Ffilmiau animeiddiedig diweddaraf

Yn ein herthygl o'r enw "Y ffilmiau animeiddiedig mwyaf newydd a mwyaf diweddar", rydym yn cyflwyno'r ffilmiau anime diweddaraf. Os ydych chi'n hoffi gwylio ffilmiau animeiddio, darllenwch yr erthygl hon yn ofalus lle rydyn ni'n cyflwyno'r ffilmiau animeiddiedig diweddaraf.Rydym yn cynnig gwybodaeth fanwl am y pynciau, yr actorion a'r cymeriadau, ac adolygiadau o'r ffilmiau animeiddiedig mwyaf cyfredol.

Gwybodaeth am ffilm Suzume

Mae Suzume, ffilm ddiweddaraf y meistr animeiddio o Japan, Makoto Shinkai, yn ymwneud â thrychineb dirgel sy’n dechrau agor drysau yn Japan. Mae antur ffantastig Suzume, sy’n gorfod brwydro yn erbyn y peryglon sy’n dod o’r giatiau, yn cyfareddu’r gynulleidfa gyda’i golygfeydd hynod ddiddorol a’i stori emosiynol.

Testun y Ffilm:

Mae Suzume, 17 oed, yn byw mewn tref dawel yn Kyushu. Un diwrnod, mae hi'n cwrdd â dyn dirgel sy'n “chwilio am ddrws.” Yn dilyn y dyn, mae Suzume yn cyrraedd adeilad adfeiliedig yn y mynyddoedd ac yn dod ar draws drws sydd wedi'i arbed rhag cael ei ddinistrio, yn sefyll fel petai'n rhydd a heb ei gyffwrdd. Gan deimlo ei fod yn cael ei dynnu at y drws gan rym anweledig, mae Suzume yn estyn amdano. Yn fuan, mae drysau'n dechrau agor un ar ôl y llall ledled Japan. Ond rhaid cau'r drysau hyn i atal y trychineb ar yr ochr arall. Dyma gychwyn ar antur Suzume o gau'r drysau.

Cymeriadau'r ffilm:

 • Suzume Iwato: Myfyriwr ysgol uwchradd 17 oed. Mae ganddo ysbryd dewr ac annibynnol.
 • Souta Munakata: Dyn dirgel. Mae'n helpu Suzume i gau'r drysau.
 • Tamaki: modryb Suzume. Gwraig garedig a gofalgar.
 • Hitsuji: Ffrind Suzume. Cymeriad doniol a siriol.
 • Ritsu: cyd-ddisgybl Suzume. Cymeriad tawel a digynnwrf.

Cynhyrchu'r Ffilm:

 • Cyfarwyddwr: Makoto Shinkai
 • Ysgrifennwr sgrin: Makoto Shinkai
 • Cerddoriaeth: Radwimps
 • Stiwdio Animeiddio: CoMix Wave Films
 • Dyddiad cyhoeddi: 11 Tachwedd, 2022 (Japan)

Beirniadaethau'r ffilm:

 • Derbyniodd y ffilm ganmoliaeth fawr am ei delweddau a'i stori.
 • Fe'i hystyriwyd yn un o ffilmiau gorau Makoto Shinkai.
 • Cafodd yr animeiddiad, cerddoriaeth a stori eu canmol gan feirniaid.

Llwyddiannau Ffilm:

 • Torrodd gofnodion y swyddfa docynnau yn Japan.
 • Cafodd ei enwebu am y Nodwedd Animeiddiedig Orau yng Ngwobrau Golden Globe 2023.
 • Cafodd ei enwebu am y Nodwedd Animeiddiedig Orau yng Ngwobrau Annie 2023.

I wylio'r ffilm:

 • Rhyddhawyd y ffilm ar Fai 26, 2023.
 • Mae'n dal i gael ei ddangos mewn rhai sinemâu.
 • Disgwylir iddo gael ei ryddhau ar lwyfannau digidol yn fuan.

Pethau y mae angen i chi eu gwybod cyn gwylio'r ffilm:

 • Mae'r ffilm yn y genre ffantasi ac antur.
 • Efallai na fydd rhai golygfeydd yn addas ar gyfer plant ifanc.
 • Mae cyfeiriadau at fytholeg Japan yn y ffilm.

Gwybodaeth am y ffilm Elemental

Mae ffilm newydd Pixar, Elemental, yn darlunio byd lle mae elfennau tân, dŵr, daear ac aer yn cydfodoli. Mae cyfeillgarwch amhosibl Ember, o'r elfen dân, a Wade, o'r elfen ddŵr, yn adrodd stori ysbrydoledig am oresgyn rhagfarnau a gwahaniaethau.

genre: Animeiddio, Antur, Comedi

Dyddiad rhyddhau: 16 Mehefin 2023

Cyfarwyddwr: Peter Sohn

Cynhyrchydd: Denise Ream

Sgriptiwr: John Hoberg, Kat Likkel, Brenda Hsueh

Wedi'i leisio gan: Leah Lewis, Mamoudou Athie, Peter Sohn, Wai Ching Ho, Randall Archer, June Squibb, Tony Shalhoub, Ben Schwartz

Hyd: 1 awr 43 munud

pwnc:

Mae'r ffilm Elemental yn digwydd yn yr Element City, lle mae elfennau tân, dŵr, daear ac aer yn cyd-fyw. Mae'r ffilm yn adrodd stori Fflam, sy'n dod o'r elfen dân, a Môr, sydd o'r elfen ddŵr. Tra bod Alev yn fenyw ifanc angerddol a mentrus, mae Deniz yn ddyn ifanc pwyllog a gofalus. Er eu bod yn ddau gymeriad cyferbyniol, mae Alev a Deniz yn mynd ar antur ac yn darganfod bod ganddyn nhw bethau yn gyffredin.

