Ffeiliau Paratoi Arholiadau Almaeneg A2

0

Goethe-Zertifikat A2: Ffitio yn Ffeiliau Paratoi Deutsch 2

Paratoir y ffeil hon gan y Goethe Institut Mae llyfryn paratoi bach ar ffurf pdf a ffeil sain ar gyfer gwrando.

Credwn y bydd yn ddefnyddiol iawn i'r rhai a fydd yn sefyll yr arholiad ailuno teuluol.
Mae'r llyfryn pdf yn cynnwys enghreifftiau o gwestiynau ac ymarferion amrywiol i'w paratoi.

Mae'r “Fit in Deutsch 1”, “Fit in Deutsch 2”, “Zertifikat Deutsch” ac arholiadau “Goethe-Zertifikat B2” hefyd ar gael ar gyfer yr 1-XNUM ar gyfer Almaeneg ifanc hefyd yn arholiadau.

Mae 'na raglen o'r enw Adobe Acrobat Reader ar eich cyfrifiadur i agor a darllen ffeiliau PDF gyda estyniadau gerekmektedir.adob i lawrlwytho'r rhaglen Acrobat Reader, ewch i'r cyfeiriad canlynol:
http://get.adobe.com/reader/

Mae rhai o'r materion y mae'r ffeil yn eu cynnwys:

Kandidatenblätter:
hören
darllen
schreiben
sprechen

Prüferblätter:
Transcriptionen zum Hören
Lösungen zu Hören und Lesen
Bewertung Schreiben
Sprechen: Hinweise zur mündlichen Prüfung
Bewertung Sprechen
Yn gyffredinol
Antwortbogen Hören und Lesen
Antwortbogen Schreiben
Ergebnis Sprechen
Prüfungsprotokoll
Goethe-Zertifikat A2: Pan fyddwch chi'n llwyddo yn Fit Deutsch 2, rydych chi'n dangos y gallwch gyfathrebu ag eraill mewn Almaeneg mewn ffordd syml iawn. Mae'r arholiad yn gofyn am wybodaeth syml iawn o Almaeneg. Mae'r arholiad hwn yn cyfateb i gam cyntaf gradd cymhwysedd chwe lefel (A1) y Fframwaith Cyfeirio Cyffredin Ewropeaidd ar gyfer Ieithoedd.

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

Ar ôl yr arholiad, er enghraifft;

deall cwestiynau syml, negeseuon, negeseuon ar y ffôn, gwybodaeth a roddir ar y radio a sgyrsiau byr mewn bywyd bob dydd,
cael y wybodaeth bwysicaf o negeseuon testun ysgrifenedig, hysbysebion, disgrifiadau, llythyrau ac erthyglau papur newydd syml,
ysgrifennu negeseuon personol byr,
gallwch gyflwyno'ch hun yn ystod y sgwrs ac ateb cwestiynau drosoch eich hun,
Gallwch ofyn ac ateb cwestiynau syml yn y sgyrsiau sy'n peri pryder i chi.
gallwch lunio ac ymateb i geisiadau neu geisiadau sy'n arferol mewn bywyd bob dydd.

dymuniad almanx i chi lwyddo…

Cliciwch Yma i Lawrlwytho'r Rhaglen

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.