DINESIGRWYDD FRYRY

0

Gwybodaeth am wareiddiad Phrygian

Brenin cyntaf hysbys y Phrygiaid oedd Gordias, a roddodd ei enw i Gordion hefyd. Fe'i sefydlwyd ger Ankara ar ôl cwymp yr Hethiaid. Mae'n gymuned o darddiad Balcanaidd a ddaeth i'r rhanbarth hwn trwy fudo. Sefydlwyd Gordion yn y brifddinas. Er mai Midas oedd y pren mesur pwysicaf, fe wnaethant ehangu yn y cyfnod mwyaf disglair tan y ffeil. Amaethyddiaeth yw prif ffynhonnell bywoliaeth. Gosodwyd cosbau trwm os gwnaed difrod i adnoddau cynhyrchu.
Roedd ganddyn nhw hieroglyffau a cuneiform. Mewn credoau crefyddol, dylanwadodd gwareiddiad ar Hethiaid. Ym maes celf, maent wedi gwneud cynnydd mewn pensaernïaeth roc. Ysgrifennwyd y straeon anifeiliaid cyntaf gan y Phrygiaid. Yn ogystal â darganfod offerynnau cerdd fel ffliwt a simbal, maent wedi datblygu ym maes cerddoriaeth. Yn ogystal â cherddoriaeth, mae gwehyddu hefyd wedi datblygu i lefelau uwch.
Roedd Gordion (Yassıhöyük), Pessinus (Ballıhisar), Dorylaion (Eskişehir) a Midas (Yazılıkaya) wedi'u lleoli yn yr anheddiad.

Strwythur Crefyddol yn Phrygia

Mae Midas ymhlith y dinasoedd crefyddol bwysig. Er bod strwythur crefyddol amldduwiol, y Sun God Sabazios a'r Moon God Men yw'r duwiau mwyaf adnabyddus. Y dduwies enwocaf yn y Phrygiaid yw Kybele. Yr addoldy mwyaf i Cybele yw Pessinus yn Sivrihisar. Dyma garreg feteorig yn cynrychioli'r dduwies. Roedd y gwarchodfeydd ar gyfer Kybele wedi'u lleoli ar y clogwyni. Y rheswm am hyn oedd y gred bod y dduwies yn byw yma.

Strwythur Iaith Phrygian

Er bod ganddyn nhw iaith Indo-Ewropeaidd, nid yw eu hysgrifau wedi'u dadansoddi'n llawn.
Diwylliant a'r Economi
Er eu bod wedi datblygu mewn meysydd fel gwehyddu, gwaith saer a mwyngloddio, roedd paneli a dodrefn wedi'u cau gyda'i gilydd heb ddefnyddio ewinedd yn y Tumulus a oedd yn perthyn i'r Phrygiaid. Yn ogystal, mae'r bowlenni gyda phinnau diogelwch a dolenni sbŵl o'r enw ffibwla ymhlith y gweithiau Phrygian. Yn Phrygia, claddodd y pendefigion eu meirw mewn beddau wedi'u cerfio i mewn i greigiau neu feddau twmpath o'r enw Tumulus. Daeth y traddodiad hwn i Phrygia o Macedonia.

GORDİON (YASSIHÖYÜK)

Bu'r ddinas dan reolaeth Persiaid am amser hir nes i ddinas Alecsander Fawr ennill ei hannibyniaeth. Mae yna lawer o wahanol adeiladau yn y ddinas. Mae yna strwythurau fel twmpath dinas, giât y ddinas, canol y ddinas, palasau, megaron a strwythur teras.

PESSINUS (BALLIHISAR)

Gelwir adfeilion Pessinus yn anheddiad cysegredig Cybele, ond fe'i gelwir yn Wladwriaeth yr Offeiriad. Roedd cred bod cerflun o'r fam dduwies a wnaed o garreg amorffaidd yn disgyn o'r awyr. Mae yna adeiladau fel temlau a necropolis.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.