Uchafbwyntiau'r ffilm:

 • Ffilm animeiddiedig ddiweddaraf Pixar
 • Byd lliwgar a chreadigol
 • Stori gynnes a doniol
 • Thema derbyn gwahaniaethau a chyfeillgarwch
 • Cymeriad benywaidd cryf ac annibynnol

Adolygiadau:

Derbyniodd Elemental adolygiadau cadarnhaol ar y cyfan gan feirniaid. Canmolwyd delweddau, stori a chymeriadau'r ffilm. Roedd beirniaid hefyd yn gwerthfawrogi'r modd yr ymdriniodd y ffilm â themâu derbyn gwahaniaethau a chyfeillgarwch.

I wylio'r ffilm:

Bydd y ffilm Elemental yn cael ei rhyddhau mewn theatrau gan ddechrau o 16 Mehefin, 2023. Bydd hefyd yn bosibl gwylio'r ffilm ar blatfform Disney +.

Gwybodaeth Ychwanegol:

 • Roedd cyfarwyddwr y ffilm, Peter Sohn, wedi gweithio o'r blaen ar ffilmiau Pixar "Ant Colony" a "The Good Dinosaur".
 • Ysgrifennwyd sgript y ffilm gan John Hoberg, Kat Likkel a Brenda Hsueh.
 • Thomas Newman gyfansoddodd y gerddoriaeth ar gyfer y ffilm.
 • Yn y dybio Twrcaidd o'r ffilm, mae cymeriad Alev yn cael ei leisio gan Selin Yeninci a chymeriad Deniz yn cael ei leisio gan Barış Murat Yağcı.

Trelar y ffilm:

Anghenfil Môr Ifanc Ruby

Mae'r ffilm animeiddiedig hon, a ryddhawyd ar Netflix, yn ymwneud â Ruby, merch i deulu sy'n hela bwystfilod môr, ac yn gwneud cyfeillgarwch ag anghenfil môr y mae hi ar fin ei hela. Gan ymdrin ag emosiynau cymhleth ynghylch y trawsnewid i fod yn oedolyn a theulu, mae'r ffilm yn cynnig profiad emosiynol a difyr.

Gwybodaeth Gyffredinol:

 • genre: Animeiddio, Ffantasi, Gweithredu, Comedi
 • Cyfarwyddwr: Kirk DeMicco
 • Sgriptiwr: Pam Brady, Brian C. Brown
 • Chwaraewyr: Lana Condor, Toni Collette, Jane Fonda
 • Dyddiad Rhyddhau: 30 Mehefin 2023 (Türkiye)
 • Hyd: 1 awr 31 munud
 • Cwmni Cynhyrchu: Animeiddiad DreamWorks
 • Dosbarthwr: Universal Pictures

Testun:

Mae Ruby Gillman, 16 oed, yn ferch lletchwith yn ei harddegau sy'n ceisio ffitio i mewn yn yr ysgol uwchradd. Gan deimlo'n anweledig, mae Ruby yn darganfod wrth nofio yn y môr un diwrnod ei bod yn ddisgynnydd i angenfilod môr chwedlonol. Gyda'r darganfyddiad hwn, mae bywyd Ruby yn newid yn llwyr. Gan sylweddoli bod ei thynged yn nyfnder y cefnfor yn llawer mwy nag y dychmygodd, mae Ruby yn cael ei gorfodi i wynebu ei hunaniaeth ei hun a'r byd allanol.

Uchafbwyntiau'r ffilm:

 • Animeiddiadau lliwgar a hwyliog
 • Stori ddoniol ac emosiynol
 • Prif gymeriad cryf ac ysbrydoledig
 • Themâu teulu a chyfeillgarwch
 • Golygfeydd llawn cyffro

Trelar y ffilm:

Trelar Rwbi Anghenfil Môr yr Arddegau: https://www.youtube.com/watch?v=PRLa3aw8tfU

Beirniadaethau'r ffilm:

Derbyniodd Anghenfil Môr Ruby yn eu harddegau adolygiadau cadarnhaol ar y cyfan gan feirniaid a chynulleidfaoedd. Mae’r ffilm yn sefyll allan gyda’i stori ddifyr ac emosiynol, animeiddiadau lliwgar a chymeriadau cryf. Mae’r ffilm, sy’n ymdrin â themâu teulu a chyfeillgarwch, yn apelio at gynulleidfaoedd o bob oed.

Ble Alla i Gwylio'r Ffilm?

Mae'r ffilm Ruby the Teenage Sea Monster mewn theatrau ar hyn o bryd. Gallwch hefyd wylio'r ffilm ar Netflix.

