Eclipse Solar

0

Mae'r eclips solar yn ffenomen naturiol sy'n digwydd pan fydd y Lleuad yn mynd i mewn rhwng yr Haul a'r Ddaear yn ystod ei symudiadau orbit. Mae'r Lleuad yn mynd i mewn rhwng yr Haul a'r Ddaear, gan atal rhai neu bob un o oleuadau'r Haul rhag cyrraedd y Ddaear am gyfnod byr. Yn yr achos hwn, mae cysgod y Lleuad yn disgyn ar y Ddaear. Mae'r eclips solar yn digwydd ar ffurf eclips solar llawn, eclips rhannol, ac eclips cylchog. Mae'r eclips wedi'i siapio yn ôl lleoliad y Lleuad rhwng yr Haul a'r Ddaear. Mae lleoliad y Lleuad rhwng yr Haul a'r Ddaear yn amrywio yn ôl onglau'r awyrennau orbitol. Felly, nid yw pob cofnod o'r Lleuad rhwng yr Haul a'r Ddaear yn achosi eclips. 

Beth yw Solar Eclipse? 

Mae'r eclips solar sy'n digwydd pan fydd y Lleuad yn mynd i mewn rhwng yr Haul a'r Ddaear yn cael ei ystyried yn eclips solar cyflawn, tameidiog neu gylchog.
Mewn eclips llawn, mae'r Lleuad yn gorchuddio golau'r haul yn llwyr. Eclipse llawn yw'r eclipse mwyaf prin. I gael eclips solar llawn, rhaid i'r Lleuad fod ymhell o'r Haul, yn agos at y Ddaear. Mae agosrwydd y Lleuad at y Ddaear yn achosi i'r Haul fod yn anweledig ac mae goleuadau'r haul yn cael eu rhwystro gan y Lleuad. Oherwydd bod gan y Lleuad fàs llai na'r Haul a'r Ddaear. Mae cysgod y Lleuad mewn eclips llawn yn creu llinell ar y Ddaear gyda hyd o 16.000 km a lled o 160 km. Mae union foment eclipse mewn eclipse solar yn cael ei arsylwi rhwng munudau 2 a 4.
Mewn eclips rhannol, mae'r Lleuad yn gorchuddio'r Haul yn rhannol. Fe'i gwelir fel cylch du mewn un cornel o'r Haul. Yr eclips solar mwyaf cyffredin yw eclips rhannol. Gwelir y lleuad fel man du ar yr Haul.
Arsylwir yr eclipse cylch pan nad yw'r Lleuad yn gorchuddio'r Haul yn llwyr. Mae'r eclips solar gyda chylch yn digwydd ar gamau lle mae'r Lleuad yn agos at yr Haul, sy'n bell o'r Ddaear.
Mae 1 yn pasio rhwng y Lleuad, yr Haul a'r Ddaear 12 gwaith y flwyddyn. Ar bob un o'r pasiadau 12 hyn, nid yw'n cwympo rhwng yr Haul a'r Ddaear. Oherwydd y gwahaniaeth ongl yn yr awyrennau orbitol, mae eclipsau solar 5 i'w cael ar y mwyaf. Mae eclipsau solar yn ddigwyddiadau naturiol byr iawn. Argymhellir na ddylai pobl sy'n dymuno arsylwi'r digwyddiad hwn ddilyn y llygad noeth. 

Sut mae'r eclips yn digwydd? 

Mae eclips solar yn digwydd pan fydd y Lleuad yn mynd i mewn rhwng yr Haul a'r Ddaear. Er mwyn i'r eclips ddigwydd, rhaid i'r Lleuad fod yn y cyfnod neo-lleuad ac mae awyren orbit y Lleuad yn cyd-fynd ag awyren orbitol y Ddaear o amgylch yr Haul. Mae'r Lleuad yn troi o gwmpas amseroedd 12 mewn blwyddyn o amgylch y Ddaear. Fodd bynnag, mae'r gwahaniaeth ongl rhwng y Lleuad ac awyrennau orbit y Ddaear yn atal y Lleuad rhag pasio'n union o flaen yr Haul bob tro. Oherwydd y gwahaniaethau onglog, mae'r nifer uchaf o rawn 12 y mae'r Lleuad yn ei droi o amgylch amseroedd 5 y Ddaear y flwyddyn yn arwain at eclips solar. Heb yr eclipse 5 hwn, mae'r eclipse 2 uchaf yn digwydd fel eclips llawn.
Pe bai orbit y lleuad o amgylch y Ddaear ac orbit y Ddaear o amgylch yr Haul yn yr un awyren, gallai eclips solar ddigwydd ar bob cyfnod pontio o'r Lleuad rhwng y Ddaear a'r Haul. Fodd bynnag, mae gwahaniaeth ongl graddau 5 rhwng yr awyrennau orbitol yn achosi'r eclipsau 5 uchaf y flwyddyn. 

Yn achosi Solar Eclipse? 

Mae'r lleuad yn troi o gwmpas amseroedd 12 mewn blwyddyn o amgylch y Ddaear ar ôl symudiadau orbit. Yn ystod y troadau hyn, mae'r Lleuad yn mynd i mewn rhwng yr Haul a'r Ddaear, gan achosi eclips solar. Oherwydd y gwahaniaethau ongl rhwng yr awyrennau orbitol, gall y Lleuad fynd i mewn i amseroedd 5 rhwng yr Haul a'r Ddaear ar y mwyaf o weithiau'r flwyddyn, gan achosi eclips solar. Nid yw'r Lleuad, yr Haul na'r Ddaear bob amser yn cwrdd yn yr un awyren oherwydd y gwahaniaeth ongl hwn. Oherwydd y gwahaniaeth ongl gradd 5 rhwng awyren orbitol y Lleuad ac awyrennau orbitol y Ddaear, mae'r Lleuad yn mynd i mewn rhwng yr Haul a'r Ddaear ar yr uchafswm 12 o'r 5 gwaith y flwyddyn rhwng yr Haul a'r Ddaear. Pan nad yw'r Lleuad yn achosi eclips solar, mae cysgod y Lleuad yn pasio drosodd neu o dan y Ddaear. Unwaith eto oherwydd y gwahaniaeth ongl, mae pob cadw o wahanol ddimensiynau. Er mwyn i'r eclips ddigwydd, rhaid i'r Lleuad fod yng nghyfnod y lleuad newydd. Daw'r Lleuad i'r cyfnod lleuad newydd bob diwrnod 29,5. Yng nghyfnod y Lleuad Newydd, mae ochr dywyll y Lleuad yn wynebu'r Ddaear. Mae'r ochr ddisglair yn wynebu'r Haul. Oherwydd y ffaith bod màs y lleuad yn llai na masau'r Haul a'r Ddaear, gellir arsylwi eclipsau solar mewn coridor bach iawn.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.