth y gymuned a sefydlwyd ym 1776. Mae crefydd yn cael effaith ddifrifol ar fywyd cymdeithasol yn y cyfnod hwn. Gall pŵer ei ddefnyddio at ddibenion drwg. Mae ofergoelion a meddyliau rhagfarnllyd yn effeithio ar ffyrdd o fyw pobl yn y cyfnod. Felly, mae oes o oleuedigaeth yn dod i'r amlwg gyda'r illuminati. Fe'i sefydlwyd gan Adam Weishaupt ar 1 Mai, 1776, ac mae'r gymuned yn cael ei chydnabod fel model o seiri maen. Roedd am eu dynodi'n berffeithwyr ar ran y gymuned. Fodd bynnag, gelwid y sefydliad yn Baveryan Illuminati. Mae'r gymuned, sydd â chyfanswm o 5 aelod gan gynnwys ei sylfaenydd, wedi lledaenu'n gyflym iawn yn Ewrop ac wedi ennill bron i 10 fil o aelodau mewn 2 mlynedd.

Symbolau Gwyddoniaeth

Symbolau Illuminati, wrth gwrs, dangosir llawer o wahanol symbolau yn hyn o beth. Symbol hysbys cyntaf yr Illuminati yw'r arwydd Metel Trwm. Gelwir yr arwydd hwn, sy'n debyg i gyrn Satan, yn arwydd cyntaf yr Illuminati. Mae'n un o arwyddion yr Illuminati yn y pyramid gydag un llygad o'r enw symbol Masonic mwyaf clasurol ar y ddoler. Credir bod y llawr â checkered yn cyfathrebu â'r corachod. Felly, gelwir y llawr hwn hefyd yn un o'r arwyddion a ddefnyddir. Yn ôl damcaniaethwyr, dyluniad arall sy'n symbol o'r Illimunat yw penglog ac esgyrn. Credir bod y goleuwyr seren pigfain 6 yn cynrychioli pŵer y jinn, tra bod yr eryr pen dwbl yn cynrychioli eu pŵer. Mae Pentagram yn cael ei ystyried yn symbol o Sataniaeth hefyd yn cael ei alw'n symbol Illuminati. Yn ogystal, gan fod yr haul yn cael ei alw'n ffynhonnell goleuo a goleu, mae'r cwmpawd a'r meitr hefyd yn ymddangos fel yr arwydd saer maen adnabyddus. Yn rhan ganol y '' g '' Duw, perthynas Duw â'r Illimunati wrth ddisgrifio'r ymddangosiad. Heddiw, y symbol mwyaf cyffredin o illimunati yw'r symbol un llygad. Mae enwogion hefyd wedi dod i’r amlwg gyda’r symbol hwn lawer gwaith.

Enwogion Twrcaidd Illuminati

Enwau honedig Goleuedigion byddwch yn rhannu yn Nhwrci am enwogion Twrcaidd ac enwog yn cael eu si ar led bod gwasanaethu'r Goleuedigion. Mae rhai wedi dod i'r amlwg mewn sawl ffordd ac wedi rhoi ffigurau horos a negeseuon is-droseddol. Daw'r sefyllfa hon ar draws fideos y cantorion ac mewn gwahanol gyfresi a ffilmiau. Atiye'nin '' Muamma '' yn y clip o'r gân ar ei dalcen yw'r unig lygad ar dalcen symbol Illuminati. Yn y clip hwn, Rhif Un teledu, MTV Twrci ac yn y rhestr amrywiol hysbysfyrddau wedi cyflawni llwyddiant mawr hyd nes bod y nifer cynyddol 1. Mae M TV eisoes yn cael ei alw'n Masonic Temple Vision. Fel y mae'r enw'n awgrymu, fe'i gelwir yn ffurfiant maen. Mae Can Bonomo, enwog o Dwrci, hefyd yn perthyn i deulu Iddewig o Izmir. Tra bod Can yn enw Iddewig clasurol, mae Bonomo yn golygu dyn da Hebraeg. Mae'r llawr â checkered hefyd yn dangos het Iddewig, tatŵ ar ei frest, a Can Bonomo fel Twrc sy'n gwasanaethu'r Illuminati.
Un o'r enwogion Twrcaidd sy'n gwasanaethu Illuminati yw Demet Akalın. Mae Demet Akalın, a gyflawnodd lwyddiant mawr yn 2004 gyda'i chân '' The Door Can't Open '' wedi derbyn gwobr cân y flwyddyn yng ngwobrau M TV a Kral TV Music. Yn aml mae'n gwneud un arwydd llygad yn y clip o'r gân hon ac yn tynnu sylw at y illuminati. Mae hefyd yn un o'r enwau mwyaf pwysig yw bod y gwasanaethau Goleuedigion Tarkan yn enw pwysig yn y diwydiant cerddoriaeth yn Nhwrci. Ni allai Tarkan gyflawni'r llwyddiant a ddymunir tan y flwyddyn 2001, ac yna cafodd ei bod yn briodol cymryd rhan yn y goleuo. Mae Tarkan yn Sabetayist. Hynny yw, mae'n Iddew sy'n edrych yn Fwslim. Gair Hebraeg yw Tevetoğlu. Mae'n hysbys hefyd bod yna lawer o enwogion eraill i'w crybwyll oherwydd nad ydyn nhw'n ymddangos yn yr ystyr clir yma.

Hanes Illuminati

Pan sonnir am ddyddiad yr hanes gwyddonol, mae dyddiad cyntaf 1 Mai 1776 yn ymddangos. Mae Adam Weishaupt yn gymdeithas gyfrinachol a sefydlwyd gan athro cyfraith. Gelwir ystyr y geiriadur yn rhai goleuedig. Ei bwrpas yw gwneud pobl yn rhydd yn yr hyn sy'n cyfateb i ystyr geiriau ac atal atal dogmas crefyddol i fywyd cymdeithasol. Er iddi gael ei sefydlu i ddatblygu gwyddoniaeth gadarnhaol Newtonaidd, fe'i nodir fel y theori fwyaf cynllwyn yn hanes gwleidyddol y byd. Y gymuned, a ddechreuodd gyda'r aelod 5 yn gyntaf ac yna cyrraedd yr aelod 12, ac yna'r person 80.
Yn 1874, mae'r Illimunati wedi'i wahardd rhag gweld bod ganddo nodau gwleidyddol cudd. Gyda chyfranogiad yr athronydd Almaenig Hegel, daeth anadl a bywiogrwydd i'r gymuned. Mae wedi dychwelyd i'w hen ogoniant. Gyda theori thesis-antithesis hegelunati, daeth yn gymdeithas Utopaidd lle datblygodd y syniad o orchymyn byd newydd. Yn ôl Myron Fargan, gwaith yr Illuminati yn llwyr yw'r Chwyldro Ffrengig a llofruddiaeth anesboniadwy John F. Kennedy. Mae pwynt nodedig arall yn nwylo'r sefydliad hwn, gan gynnwys diwydiant ffilm Hollywood. Honnir bod enwogion, artistiaid a bancwyr adnabyddus yn y grŵp hwn sydd â rheolwyr ac is-staff 10 yn agos at 300.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.