Spider-Man: Croesi i mewn i'r Corryn-Pennill

Mae'r ffilm hon, sef y dilyniant i'r ffilm Spider-Man a enillodd Oscar yn 2018: Into the Spider-Verse, yn ymwneud â Miles Morales yn cwrdd â Spider-Men o wahanol fydysawdau ac yn mynd ar antur newydd gyda'i gilydd. Mae’n swyno’r gynulleidfa gyda’i hanimeiddiadau godidog a’i stori afaelgar.

Spider-Man: Gwybodaeth Fanwl Am Bontio i'r Adnod Corryn, Plot a Chrynodeb o'r Ffilm

Gwybodaeth gyffredinol am y ffilm:

 • Dyddiad gweledigaeth: 2 Mehefin 2023
 • genre: Animeiddio, Gweithredu, Antur
 • Cyfarwyddwyr: Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson
 • Ysgrifenwyr sgrin: Phil Lord, Christopher Miller, David Callaham
 • Chwaraewyr: Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Jake Johnson, Issa Rae, Oscar Isaac, Brian Tyree Henry, Mahershala Ali
 • Hyd: 2 awr 20 munud
 • Cyllideb: 100 miliwn o ddoleri

Testun y Ffilm:

Mae Miles Morales yn fyfyriwr ysgol uwchradd sy'n byw yn Brooklyn. Un diwrnod, mae'n cael ei frathu gan bry cop ymbelydrol ac yn troi'n Spider-Man. Cyn bo hir mae Miles yn dysgu bod Spider-Men yn bodoli o ddimensiynau eraill. Mae arglwydd trosedd o'r enw Kingpin yn bwriadu cymryd drosodd pob dimensiwn. Rhaid i Miles a'r Spider-Men eraill weithio gyda'i gilydd i atal y Kingpin.

Crynodeb o'r ffilm:

Mae Miles Morales yn cwrdd â Peter B. Parker ar ôl dod yn Spider-Man. Mae Peter yn dysgu cyfrifoldebau Miles o fod yn Spider-Man. Mae Miles hefyd yn cyfarfod ac yn syrthio mewn cariad â Gwen Stacy/Spider-Gwen.

Mae Kingpin yn agor porth i ddimensiwn Miles ac yn dechrau herwgipio Spider-Men o ddimensiynau eraill. Mae Miles a Gwen yn gweithio gyda'r Spider-Men eraill i atal y Kingpin.

Mae Miles a'r Spider-Men eraill yn llwyddo i atal cynllun y Kingpin. Rhaid i Miles oresgyn terfynau ei allu ei hun i drechu'r Kingpin. Ar ôl trechu'r Kingpin, mae Miles yn dychwelyd i Brooklyn ac yn parhau â'i fywyd fel Spider-Man.

Beirniadaethau'r ffilm:

Cafodd Spider-Man: Into the Spider-Verse ei ganmol yn fawr gan feirniaid a chynulleidfaoedd. Derbyniodd y ffilm ganmoliaeth am ei hanimeiddiad, stori, cymeriadau a thrac sain. Enwebwyd y ffilm am nifer o wobrau ac enillodd Wobr Golden Globe am y Nodwedd Animeiddiedig Orau.

Mwy o'r ffilm:

Bydd dau ddilyniant arall i Spider-Man: Into the Spider-Verse yn cael eu rhyddhau. Y dilyniant cyntaf yw “Spider-Man: Into the Spider-Verse - Rhan Un,” a ryddhawyd ar Fehefin 2, 2023. Nid yw dyddiad rhyddhau'r ail ddilyniant yn hysbys eto.

Trelar y ffilm:

I wylio'r ffilm:

Gallwch wylio Spider-Man: Into the Spider-Verse ar y llwyfannau canlynol:

 • Netflix
 • Blu-ray
 • Deunydd Ychwanegol DVD-Rom
 • Llwyfannau digidol (Apple TV, Google Play, YouTube, ac ati)

Gwybodaeth Ychwanegol am y Ffilm:

 • Cynhyrchir y ffilm gan Sony Pictures Animation.
 • Cyfansoddwyd trac sain y ffilm gan Daniel Pemberton.
 • Mae cast llais y ffilm hefyd yn cynnwys Nicolas Cage, John Mulaney, Lily Tomlin, Luna Lauren Velez a Kimiko Glenn.

Ffilm animeiddiedig Chickens on the Run: Rescue Operation

Testun y Ffilm:

Yn y ffilm antur animeiddiedig hon sy’n digwydd 2000 mlynedd ar ôl y ffilm 23 Chickens on the Run, mae Ginger and Rocky, a lwyddodd i ddianc o fferm Tweedy, wedi sefydlu bywyd heddychlon ar ynys lle maent wedi creu eu paradwys eu hunain. Mae’r aelod newydd o’r teulu, Molly, gyda nhw hefyd. Daw bywyd hapus Ginger a Rocky i ben pan fydd Molly, nith Ginger, yn glanio ar y tir mawr. I achub Molly, mae Ginger, Rocky a'r ieir eraill yn cychwyn ar antur beryglus. Mae'r antur hon yn mynd â nhw i ffatri frawychus sy'n troi cyw iâr yn gig moch. Rhaid i Ginger a'i thîm lunio cynllun i achub Molly a rhyddhau'r ieir eraill yn y ffatri.

