Ffeiliau Paratoi Arholiadau B2 Almaeneg

Ffeiliau Paratoi Arholiad B2 Almaeneg Goethe-ZertifikatParatowyd y ffeil hon gan y Goethe Institut. Mae archif Zip yn cynnwys 2 lyfryn paratoi bach ar ffurf pdf yn ogystal â ffeil sain ar gyfer gwrando.

Credwn y bydd yn ddefnyddiol iawn i'r rhai a fydd yn sefyll arholiad ardystio B2.
Mae'r llyfrynnau ar fformat pdf yn cynnwys enghreifftiau o gwestiynau ac ymarferion amrywiol i'w paratoi.

Mae'r “Fit in Deutsch 1”, “Fit in Deutsch 2”, “Zertifikat Deutsch” ac arholiadau “Goethe-Zertifikat B2” hefyd ar gael ar gyfer yr 1-XNUM ar gyfer Almaeneg ifanc hefyd yn arholiadau.

Mae 'na raglen o'r enw Adobe Acrobat Reader ar eich cyfrifiadur i agor a darllen ffeiliau PDF gyda estyniadau gerekmektedir.adob i lawrlwytho'r rhaglen Acrobat Reader, ewch i'r cyfeiriad canlynol:
http://get.adobe.com/reader/

Mae Goethe-Zertifikat B2 yn gofyn am lefel iaith uwch. Mae'r arholiad yn cyfateb i'r pedwerydd digid (B2) o sgôr cymhwysedd chwe digid y Fframwaith Cyfeirio Cyffredin Ewropeaidd ar gyfer Ieithoedd.Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: Hoffech chi ddysgu'r ffyrdd hawsaf a chyflymaf o wneud arian nad oes neb erioed wedi meddwl amdano? Dulliau gwreiddiol o wneud arian! Ar ben hynny, nid oes angen cyfalaf! Am fanylion CLICIWCH YMA

Ar ôl yr arholiad, er enghraifft;
dilynwch yr amlinelliadau o bynciau concrid a haniaethol a derbyn gwybodaeth sy'n bwysig i chi (ee o ddarllediadau radio)
deall ystod eang o destunau, yn fyr (fel hysbysebion) a thestunau hir, testunau cymhleth, gwybodaeth, sylwadau ac adroddiadau
darparu safbwyntiau clir, penodol ar ffeithiau cymhleth ac ar yr un pryd gywiro testunau anghywir pobl eraill
darparu naratifau llafar wedi'u strwythuro'n glir ar gyfer pynciau a phynciau o ddiddordeb i chi
gallwch gymryd rhan weithredol mewn trafodaethau ar bynciau sy'n gyfarwydd i chi, datgelu eich safbwynt a gwneud eich barn eich hun.

dymuniad almanx i chi lwyddo…

Cliciwch Yma i Lawrlwytho'r RhaglenEfallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Dangos Sylwadau (1)