Genitive

0

Beth yw Genitiv yn Almaeneg? Yn y wers hon, byddwn yn rhoi gwybodaeth gryno am Genitiv Almaeneg, hynny yw, cyflwr yr enw Almaeneg, ar gyfer ffrindiau sy'n gofyn cwestiynau fel beth yw Genitiv?

Yn ein gwersi Almaeneg blaenorol, gwnaethom baratoi darlith fanwl ar Genitiv a rhoi gwybodaeth fanwl. Os hoffech ddarllen ein darlith helaeth ar Genitiv, cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth: Darlith Pwnc Genitiv yn Almaeneg

Byddwn yn rhoi gwybodaeth gryno fer yn yr erthygl hon.

Yn Almaeneg, ystyr genitiv yw ffurf yr enw. Fel y gwyddoch, nid oes y fath beth â'r wladwriaeth -in yn Nhwrceg. Yn Nhwrceg, defnyddir ffurf yr enw yn gyffredinol fel ymadrodd enwol. Er enghraifft;

  • Drws car
  • Wal y tŷ
  • Tudalen y llyfr
  • Tomen y pensil
  • Batri gliniadur

Mae'r geiriau uchod yn ymadroddion enwol yn Nhwrceg. Ond yn Almaeneg fe'u crybwyllir fel ffurf yr enw.

Mewnosodir gair a geir ar ffurf enwol yn Almaeneg yn y ffurf -in (Genitiv) o fewn fframwaith y rheolau canlynol.

Rheolau Genitiv yn Almaeneg

der artikeli des yn dod ac mae diwedd y gair -s -s yn un o'r gemwaith.

das artikeli des yw diwedd y gair ac un o gemwaith y gelynion.

die artikeli yn dweud ac nid oes unrhyw newid yn y gair (defnyddir yr un peth ar gyfer enwau lluosog).

ein eines and -es neu artseli ar ddiwedd y gair yw un o'r gemwaith.

eine artikeli yn dod yn einer ac nid oes newid yn y gair.

Mae'r keine yn mynegi yn dod yn keines ac mae'r gair -sss wedi ei atodi i ddiwedd y gair.

keine artikeli yn dod yn geinydd ac nid oes unrhyw newid yn y gair.

Annwyl ffrindiau, fel y soniasom uchod, am ddarlithoedd manylach ac enghreifftiau o Genitiv Almaeneg, os gwelwch yn dda Darlith Pwnc Genitiv yn Almaeneg Cliciwch ar y ddolen.

Dymunwn lwyddiant i chi yn eich gwersi Almaeneg.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.