Actorion a Chymeriadau'r Ffilm:

 • Sinsir (Thandie Newton): Iâr ddewr a blaen.
 • Rocky (Zachary Levi): Cariad Sinsir ac ochr ymddiried ynddo.
 • Molly (Bella Ramsey): Nith sinsir a chyw iâr chwilfrydig.
 • Fowler (Thandiwe Newton): Y ddynes greulon sy’n rhedeg fferm Tweedy ac yn troi ieir yn gig moch.
 • Butch (David Tennant): Mab Fowler a chyn wrthwynebydd Ginger.
 • Nick (Bradley Whitford): Ceiliog sy'n helpu Ginger.
 • Felicity (Imelda Staunton): Ffrind Ginger a chyw iâr doeth.

Cynhyrchu'r Ffilm:

 • Cyfarwyddwr: Sam Fell
 • Sgriptiwr: Karey Kirkpatrick, John O'Farrell a Rachel Tunnard
 • Cerddoriaeth: Harry Gregson-Williams
 • Stiwdio Animeiddio: Animeiddiadau Aardman
 • Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 10, 2023 (Netflix)

Beirniadaethau'r ffilm:

 • Derbyniodd y ffilm adolygiadau cadarnhaol ar y cyfan, er nad oedd cymaint â'r ffilm gyntaf.
 • Gwerthfawrogwyd ei animeiddiad a throslais.
 • Beirniadwyd nad oedd y stori mor wreiddiol a gafaelgar â'r ffilm gyntaf.

I wylio'r ffilm:

 • Darlledir y ffilm ar lwyfan Netflix.

Pethau y mae angen i chi eu gwybod cyn gwylio'r ffilm:

 • Mae'r ffilm yn animeiddiad teulu-gyfeillgar.
 • Efallai na fydd rhai golygfeydd yn addas ar gyfer plant ifanc.
 • Mae'r ffilm yn cynnwys trais a rhai themâu oedolion.

Ffilm y Super Mario Bros

Mae'r Super Mario Bros. Gwybodaeth am y ffilm

genre: Animeiddio, Antur, Comedi

Dyddiad rhyddhau: 7 Ebrill 2023 (Türkiye)

Cyfarwyddwyr: Aaron Horvath, Michael Jelenic

Cynhyrchwyr: Chris Meledandri, Shigeru Miyamoto

Sgriptiwr: Matthew Fogel

Wedi'i leisio gan:

 • Chris Pratt - Mario
 • Anya Taylor-Joy – Y Dywysoges Eirinen Wlanog
 • Diwrnod Charlie - Luigi
 • Jack Black - Bowser
 • Keegan-Michael Key – Llyffant
 • Seth Rogen – Donkey Kong
 • Kevin Michael Richardson – Kamek
 • Fred Armisen - Cranky Kong
 • Sebastian Maniscalco – Spike
 • Charles Martinet - Lakitu a chymeriadau amrywiol

Hyd: 1 awr 32 munud

pwnc:

Mae'r ffilm yn adrodd hanes y brodyr Mario a Luigi, sy'n gweithio fel plymwyr yn Brooklyn. Un diwrnod, wrth atgyweirio pibell ddŵr, maen nhw'n cael eu hunain yn y Deyrnas Madarch. Maen nhw'n mynd ar antur i achub y Dywysoges Peach rhag Bowser.

Crynodeb:

Mae'r ffilm yn dechrau gyda Mario a Luigi yn atgyweirio pibell ddŵr wrth weithio fel plymwyr yn Brooklyn. Wrth syrthio i lawr y bibell, mae'r brodyr yn cael eu hunain yn y Deyrnas Madarch. Yn y byd hudol hwn, maen nhw'n cwrdd â Llyffantod ac yn dysgu bod y Dywysoges Peach wedi cael ei herwgipio gan Bowser.

Mae Mario a Luigi yn mynd ar antur i achub y Dywysoges Peach. Ar hyd y ffordd, maent yn ymladd yn erbyn Goombas, Koopas, a henchmen Bowser eraill. Maen nhw hefyd yn cwrdd â chymeriadau fel Yoshi, Donkey Kong, a Cranky Kong.

Wedi llawer o anhawsderau, cyrhaeddodd y brodyr gastell Bowser. Maent yn cymryd rhan mewn brwydr gyda Bowser ac yn llwyddo i'w drechu. Mae'r Dywysoges Peach yn cael ei hachub a heddwch yn dychwelyd i'r Deyrnas Madarch.

Uchafbwyntiau'r ffilm:

 • Y ffilm animeiddiedig gyntaf o un o fasnachfreintiau gêm fideo mwyaf eiconig Nintendo
 • gan Illumination Entertainment制作
 • Lleisiau o sêr fel Chris Pratt, Anya Taylor-Joy a Jack Black
 • Byd lliwgar a hwyliog
 • Cymeriadau cyfarwydd ac elfennau o gemau Mario clasurol

Adolygiadau:

Mae'r Super Mario Bros. Derbyniodd y ffilm adolygiadau cymysg gan feirniaid. Canmolodd rhai beirniaid ddelweddau gweledol ac awyrgylch hwyliog y ffilm, tra bod eraill yn dadlau nad oedd y stori yn ddigon gwreiddiol a bod datblygiad y cymeriadau yn wan.

