Sut i ddileu Facebook?

0

Yr wythnos hon, cychwynnodd chwiliadau ‘Delete Facebook”. Mae gwybodaeth newydd gan Google Trends, sy'n olrhain pa mor boblogaidd yw chwiliad penodol dros amser o'i gymharu ag eiliadau eraill, yn dangos bod mwy na dim ond sadece dileu Facebook ”yn yr UD yr wythnos hon yn ystod y pum mlynedd diwethaf.

Mae angen i'r rhai sydd am ddileu eu cyfrif Facebook yn barhaol a sicrhau nad yw'n agor eto ei ddileu yn llwyr yn lle rhewi i gau eu cyfrifon.

Ond gadewch i ni egluro'r hyn sydd angen i chi ei wybod cyn dileu'ch cyfrif yn llwyr, hy dileu'ch cyfrif Facebook yn barhaol. Dyma'r cyfrif Twrcaidd yn dileu cyfrif Facebook.

- Pan fyddwch yn cau eich cyfrif Facebook, os oes gennych dudalen neu grwpiau ac mai chi yw'r unig weinyddwr ar gyfer y tudalennau a'r grwpiau hynny, byddant yn cael eu dileu yn y tudalennau neu'r grwpiau sydd â'r cyfrif. (Gellir ychwanegu ail weinyddwr i osgoi dileu'r dudalen.)

- Ni ellir ailagor y cyfrif sydd wedi'i ddileu mewn unrhyw ffordd. Felly ystyriwch ddwywaith cyn dileu eich cyfrif Facebook.

- Ni fydd rhai pethau a wnewch ar Facebook yn cael eu cadw yn eich cyfrif. Er enghraifft, hyd yn oed os byddwch chi'n dileu'ch cyfrif, mae'n bosib y bydd negeseuon rydych chi'n eu hanfon at eich ffrind yn dal i aros ynddo. Bydd y wybodaeth hon hefyd yn aros ar ôl i chi ddileu eich cyfrif.

- Pan fyddwch chi'n dileu'ch cyfrif, ni fydd pobl eraill yn gweld eich proffil mewn unrhyw ffordd. Fodd bynnag, gall gymryd peth amser i ddileu'r holl ddata. Mae diweddariadau statws, lluniau, a fideos sy'n gysylltiedig â'ch cyfrif yn cael eu storio mewn system wrth gefn. Efallai y bydd yn rhaid i chi aros tan ddyddiau 90 i'r holl ddata ddiflannu. Mae'r cyfnod hwn yn annibynnol ar eich Dileu Cyfrif Facebook wythnosol 2.

Dileu cyfrif Facebook yn barhaol

Ar ôl dileu’r cymwysiadau, mae angen i chi fynd i’r ddolen isod a chlicio ar y botwm Sil Delete My Account ”.

https://www.facebook.com/help/delete_account

Yn olaf, mae angen i chi nodi'ch cyfrinair Facebook a'ch cod diogelwch yn y ffenestr naid a fydd yn agor. Ni ddylech agor eich cyfrif mewn unrhyw ffordd am bythefnos ar ôl dileu cyfrif Facebook. Fel arall, gellir ailosod cau eich cyfrif a gallwch ddelio â chau'r cyfrif eto.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.