E Mewngofnodi'r Llywodraeth, Adalw Cyfrinair E Llywodraeth, Ailosod Cyfrinair E Llywodraeth

0

Mae e-lywodraeth yn system sy'n galluogi darparu gwasanaethau a ddarperir gan ddinasyddion Twrci yn hawdd i'r amgylchedd ar-lein. Cyrchu'r system e-lywodraeth yn hawdd; o bynciau fforensig i addysg, gweithredoedd teitl, ac olrhain dogfennau; canlyniadau. System breifat yw'r system e-lywodraeth ac mae'n ddiogel iawn.

Mewngofnodi a Chyfrinair E-Lywodraeth

Gall pob dinesydd fewngofnodi'n uniongyrchol gyda'i rif ID TR a'i gyfrinair. Yn ogystal â chyfrinair, gallwch hefyd ddefnyddio llofnod symudol, e-lofnod, cerdyn adnabod TC ac opsiynau bancio rhyngrwyd. Mae'r system e-lywodraeth yn galluogi'r unigolyn i wireddu'r dogfennau neu'r wybodaeth sydd eu hangen arnynt heb fynd i'r sefydliad perthnasol. Yn y modd hwn, mae hefyd yn arbed llawer o amser ac yn dod yn ddewis arall ymarferol. Gyda phob diwrnod yn mynd heibio, mae meysydd gwybodaeth newydd ac angenrheidiol yn cael eu hychwanegu at y system e-lywodraeth. Yn y modd hwn, gall dinasyddion Twrci gael gafael ar wybodaeth yn haws.

Beth yw gwasanaethau e-lywodraeth?

Gellir dweud bod cannoedd o gynnwys cymwys yn y system. Mae penawdau sylfaenol fel gwasanaethau a gynigir gan sefydliadau swyddogol, gwasanaethau trefol, gwasanaethau cwmni, prifysgolion, pyrth sefydliadau eraill, gwasanaethau a ffefrynnau sydd newydd eu hychwanegu. Yn gyffredinol, gwasanaethau sefydliadol swyddogol yw un o'r prif bynciau mwyaf dewisol. Mae'n cynnwys is-benawdau fel cyfiawnder, addysg, gwybodaeth gyffredinol, amaethyddiaeth a hwsmonaeth anifeiliaid, y wladwriaeth a deddfwriaeth, diogelwch, telathrebu, ffioedd a dirwyon, nawdd cymdeithasol ac yswiriant, traffig a chludiant, treth, gwybodaeth bersonol. Mae yna lawer o opsiynau gwybodaeth ym mhob teitl. Mewn gwasanaethau trefol, gallwch wirio'r wybodaeth a'r delweddau angenrheidiol trwy ddewis y rhanbarth rydych chi'n byw ynddo. Ymhlith y gwasanaethau cwmni, mae cwmnïau wedi'u diffinio yn y system e-lywodraeth. O'r fan hon, gallwch chi gyflawni llawer o drafodion fel tanysgrifiad, dyled neu ymholiad credyd. Yn yr un modd, gallwch chi gyflawni eich trafodion trwy'r prifysgolion sydd wedi'u cofrestru yn y system. Mae addysg agored hefyd wedi'i chynnwys yn y system hon. Yn ogystal, gallwch berfformio'r gwasanaethau a neilltuwyd gan sefydliadau swyddogol fel Cyfarwyddiaeth Gyffredinol y Wasg, Darlledu a Gwybodaeth, y Brif Weinyddiaeth, y Weinyddiaeth Wyddoniaeth, Diwydiant a Thechnoleg, y Weinyddiaeth Lafur a Nawdd Cymdeithasol, y Weinyddiaeth Amgylchedd a Threfoli, gydag e-lywodraeth.

E-Sut i gael Cyfrinair y Wladwriaeth?

Fel y soniwyd, mae yna lawer o wahanol opsiynau ar gyfer mewngofnodi i'r system. Fodd bynnag, ar gyfer pob dewis arall, rhaid i'r dinesydd ddefnyddio rhif hunaniaeth Gweriniaeth Twrci. Pa bynnag ffordd y mae'n dewis y dull cyfrinair, rhaid iddo gael cyfrinair trwy PTT yn y lle cyntaf. Y sefydliad swyddogol a benodir gan y wladwriaeth yw PTT. Am y rheswm hwn, ni allwch gael eich cyfrinair gan sefydliad neu safle gwahanol. Gallwch gael eich cyfrinair o'r swyddfa docynnau yn PTT. Ar gyfer 2 TL, gallwch anfon y wybodaeth angenrheidiol at y person â gofal gyda'ch cerdyn adnabod a derbyn eich cyfrinair mewn amlen wedi'i selio. Ar ôl derbyn eich cyfrinair, dylech osod cyfrinair newydd i chi'ch hun a mewngofnodi i'r system er mwyn cryfhau'ch diogelwch. Fodd bynnag, wedi hynny, gallwch ddiffinio dulliau fel llofnod symudol, e-lofnod, cerdyn adnabod TR i'ch cyfrif. Yn yr achosion hyn, dylech ddiffinio'ch rhif GSM i'r system trwy nodi'r gweithredwr. Bydd hyn hefyd yn eich helpu i anghofio'ch cyfrinair.