I wylio'r ffilm:

Mae'r Super Mario Bros. Rhyddhawyd y ffilm mewn theatrau ar Ebrill 7, 2023. Ar hyn o bryd nid yw'n bosibl gwylio'r ffilm ar unrhyw lwyfan digidol.

Gwybodaeth Ychwanegol:

 • Cynhyrchwyd y ffilm ar y cyd gan Illumination Entertainment a Nintendo.
 • Ysgrifennodd Matthew Fogel sgript y ffilm.
 • Brian Tyler gyfansoddodd trac sain y ffilm.

Puss in Boots: Y Dymuniad Olaf (2024) gwybodaeth am

Mae The Last Wish, y dilyniant i'r ffilm animeiddiedig boblogaidd 2011 Puss in Boots, yn ymwneud â Puss wedi colli wyth o'i naw bywyd a'i antur i adennill ei ddymuniad olaf. Mae Puss, a leisiwyd gan Antonio Banderas, yn cael ei gyfeilio gan enwau fel Salma Hayek a Florence Pugh yn y ffilm hon.

Puss in Boots: Y Dymuniad Olaf

 • genre: Animeiddio, Antur, Comedi
 • Cyfarwyddwr: Joel Crawford
 • Sgriptiwr: Etan Cohen, Paul Wernick
 • Actorion llais: Antonio Banderas (Puss in Boots), Salma Hayek (Kitty Softpaws), Florence Pugh (Elen Benfelen), Olivia Colman (Y Blaidd Mawr Drwg)
 • Dyddiad Rhyddhau: Medi 23 Byd (Heb ei ryddhau eto yn yr Unol Daleithiau)
 • Hyd: Dim gwybodaeth
 • Cwmni Cynhyrchu: Animeiddiad DreamWorks
 • Dosbarthwr: Universal Pictures

Testun:

Mae ein harwr dewr yn parhau â'i anturiaethau Puss in Boots! Fodd bynnag, mae Puss yn cael sioc fawr pan ddaw i wybod ei fod wedi gwastraffu wyth o'i wyth bywyd. Maent yn cychwyn ar daith heriol i ddod o hyd i'r Map Seren Chwedlonol coll ac adennill eu bywydau coll. Ond ar y daith hon, bydd Puss yn wynebu troseddwyr peryglus a wynebau cyfarwydd.

Uchafbwyntiau'r ffilm:

 • Dychwelyd cymeriad Puss in Boots
 • Cymeriadau newydd a lliwgar
 • Golygfeydd antur a chyffro syfrdanol
 • Stori hwyliog a doniol
 • Dehongliadau gwahanol o arwyr cyfarwydd y stori dylwyth teg

Beirniadaethau'r ffilm:

Gan nad yw Puss in Boots: The Last Wish wedi'i ryddhau yn yr Unol Daleithiau eto, nid yw adolygiadau beirniaid ar gael. Fodd bynnag, yn seiliedig ar y rhaghysbysebion a hanes DreamWorks Animation, disgwylir iddi fod yn ffilm animeiddiedig llawn hwyl a chyffro.

Ble Alla i Gwylio'r Ffilm?

Nid yw Puss in Boots: The Last Wish wedi'i ryddhau yn yr Unol Daleithiau ar hyn o bryd. Nid yw'r dyddiad rhyddhau yn Nhwrci yn hysbys eto.

Crynodeb estynedig:

Mae'r ffilm yn dechrau gyda golygfa lle mae Puss yn gwastraffu ei fywyd olaf. Mae Puss, nad oes ganddo naw bywyd ar ôl bellach, yn llochesu mewn lloches cathod. Yma mae'n cwrdd â Mama Luna, sy'n ei adnabod fel "Bad Cat" ac yn ei gasáu. Mae Mama Luna yn dweud wrth Puss am y Map Seren Chwedlonol. Mae gan y map hwn y pŵer i roi unrhyw beth y mae unrhyw un yn ei ddymuno. Mae Puss yn penderfynu dod o hyd i'r map hwn i adennill eu bywydau coll.

Mae Puss yn cychwyn ar ei daith trwy erlid troseddwr o'r enw Jack Horner. Mae Jack Horner wedi ffurfio tîm i ddod o hyd i'r Map Seren Chwedlonol. Mae Puss yn llwyddo i ymdreiddio i dîm Jack Horner ac yn mynd ar ôl y map. Yn ystod y daith, mae Puss yn cwrdd ac yn cwympo mewn cariad â chath o'r enw Kitty Softpaws. Mae Kitty hefyd ar ôl y map ac yn penderfynu helpu Puss.

Mae Puss a Kitty yn llwyddo i aros un cam ar y blaen i dîm Jack Horner a chyrraedd y lleoliad lle mae'r map wedi'i guddio. Ond yma maen nhw'n wynebu dau wrthwynebydd peryglus o'r enw Goldilocks a The Big Bad Wolf. Ar ôl cyfres o ddigwyddiadau cyffrous, mae Puss yn llwyddo i ddal y map.

Mae Puss eisiau adennill ei naw bywyd gan ddefnyddio'r map. Ond mae'n dysgu bod yn rhaid gwneud aberth er mwyn i'r map ganiatáu dymuniad. Mae Puss yn penderfynu aberthu ei fywyd ei hun i achub Kitty. Mae'r aberth hwn gan Puss yn achosi i'r map ei atgyfodi.

