Ffeiliau Paratoi Arholiadau B2 Almaeneg

1

Ffeiliau Paratoi Arholiad B2 Almaeneg Goethe-Zertifikat

Paratowyd y ffeil hon gan y Goethe Institut. Mae archif Zip yn cynnwys 2 lyfryn paratoi bach ar ffurf pdf yn ogystal â ffeil sain ar gyfer gwrando.

Credwn y bydd yn ddefnyddiol iawn i'r rhai a fydd yn sefyll arholiad ardystio B2.
Mae'r llyfrynnau ar fformat pdf yn cynnwys enghreifftiau o gwestiynau ac ymarferion amrywiol i'w paratoi.

Mae'r “Fit in Deutsch 1”, “Fit in Deutsch 2”, “Zertifikat Deutsch” ac arholiadau “Goethe-Zertifikat B2” hefyd ar gael ar gyfer yr 1-XNUM ar gyfer Almaeneg ifanc hefyd yn arholiadau.

Mae 'na raglen o'r enw Adobe Acrobat Reader ar eich cyfrifiadur i agor a darllen ffeiliau PDF gyda estyniadau gerekmektedir.adob i lawrlwytho'r rhaglen Acrobat Reader, ewch i'r cyfeiriad canlynol:
http://get.adobe.com/reader/

Mae Goethe-Zertifikat B2 yn gofyn am lefel iaith uwch. Mae'r arholiad yn cyfateb i'r pedwerydd digid (B2) o sgôr cymhwysedd chwe digid y Fframwaith Cyfeirio Cyffredin Ewropeaidd ar gyfer Ieithoedd.

Ar ôl yr arholiad, er enghraifft;
dilynwch yr amlinelliadau o bynciau concrid a haniaethol a derbyn gwybodaeth sy'n bwysig i chi (ee o ddarllediadau radio)
deall ystod eang o destunau, yn fyr (fel hysbysebion) a thestunau hir, testunau cymhleth, gwybodaeth, sylwadau ac adroddiadau
darparu safbwyntiau clir, penodol ar ffeithiau cymhleth ac ar yr un pryd gywiro testunau anghywir pobl eraill
darparu naratifau llafar wedi'u strwythuro'n glir ar gyfer pynciau a phynciau o ddiddordeb i chi
gallwch gymryd rhan weithredol mewn trafodaethau ar bynciau sy'n gyfarwydd i chi, datgelu eich safbwynt a gwneud eich barn eich hun.

dymuniad almanx i chi lwyddo…

Cliciwch Yma i Lawrlwytho'r Rhaglen

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
1 sylw
  1. Pinar yn dweud

    Arholiad B1+Beruflich Sut alla i ddod o hyd i ffynhonnell A allwch chi helpu os gwelwch yn dda gydag esboniad Twrcaidd?

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.