A yw Facebook yn ddiogel? Sut mae Facebook yn cadw cofnodion ffôn?

0

Mae Facebook yn rhoi cyfle i bob defnyddiwr lawrlwytho'r holl ddata maen nhw'n ei storio amdanyn nhw i'w cyfrifiaduron ar ffurf ZIP. Yn dilyn y mudiad #deletefacebook (#facebookusilin), a ddaeth i'r amlwg gyda sgandal Cambridge Analytica, mae llawer o ddefnyddwyr yn defnyddio'r dull hwn i adfer eu data personol o'r rhwydwaith cymdeithasol cyn dileu eu cyfrifon.

Canfu’r datblygwr meddalwedd Dylan McKay, a lawrlwythodd ddata o’r rhwydwaith cymdeithasol i’w gyfrifiadur, fod Facebook hefyd yn casglu cofnodion ffôn a negeseuon.

Gan rannu ei ganfyddiadau o'i gyfrif Twitter, datgelodd McKay (@dylanmckaynz) fod Facebook wedi cyrraedd ac arbed yr holl ddata cyfathrebu ar ffonau smart defnyddwyr. Mae'r rhain yn cynnwys manylion pwy, pryd a pha mor hir y gwnaed yr holl alwadau ffôn.

Mae McKay hefyd yn nodi bod Facebook wedi trosglwyddo pob cyswllt yn ei lyfr ffôn i'w blatfform. Mewn gwirionedd, mae'r rhwydwaith cymdeithasol yn cadw gwybodaeth pobl nad ydyn nhw bellach yn y cyfeirlyfr.

Gwelodd datblygwr meddalwedd Seland Newydd fod Facebook wedi casglu data canllaw (metadata) yr holl negeseuon SMS a anfonwyd ac a dderbyniwyd hyd yn hyn.

Datgelodd McKay, a ysgrifennodd sgript i echdynnu'r data enfawr a lawrlwythodd o Facebook, fod Facebook wedi casglu'r holl ddata hyn ar ei ffôn clyfar rhwng Tachwedd 2016 a Gorffennaf 2017.

BETH YDYCH CHI'N GWYBOD AM LLYFR?

I weld pa wybodaeth sydd gan Facebook a'u lawrlwytho i'ch cyfrifiadur, ewch i'r tab 'Settings' a chlicio ar yr opsiwn 'Lawrlwytho copi data Facebook' ar waelod y sgrin 'Gosodiadau Cyfrif Cyffredinol'.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.