Daw'r ffilm i ben gyda Puss a Kitty yn symud yn hapus gyda'i gilydd.

Themâu yn y Ffilm:

 • gwerth bywyd
 • Aberth
 • Cariad
 • Cyfeillgarwch
 • Dewrder

Gwersi i'w dysgu o'r ffilm:

 • Does dim byd yn amhosib.
 • Os oes rhywbeth rydych chi ei eisiau mewn gwirionedd, dylech fentro popeth ar ei gyfer.
 • Ni ddylem oedi cyn aberthu dros ein hanwyliaid.
 • Dylem werthfawrogi pob eiliad yn ein bywydau.

Mae Puss in Boots: The Last Wish yn ffilm animeiddiedig hwyliog ac emosiynol. Dewis delfrydol i'r rhai sy'n chwilio am ffilm y gellir ei gwylio gyda'r teulu.

Nimona (2024) Gwybodaeth am y ffilm anime

Mae Nimona, a fydd yn cael ei rhyddhau ar Netflix, yn ymwneud â marchog sydd, wrth geisio amddiffyn y deyrnas, yn cwrdd â ffigwr dirgel o'r enw Nimona ac yn mynd ar antur beryglus gyda hi. Wedi'i chyfarwyddo gan Yelizaveta Merkulova ac Olga Lopatova, mae'r ffilm yn denu sylw gyda'i stori wreiddiol a'i delweddau trawiadol.

genre: Animeiddio, Antur, Comedi, Ffantasi

Dyddiad rhyddhau: 16 Mehefin 2023

Cyfarwyddwyr: Nick Bruno, Troy Quane

Cynhyrchwyr: Roy Conli, Animeiddio Nodwedd DNEG

Ysgrifenwyr sgrin: Robert L. Baird, Lloyd Taylor

Wedi'i leisio gan:

 • Chloë Grace Moretz – Nimona
 • Riz Ahmed – Ballister Boldheart
 • Eugene Lee Yang – Ambrosius Goldenloin
 • Frances Conroy – Cyfarwyddwr
 • Lorraine Toussaint – y Frenhines Valerin
 • Beck Bennett – Sureblade “Todd” Syr Thoddeus
 • RuPaul Charles – Nate Knight
 • Indya Moore - Alamzapam Davis

Hyd: 1 awr 41 munud

pwnc:

Mae Nimona yn ffilm animeiddiedig wedi'i gosod mewn Oesoedd Canol dyfodolaidd. Mae'r ffilm yn adrodd hanes Nimona, merch ifanc sy'n symud siâp, a'r gwyddonydd gwallgof yr Arglwydd Ballister Blackheart. Mae Nimona yn anghenfil y mae Ballister wedi tyngu ei ddinistrio. Ond mae Ballister yn bwriadu datgelu rheolwr y deyrnas gyda chymorth Nimona.

Testun y Ffilm:

Mae Nimona yn ferch ifanc sy'n gallu newid siapiau. Mae'n gweithio i'r Arglwydd Ballister Blackheart, gwyddonydd gwallgof sy'n gwrthwynebu rheolwr y deyrnas. Un diwrnod, mae marchog o'r enw Syr Ambrosius Goldenloin yn cyrraedd castell Ballister. Mae Ambrosius eisiau arestio Ballister am ei droseddau yn erbyn y goron. Mae Nimona yn gwrthwynebu Ambrosius ac yn llwyddo i'w drechu. Ar ôl y digwyddiad hwn, mae Nimona a Ballister yn dechrau cydweithio i atal cynlluniau Ambrosius.

Crynodeb bras o'r ffilm:

Mae Nimona yn newidiwr siapiau sy'n byw mewn coedwig ar gyrion y deyrnas. Un diwrnod, mae'n dod ar draws castell Ballister ac yn cwrdd ag ef. Mae Ballister yn gweld dawn Nimona ac yn ei darbwyllo i weithio iddo. Mae Nimona yn helpu gydag arbrofion a dyfeisiadau amrywiol ochr yn ochr â Ballister.

Un diwrnod, mae marchog o'r enw Ambrosius Goldenloin yn cyrraedd castell Ballister. Mae Ambrosius eisiau arestio Ballister am ei droseddau yn erbyn y goron. Mae Nimona yn gwrthwynebu Ambrosius ac yn llwyddo i'w drechu. Ar ôl y digwyddiad hwn, mae Nimona a Ballister yn dechrau cydweithio i atal cynlluniau Ambrosius.

Gôl gyntaf Nimona a Ballister yw cipio cleddyf hud ym meddiant Ambrosius. Mae'r cleddyf hwn yn rhoi pŵer mawr i Ambrosius. Mae Nimona a Ballister yn llwyddo i ddwyn y cleddyf. Ambrosius yn mynd ar ôl Nimona a Ballister i gael ei gleddyf yn ôl.

Mae Nimona a Ballister yn teithio o amgylch y deyrnas tra'n dianc o Ambrosius. Yn ystod y daith hon, mae Nimona a Ballister yn dechrau datblygu teimladau agos at ei gilydd.

