Yr Un Gwir Wirionedd mewn Bywyd

0

Y ffordd fwyaf naturiol o ddod o hyd i'ch hunan ynoch chi'ch hun a theimlo'r heddwch yw byw'r foment. Dim ond yn yr amser presennol y mae ystyr i'r gorffennol a'r dyfodol. 'Ch jyst angen i chi fyw y foment reit cyn i chi gyrraedd eich dymuniadau. Rhowch sylw i bob eiliad yn eich bywyd a pheidiwch ag anghofio bod pob eiliad yn arbennig i chi. Mae bywyd yn cynnwys eich dewisiadau a'ch gwerthoedd sy'n eich gwneud chi.

Y bersonoliaeth a ddewiswch yw eich persbectif ar fywyd. Ac mae'n mynegi'r nodau rydych chi wedi'u dewis i chi'ch hun. Mae gan bawb reswm gwahanol dros fyw yn y bywyd hwn, ac mae'r dewisiadau y mae pob person yn eu hwynebu yn wahanol iawn. Ni fydd person sy'n byw yn unol â dymuniadau eraill yn bodoli yn ei fywyd ei hun. Ni fydd person nad yw'n bodoli yn ei fywyd yn bodoli mewn eraill. Mae eich nodweddion personoliaeth yn achosi digwyddiadau ac yn creu eich persbectif ar fywyd.

Yn gyntaf, nawr a sylweddolwch eich hun. Oni bai am y gorffennol, ni fyddai nawr, ac ni fyddai yn y dyfodol pe na bai. Eich bywyd chi yw trwy gydnabod bod y gorffennol yn rhywbeth o'r gorffennol a gwireddu'r presennol a fydd yn ffurfio'ch dyfodol. Mae bywydau pobl sydd bob amser yn meddwl am y gorffennol bob amser yn llawn gofid. Mae gan y bobl hynny fywyd o ddisgos, ac nid ydyn nhw byth yn dod i ben.

Mae gan bob person eiliadau gwael yn ei fywyd nad yw hyd yn oed eisiau eu cofio. Weithiau mae'n cael trafferth anghofio'r eiliadau hynny, oherwydd ei fod am eu hanghofio. Ac weithiau mae atgofion da sy'n gwneud iddi deimlo'n dda. Mae meddwl am y dyfodol yn achosi pryder ac euogrwydd. Peidiwch â rhoi'r gorau i'r foment harddaf yn eich bywyd trwy feddwl am y gorffennol a'r dyfodol.

Ie, eich gorffennol, yr hyn a brofoch yn y gorffennol yw'r ystyron a'r gwerthoedd sy'n eich gwneud chi, chi. Ond mae angen i chi ddysgu o'ch gorffennol, eich profiadau a'ch camgymeriadau. Ni fydd dyfodol hyfryd a hapus i bobl na allant wynebu eu gorffennol. Ac nid ydyn nhw byth yn credu y bydd pethau da yn digwydd am y dyfodol. Mae bob amser yn faich trwm iawn sy'n cael ei gario tuag at y dyfodol. Fodd bynnag, mae'r gwir mor glir, ond nawr, cymerwch gam, wynebwch eich hun, cyfrifwch â'ch gorffennol. Oherwydd os na fyddwch chi'n newid, ni fydd gennych ddyfodol da. Byddwch yn fwy cyfforddus, yn berson gwell, ac yn fwy heddychlon, hapusach i ddatrys problemau sy'n gysylltiedig â'r gorffennol. Profwch harddwch y presennol, gan adael y gorffennol yn y gorffennol a bod â disgwyliadau hapus ar gyfer y dyfodol bob amser…

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.