Cân Wyddor Almaeneg Fawr, Das deutsche Alphabet

1

Wyddor Almaeneg gyda chaneuon. Astudiaeth braf i'r rhai sydd eisiau dysgu'r wyddor Almaeneg ac ynganiad llythrennau. Pan rydyn ni'n ymarfer gyda chaneuon o'r fath, rydyn ni'n dysgu mewn cyfnod byrrach ac yn fwy parhaol.

Mae'r gân yn brydferth ac yn addysgol, gyda'r 3-4 yn gwrando ar yr amseroedd, mae'r person bellach yn cofio'r wyddor Almaeneg.
Byddwn yn parhau i rannu fideos o'r fath gyda chi dros amser.
Yn benodol, mae'r math hwn o fideo yn caniatáu i blant ac oedolion ddysgu mewn cyfnod byr iawn.

Fel y gwelwch yn y fideo y byddwch yn ei weld yn awr, mae rhai llythyrau mewn Almaeneg nad ydynt mewn Twrceg, a byddwch yn dysgu sut i ddarllen y llythyrau hyn.
Cyn i chi fynd i'n fideo fideo Almaeneg, gadewch i ni roi'r wyddor Almaeneg a'r wyddor Almaeneg i chi.

FFRINDIAU A DARLLENIADAU ALMAENEG
(DAS DEUTSCHE ALPHABET)

a: aa
b: bod
c: se
d:
e: ee
f: ef
g: ge
h: ha
i: ii
j: yot
k:
l: llaw
m: em
n: en
o: oo
ö: oö
p: pe
q: qu
r: er
s: au
t: te
u: uu
ü: üü
v: fau
w: ni
x: ix
y: ipsulon
z: set
ä: ae
ß: ss (Mewn rhai mannau mae'n ysgrifenedig.)

Yn Almaeneg, defnyddir y darlleniadau canlynol yn gyffredinol pan fydd rhai llythrennau'n ymddangos ochr yn ochr.
Y canlynol yw'r rhai mwyaf cyffredin ac mae yna hefyd ddarlleniadau arbennig o'r llythyrau nesaf at ei gilydd.

ei: darllenwch fel mis
hy: darllen fel i
eu: trwy bleidlais
sch: darllen fel
ch: darllen fel h
z: darllen fel
au: darllen fel o
ph: darllen fel f
sp: darllen fel sp
st: darllen fel ychydig

Noder: Mae'r llythrennau ä, ü, ö yn yr wyddor Almaenaidd yn ffurfiau doredig o'r llythrennau (auo).

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
1 sylw
  1. eich enw yn dweud

    caneuon Almaenig super ya

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.