Gwersi Almaeneg ar gyfer Myfyrwyr Ysgol Gynradd a Chanol

Annwyl ffrindiau myfyrwyr a rhieni; Fel y gwyddoch, safle hyfforddi Almaeneg mwyaf Twrci sydd â channoedd o gwrs Almaeneg ein gwefan. Ar ôl eich ceisiadau, fe wnaethom grwpio'r gwersi hyn ar gyfer myfyrwyr ysgolion cynradd ac uwchradd a'u rhannu'n ddosbarthiadau. Gwnaethom gategoreiddio ein gwersi Almaeneg a baratowyd yn unol â'r cwricwlwm addysg cenedlaethol a gymhwysir yn ein gwlad ar gyfer myfyrwyr ysgolion cynradd ac uwchradd ac a restrir isod.Mae'r gwersi Almaeneg a restrir isod yn gyffredinol yn wersi lefel ragarweiniol a Almaeneg gweledol gyda delweddau yn bennaf. Gan nad yw ein gwersi Almaeneg darlithoedd manwl a hir yn addas iawn ar gyfer myfyrwyr ysgolion cynradd ac uwchradd, dim ond yma yr ydym wedi cynnwys ein gwersi syml a gweledol.

Isod mae rhestr o'n gwersi Almaeneg a gynigir i fyfyrwyr ysgolion cynradd ac uwchradd ledled ein gwlad. Mae rhestr unedau Almaeneg isod mewn trefn o syml i anodd. Fodd bynnag, mewn rhai gwerslyfrau Almaeneg, gall trefn y pynciau fod yn wahanol mewn rhai ysgolion.

Yn ogystal, tra bod y wers Almaeneg yn cael ei dysgu, gall trefn yr unedau amrywio yn ôl strategaeth addysg yr athro sy'n mynd i mewn i'r wers Almaeneg.mae'r pynciau a ddangosir yn gyffredinol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yn Nhwrci fel a ganlyn.

Dyddiau Almaeneg

Misoedd a Tymhorau Almaeneg

Rhifau Almaeneg Darluniedig

Clociau Almaeneg Darluniadol

Lliwiau Almaeneg

Organau Almaeneg Darluniadol

Ffrwythau Almaeneg

Llysiau Almaeneg

Pronouns Almaeneg

Crefftau'r Almaen

Cyflenwadau Ysgol Almaeneg

Rhestrir uchod fyfyrwyr a rhieni annwyl, myfyrwyr ysgolion cynradd ac uwchradd, gwersi Almaeneg darluniadol ar ein gwefan, ac ychwanegir pynciau newydd at ein gwefan o bryd i'w gilydd. Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru pan ychwanegir gwersi Almaeneg newydd.

Dymunwn lwyddiant i chi.


MAE CAIS CWIS ALMAENEG AR-LEIN

Annwyl ymwelwyr, mae ein cymhwysiad cwis wedi'i gyhoeddi ar y siop Android. Gallwch chi ddatrys profion Almaeneg trwy ei osod ar eich ffôn. Gallwch chi hefyd gystadlu â'ch ffrindiau ar yr un pryd. Gallwch gymryd rhan yn y cwis arobryn trwy ein cais. Gallwch adolygu a gosod ein app yn y siop app Android trwy glicio ar y ddolen uchod. Peidiwch ag anghofio cymryd rhan yn ein cwis sy'n ennill arian, a gynhelir o bryd i'w gilydd.


PEIDIWCH Â GWYLIWCH Y SGWRS HON, BYDDWCH YN HYSBYS
Gellir darllen yr erthygl hon yn yr ieithoedd canlynol hefyd


Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.