Deialogau Almaeneg mewn Ysbyty a Meddyg

3

Deialogau Almaeneg yn y meddyg, dedfrydau a ddefnyddir yn y meddyg Almaeneg, gan esbonio'r clefyd mewn Almaeneg, disgrifio'r gŵyn i'r meddyg Almaeneg, brawddegau Almaeneg yn y meddyg, deialogau Almaeneg yn yr ysbyty, dedfrydau Almaeneg yn yr ysbyty, dedfrydau ysbyty Almaeneg, Almaeneg yn siarad â'r meddyg, clefydau'r Almaen.

Annwyl ymwelwyr, lluniwyd y gwersi Almaeneg canlynol o swyddi ein haelodau sydd wedi cofrestru yn y fforymau Almaenig, a rhai o'r mân gamgymeriadau megis cael eu casglu o gyfranddaliadau'r aelodau. Nid yw'r cyrsiau canlynol wedi cael eu paratoi gan hyfforddwyr germanx, felly efallai bod gennych rai camgymeriadau a gallwch ymweld â fforwm yr Almaenwyr i ddysgu gwersi yr hyfforddwyr germanx.

Dedfrydau a Deialogau a Ddefnyddir mewn Almaeneg

ich muss einen arzt aufsuchen.
Dylwn i weld meddyg)

ich fühle mich gar nicht wohl.
Dydw i ddim yn teimlo'n dda o gwbl.

können sie mir einen guten arzt empfehlen?
(a fyddech chi'n argymell imi fod yn feddyg da?)

wo wohnt er?
(ble mae'n byw?)

wan hatchstunde?
(pryd mae'r oriau arolygu?)

pa un bynnag y mae wedi ei syfrdanu.
Rwy'n teimlo'n araf iawn.

es ist mir heute gar perffaith.
Dydw i ddim yn dda heddiw.

ich habe mich erkeltet.
(Mae gen i annwyd)

der hals tut mir weh.

ich
(mae poen ynof fi)

ich sy'n tanio.
Mae gen i dwymyn)

ich habe mir den magen verdorben.
Mae fy stumog wedi torri.

ich habe rücken schmerzen.
Mae fy nghefn yn brifo.

ich habe verdaungsbescwerden.
(diffyg traul)

das atmen fellt mir schwer.
(Mae gen i ddiffyg anadl)

sy'n iach.

ich habe (kopfschmerzen, magen schmerzen, bauchschmerzen)
Fy mhen, fy stumog, fy stumog yn poenu.

ich bin gestürzt und habe mir den arm verrenkt.
(Syrthiais a dwi wedi dadleoli yn fy mraich)

mein bein ist gerbrochen.
Mae fy nghoes wedi torri.

ich habe keinen (dim archwaeth.)

seit drei tagen habe ich nichts gegessen.
Nid wyf wedi bwyta am dri diwrnod.

a oedd yn anfarwol?
(beth allaf i ei fwyta?)

wie oft soll ich neemen diee arznei?
(Sawl gwaith y dydd ddylwn i gymryd y feddyginiaeth hon?)

einen Arzt befragen: ymgynghorwch â meddyg
Wo finde ich einen… ..? - Beth yw…. Rwy'n ei chael hi'n?
Ich brauche einen Arzt. Mae angen meddyg arnaf.
Ich bin crank.
Ffoniwch feddyg!
Pryd mae'r oriau arolygu?
das Sprechzimmer: ymarfer
die Verabredung, der Terfyn: penodiad
beschäftigt, besetzt: prysur
dringend, wichtig: argyfwng, yn bwysig
adolygiadau Krankenhaus das
die Untersuchung: arolygiad
schwellen
marw Reaktion, die Wirkung: ymateb
marw Spitze, marw Chwistrellu: pigiad
ernst: difrifol
die Tablette: bilsen
Gwrthfiotig: gwrthfiotigau
yn y Zezter letzter: yn ddiweddar
Morgens und Abends: Pornstar a Evening
tierglich viermal: 4 y dydd
sich nicht wohlfühlen: ddim yn teimlo'n dda
Ich habe kopfschmerzen.
Mir tut Magen weh (Midem)
Ich habe mich erkältet. (Üsüttüm)
Ich habe mich verletzt.
Ich habe Asthma.
Ich bin Diabetig.

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!


Ich weiß meine Blutgruppe nicht.
der Schmerzstiller (lleddfu poen)
das Aspirin (aspirin)
marw Pille (pill)
marw Medizin (meddyginiaeth)
das Abführmittel
der Hustensirup (wyneb peswch)
das Schlafmittel (bilsen gysgu)
marw Schmertzen (agri)
marw Alergedd (alergedd)
die impfung (asi)
der Schwindel (pendro)
der Hexenschus
marw halsschmerzen
marw Bronchitis
der Brechreiz (cyfog)
der Schlaganfall (felc)
der Biss
der Durchfall (dolur rhydd)
der Clwy'r pennau (clwy'r pennau)
der Herzanfall (trawiad ar y galon)
marw Bulutung (gwaedu)
der Blutdruck (pwysedd gwaed)
das Geschwür (wlser)
hoher Blutdruck (pwysedd gwaed uchel)
Mae gan Ich Mbenschmerzen.I boen yn yr abdomen.
Mae gen i gur pen a thwym gradd 38.
Mae dannedd Ich Zahnschmerzen.The yn brifo.
Mae fy nghefn yn brifo.
Ich bin deprimiert.