Yn y diwedd mae Nimona a Ballister yn llwyddo i drechu Ambrosius. Ambrosius yn cael ei garcharu am ei droseddau yn erbyn y deyrnas. Mae Nimona a Ballister yn dod yn arwyr y deyrnas.

Prif Gymeriadau'r Ffilm:

 • Nimona: Merch ifanc sy'n gallu newid siâp. Dewr, annibynnol a llawn ysbryd.
 • Yr Arglwydd Ballister Blackheart: Gwyddonydd gwallgof. Mae'n gwrthwynebu llywodraethwr y deyrnas.
 • Syr Ambrosius Goldenloin: Marchog sy'n ffyddlon i'r deyrnas. Gelyn Nimona a Ballister.

Uchafbwyntiau'r ffilm:

 • Ffilm animeiddiedig hir-ddisgwyliedig a gyhoeddwyd gyntaf yn 2015
 • Ffilm ddiweddaraf Blue Sky Studios
 • Byd lliwgar a chreadigol
 • Stori gynnes a doniol
 • Thema derbyn gwahaniaethau a chyfeillgarwch
 • Cymeriad benywaidd cryf ac annibynnol

Adolygiadau:

Derbyniodd Nimona adolygiadau cadarnhaol ar y cyfan gan feirniaid. Canmolwyd delweddau, stori a chymeriadau'r ffilm. Roedd beirniaid hefyd yn gwerthfawrogi'r modd yr ymdriniodd y ffilm â themâu derbyn gwahaniaethau a chyfeillgarwch.

I wylio'r ffilm:

Rhyddhawyd y ffilm Nimona ar Netflix ar Fehefin 16, 2023.

Gwybodaeth Ychwanegol:

 • Mae sgript wreiddiol y ffilm wedi'i haddasu o nofel graffig a ysgrifennwyd gan ND Stevenson.
 • Roedd y ffilm i fod i gael ei chyfarwyddo gan Patrick Osborne, ond gyda chau Blue Sky Studios yn 2020, cymerodd Nick Bruno a Troy Quane yr awenau.
 • Mark Mothersbaugh gyfansoddodd y gerddoriaeth ar gyfer y ffilm.

Trelar y ffilm:

Spider-Man: Ar Draws y Pennill Corryn (Rhan Un) (2024)

Mae Spider-Man: Across the Spider-Verse (Rhan Un), trydydd ffilm Spider-Man: Into the Spider-Verse, yn ymwneud â thaith Miles Morales i wahanol fydysawdau gyda Gwen Stacy. Mae animeiddiadau a stori'r ffilm, y bwriedir rhyddhau Rhan Dau ohoni yn 2025, yn codi chwilfrydedd mawr.

genre: Animeiddio, Antur, Gweithredu

Dyddiad rhyddhau: 2 Mehefin 2024

Cyfarwyddwyr: Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin Thompson

Cynhyrchwyr: Phil Lord, Christopher Miller, Amy Pascal

Ysgrifenwyr sgrin: Phil Lord, Christopher Miller, Dave Callaham

Wedi'i leisio gan:

 • Shameik Moore – Miles Morales / Spider-Man
 • Hailee Steinfeld – Gwen Stacy / Spider-Woman
 • Oscar Isaac - Miguel O'Hara / Spider-2099
 • Issa Rae – Jessica Drew / Spider-Woman
 • Brian Tyree Henry – Jefferson Davis / Spider-Dad
 • Luna Lauren Velez – Rio Morales
 • Zoë Kravitz – Calypso
 • Jason Schwartzman - Smot
 • Jorma Taccone – Fwltur

Hyd: 1 awr 54 munud

pwnc:

Spider-Man: Into the Spider-Verse (Rhan Un) yw'r dilyniant i'r ffilm 2018 Spider-Man: Into the Spider-Verse. Mae'r ffilm yn adrodd hanes Miles Morales yn cychwyn ar antur newydd gyda Spider-Men eraill o wahanol ddimensiynau. Mae Miles Morales yn ymladd troseddwyr yn Brooklyn fel Spider-Man. Un diwrnod, mae'n cwrdd â Gwen Stacy/Spider-Woman ac yn teithio i wahanol fydysawdau gyda hi. Yn y bydysawdau hyn, mae Miles yn cwrdd â gwahanol amrywiadau o Spider-Man a gyda'i gilydd maent yn wynebu bygythiad newydd.

Crynodeb bras o'r ffilm:

Mae Miles Morales yn ymladd troseddwyr yn Brooklyn fel Spider-Man. Un diwrnod, mae'n llwyddo i rwystro cynlluniau'r Kingpin. Kingpin yn anfon llofrudd i ladd Miles. Wrth osgoi'r llofrudd, mae Miles yn cwrdd â Gwen Stacy/Spider-Woman. Mae Gwen yn mynd â Miles i'w bydysawd.

Mae Miles a Gwen yn gweithio ar ddyfais sy'n gallu teithio i wahanol fydysawdau. Gan ddefnyddio'r ddyfais hon, mae Miles yn cwrdd â gwahanol amrywiadau o Spider-Man mewn gwahanol fydysawdau. Mae'r amrywiadau hyn yn cynnwys Peter B. Parker, Jessica Drew, Miguel O'Hara, a Hobie Brown.

