Gwneud Mefus Gartref A Gwneud Jam Rhad Iach

0

Gwneud Mefus Gartref A Gwneud Jam Rhad Iach

Siwgr gronynnog 2 kg, mefus 2 kg, sudd lemwn 1 i bobl sy'n hoffi bwyta mefus jam mefus gartref Maent yn gwneud. Mae angen i fefus fod yn ronynnau persawrus a bach. Gall unigolion nad ydyn nhw eisiau defnyddio sudd lemwn ddefnyddio powdr lemwn yn y llwy de 2. Yn gyntaf, dylid golchi mefus gyda digon o ddŵr. Dylech dorri'r dail yn rheolaidd a'u chwynnu fesul un. Os yw maint y mefus rydych chi'n ei dderbyn yn fawr iawn, gallwch chi ddechrau trwy ei rannu'n bedwar darn. Hidlwch eich mefus â dŵr gan ddefnyddio hidlydd. Yna dylech chi gymryd pot mawr ac ychwanegu siwgr powdr yn ôl cymhareb kg mefus. Gadewch y mefus candied mewn sosban ddwfn trwy gau'r caead am un noson.
cilekreceli

Sut i Wneud Jam Mefus Gartref?

Trowch y mefus gyda thân canolig drannoeth. Pan fydd yn dechrau berwi, gallwch weld bod ewyn yn cael ei ffurfio. Rhaid tynnu'r ewynnau hyn gyda chymorth llwy. Fel arall, mae'r blas yn sur ac yn aneglur iawn. Ar ôl coginio am gyfnod gyda thân canolig isel, mae mefus yn cael eu torri i lawr ac mae'r troi'n parhau ar gyfnodau. Dilynwch gyfradd llif y mefus gan y byddwch yn gweld yr ymddangosiad tywyllu ar ôl oddeutu 20 munud. Sylwch, os yw'n llifo'n gyflym, dylid ei ferwi ychydig yn fwy. Ychwanegwch y sudd lemwn pan fydd y jam yn dywyll. Yn syth ar ôl berwi 3 am funud arall ar ôl y broses hon, cymerwch lwyaid o jam a'i ddiferu ar y plât sydd wedi oeri yn y rhewgell. Os yw'r plât yn gollwng gyda gollyngiad araf wrth ogwyddo gwneud jam mefus gartref yn cael ei gwblhau yn llwyddiannus.

Awgrymiadau ar gyfer Gwneud Jam Mefus

Ni ddylech lenwi'r jam y byddwch chi'n ei gymryd o'r stôf yn boeth i'r jar. Ar ôl aros am ychydig, dylech ei ychwanegu at y jar ar ôl iddo gyrraedd safle cynnes. Profwch eich mefus pan fyddwch chi'n eu prynu yn y farchnad neu yn y siop groser, a'u blasu. Bydd mefus bach a persawrus bob amser yn llwyddo i wneud jam gartref. Bydd defnyddio powdr lemwn yn gwneud i'r jam bara llawer hirach na sudd lemwn. Rhaid i chi wneud hyn cyn ei lawrlwytho o'r stôf. Bydd jam mefus a baratoir trwy gydymffurfio â'r meini prawf hyn yn cynnig blas unigryw i chi a'ch anwyliaid.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.