Ydy'r feddyginiaeth hon yn cael unrhyw sgil effeithiau i mi?
(llinell llinell yn disgyn nebenwirkungen?)

Faint o amser mae'n rhaid i mi gymryd y feddyginiaeth hon?
(bis wann soll ich das (dieses)?

einnehmen = diod, llyncu (tabledi, surop, ac ati ar gyfer meddyginiaethau arferol)
mae anwenden = lledaeniad (ar gyfer meddyginiaethau math hufen.) yn cael ei ddefnyddio.


Ich brauche einen Arzt - mae angen meddyg arnaf. Artz Gwryw dr. Artzin, Mrs.

Cranc bin Ich— Rwy'n sâl

Bitte rufen sie einen Arzt - Ffoniwch feddyg!

Ich habe kopfschmerzen - Mae argraffu yn brifo

Ich habe mich erkältet Ü- Oer

Ich habe mich verletzt - cefais fy mrifo

Ich habe Asthma var Mae gen i asthma

Ich bin Diabetics im Mae gen i ddeiet

Ich weiß meine Blutgruppe nicht orum Nid wyf yn gwybod fy math gwaed

Ich habe zahnschmerzen - mae gen i boen allanol

Ich habe Magenschmerzen– Karin (mae agrim stumog)

Augenarzt - Offthalmolegydd
Chirurgen - gweithredwr
Frauenarzt - gynaecolegydd
Hautarzt - dermatolegydd
Internisten - Internydd
Kinderarzt - pediatregydd
Zahnarzt - Disci

der Schmerzstiller - lleddfu poen
das Aspirin-aspirin
marw Pille-pill
marw Medizin- meddyginiaeth
das Abführmittel -müsil
der Hustensirup
das Schlafmittel

Chirurg (llawfeddyg) - Llawfeddyg / Llawfeddygon / Gweithredwyr
Internist (en) - Dosbarthwr (wyr)
Medizin = Math
Medicament = cyffur

Fauenarzt-a - fel arfer -> Gynäkolog (= gwrywaidd), Gynäkoligin (= benywaidd) maen nhw'n dweud
Hautarzta-ada -> Dermatolegydd / mewn
HNO (hals-nasen-ohren-arzt) = arbenigwr clust trwyn gwddf
Arzt = Doctor (gwrywaidd), Ärztin = meddyg benywaidd
Gall 'Ich habe mich erkältet' hefyd fod yn 'Ich habe mich verkühlt'


A: Hallo, twyllo Tag
B: Hallo, mein Enw ist ______ und ich möchte ein Terminal.
A: Ja, kann morgen sein?
B: Iawn, morgen am 15: 00 Uhr bin ich frei
A: Iawn tschüss bis morgen…

siarad Twrceg
A: Helo, cael diwrnod braf
B: Helo, fy enw i yw _______ ac rydw i eisiau apwyntiad.
A: Ydy, ydy e `n gallu bod` fory?
B: Iawn, yfory yn 15: Mae 00 am ddim.
A: Iawn, welwn ni chi…


llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
3 Sylw
 1. İsmail COŞKUN yn dweud

  Helo Annwyl Weinyddwr Safle,
  Mae ein gwefan yn hardd iawn, mae wedi'i baratoi gyda llawer o ymdrech, mae'n ddefnyddiol iawn ... Diolch yn fawr iawn am hyn.
  Mae'r deialogau addysgiadol hefyd yn cael eu paratoi'n ofalus iawn ac rydw i'n elwa'n fawr. Fodd bynnag, yn y testunau deialog, mae'r enwau a ddylai ddechrau gyda phrif lythyren yn cael eu hysgrifennu mewn llythrennau bach. Rwy’n meddwl ei fod yn gamgymeriad syml sydd, mewn sefyllfaoedd sillafu, yn achosi i’r gair gael ei gamgofrestru yn ein meddyliau.
  Diolch yn fawr iawn…

  1. almancax yn dweud

   Helo, diolch am eich sylwadau.
   Gan fod nid yn unig athrawon ond hefyd ffrindiau myfyrwyr yn anfon cynnwys i'n gwefan, efallai y bydd rhai gwallau, rydym yn gwirio ac yn cywiro'r gwallau pan fydd gennym amser.
   Regards ..

 2. Handan yn dweud

  Roeddwn yn chwilfrydig iawn am yr ymadroddion Almaeneg a siaredir yn yr ysbyty, dysgais ef o'r diwedd, ni allaf ddiolch digon, diolch.

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.