Mae Miles a'r Spider-Men eraill yn wynebu bygythiad newydd o'r enw "Spot". Mae Spot yn endid a all agor pyrth rhwng gwahanol fydysawdau. Mae Spot yn bwriadu dinistrio pob bydysawd.

Rhaid i Miles a'r Spider-Men eraill weithio gyda'i gilydd i atal Spot. Wrth wneud hyn, rhaid i Miles hefyd ddod o hyd i ffordd i ddychwelyd i'w fydysawd ei hun.

Prif Gymeriadau'r Ffilm:

 • Miles Morales/Spider-Man: Yn ei arddegau yn byw yn Brooklyn a Spider-Man.
 • Gwen Stacy/Spider-Woma: Ffrind Miles o fydysawd arall a Spider-Woman.
 • Peter B. Parker/Spider-Man: Mentor Miles a Spider-Man o fydysawd arall.
 • Jessica Drew/Spider-Woma: Ffrind Miles o fydysawd arall a Spider-Woman.
 • Miguel O'Hara/Spider-2099: Ffrind Miles o fydysawd arall a Spider-2099.
 • Hobie Brown/Prowler: Ffrind Miles o fydysawd arall a Prowler.
 • fan a'r lle: Endid sy'n gallu agor pyrth rhwng gwahanol fydysawdau.

Themâu'r ffilm:

 • Cyfeillgarwch
 • Arwriaeth
 • Cyfrifoldeb
 • Derbyn gwahaniaethau

Uchafbwyntiau'r ffilm:

 • Mae Spider-Man: Into the Spider-Verse yn ddilyniant i'r swyddfa docynnau a llwyddiant hollbwysig y ffilm.
 • Pennill Corryn hyd yn oed yn ehangach
 • Arddull weledol lliwgar a chreadigol
 • Stori gyffrous o weithredu ac antur
 • Stori yn canolbwyntio ar ddatblygiad cymeriad Miles Morales

Adolygiadau:

Gan fod yna 3 mis o hyd nes rhyddhau'r ffilm, nid oes adolygiadau eto.

I wylio'r ffilm:

Dyddiad rhyddhau'r ffilm yw Mehefin 2, 2024. Byddwch yn gallu gwylio'r ffilm mewn sinemâu.

Gwybodaeth Ychwanegol:

 • Rhyddhawyd trelar cyntaf y ffilm ar Ragfyr 1, 2023.
 • Rhyddhawyd ail drelar y ffilm ar Fawrth 13, 2024.
 • Daniel Pemberton gyfansoddodd y gerddoriaeth ar gyfer y ffilm.

Prentis y Teigr (2024)

Gwybodaeth am The Tiger's Apprentice (2024)

pwnc:

Mae The Tiger's Apprentice yn adrodd hanes Tom Lee, bachgen Tsieineaidd-Americanaidd sy'n byw gyda'i nain ecsentrig yn ardal Chinatown yn San Francisco. Pan fydd ei nain yn diflannu'n ddirgel, mae Tom yn darganfod ei bod hi'n warchodwr wy ffenics hynafol pwerus. Nawr mae Tom yn camu i fyd hudolus ac yn dod yn brentis annhebygol i deigr sy'n siarad o'r enw Mr Hu. Rhaid iddynt ddysgu gweithio gyda'i gilydd, dysgu hud hynafol, a diogelu wy ffenics rhag grymoedd peryglus.

Rhyddhau:

 • Cafodd The Tiger's Apprentice ei première byd yn Los Angeles ar Ionawr 27, 2024.
 • Fe'i rhyddhawyd ar wasanaeth ffrydio Paramount + ar Chwefror 2, 2024.
 • Disgwylir iddo gael ei ryddhau mewn theatrau yn Awstralia ar Ebrill 4, 2024, o dan frand Nickelodeon Movies.

Actorion llais:

 • Brendan Soo Hoo fel Tom Lee
 • Michelle Yeoh fel Nain (llais)
 • Henry Golding fel Mr. Hu (llais)
 • Sandra O (llais)
 • James Hong (llais)
 • Lucy Liu (llais) (heb ei gredydu)

Adolygiadau:

Cymysg fu'r adolygiadau o The Tiger's Apprentice. Tra bod rhai beirniaid yn canmol animeiddiad y ffilm ac actio llais, roedd eraill yn gweld y plot yn rhagweladwy a'r cymeriadau heb eu datblygu'n ddigonol. Er gwaethaf hyn, fe’i disgrifir fel antur weledol syfrdanol a llawn cyffro y gall teuluoedd, gan gynnwys y rhai sy’n gyfarwydd â’r llyfr, ei mwynhau.

Gwybodaeth Ychwanegol:

 • Cyfarwyddir y ffilm gan y cyfarwyddwr animeiddio enwog Raman Hui, sy'n adnabyddus am ei waith ar Monkey King: Hero is Back (2015).
 • Ysgrifennwyd y sgript gan David Magee (Life of Pi) a Harry Cripps (Puss in Boots).
 • Mae'r ffilm yn ychwanegu elfennau o chwedloniaeth a llên gwerin Tsieineaidd i'w stori.

Os ydych chi'n chwilio am ffilm animeiddiedig gyda byd ffantasi, anifeiliaid sy'n siarad, a themâu cyfeillgarwch a dewrder, efallai y bydd Tiger's Apprentice yn ddewis da i chi.Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
sylw