Cyflwyniad i'r System E-Lywodraeth

Er mwyn ymuno â'r e-lywodraeth, mae angen i chi gael cyfrinair wedi'i ddiffinio ar eich hunaniaeth TC fel y soniwyd uchod. Ar ôl i chi gael eich cyfrinair fel y nodwyd, dylech ddefnyddio tudalen swyddogol yr e-lywodraeth. https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/e-Devlet-Sifresi Gallwch gyrchu'r brif sgrin gartref gan ddefnyddio'r wefan. Yn yr un modd, gallwch gael yr ap o'r AppStore neu'r PlayStore o dan yr enw E-Government Gate. Er bod y system yn dangos yr ardal fewngofnodi gyda chyfrinair e-Lywodraeth yn gyntaf, os diffinnir dulliau fel llofnod symudol neu e-lofnod; Gallwch hefyd ei ddewis. I wneud hynny, cliciwch ar yr ardal briodol o'r tabiau ochr. Wrth fewngofnodi i'r system, gallwch hefyd ddewis yr opsiwn rhithwir bysellfwrdd yn ôl eich sefyllfa ddiogelwch. Ar ôl i chi gwblhau'r wybodaeth y gofynnwyd amdani, gallwch newid i'r dudalen gartref gan ddefnyddio'r opsiwn system mewngofnodi. Gallwch gyrraedd yr is-benawdau sy'n gysylltiedig â'r holl feysydd a grybwyllir mewn gwasanaethau e-lywodraeth, cyflawni'r trafodion gofynnol ac argraffu'r dogfennau.

Manteision System E-Lywodraeth

Yn gyntaf, gan fod yr e-lywodraeth yn darparu data ar ffurf electronig, fel y mae'r enw'n awgrymu, gallwch gyrchu 7 / 24 yn hawdd. Ar ben hynny, mae eich gwybodaeth bob amser ar y ffurf fwyaf diweddar yn y system. Felly gallwch weld eich gwybodaeth newydd am gyfnod byr. Mae llawer o wasanaethau a chyfleusterau trafodion sy'n perthyn i bron pob sefydliad swyddogol hefyd wedi'u cynnwys yn y system. Yn y modd hwn, gallwch gael gwybodaeth yn uniongyrchol o'r system electronig heb fynd i'r sefydliad perthnasol. Gallwch ddefnyddio'r opsiwn argraffu neu arbed yn uniongyrchol. Felly mae gennych chi gopi cyflym o'r wybodaeth. Yn ogystal, mae llawer o gwmnïau neu lawer o sefydliadau eraill bellach yn cyfathrebu trwy systemau e-bost. Gallwch chi wneud y rhan fwyaf o'r trafodion fel danfon dogfennau, cwestiynu gwybodaeth trwy e-lywodraeth ac anfon copi PDF at eich cwmni neu berson cyswllt. Mae diffyg unrhyw ffioedd ychwanegol yn un o'r manteision pwysicaf.

Newid Cyfrinair E-Lywodraeth, Ailosod Cyfrinair

Efallai y bydd rhai sefyllfaoedd lle bydd angen i chi newid eich cyfrinair. Dylai'r cyntaf o'r rhain ddigwydd ar ôl derbyn cyfrinair e-lywodraeth am y tro cyntaf. Am resymau diogelwch, dylech ddefnyddio'r cyfrinair newydd o'r PTT ac adnewyddu'ch cyfrinair yn y cam nesaf. Yn ogystal, mae'n bwysig eich bod chi'n adnewyddu'ch cyfrinair os yw rhywun wedi gweld neu rannu'ch cyfrinair, neu os ydych chi wedi mewngofnodi ar ddyfais nad ydych chi'n ymddiried ynddo. Fel hyn, gallwch chi ddefnyddio'r system yn fwy diogel. Os anghofiwch eich cyfrinair, dylech glicio ar y botwm 'anghofio cyfrinair' ar y sgrin mewngofnodi. Gallwch ofyn i'ch cyfrinair gael ei ailosod yn ôl rhif GSM neu ddewisiadau amgen eraill. Gallwch newid i'r sgrin creu cyfrinair newydd trwy ddefnyddio'r ddolen gadarnhau a gawsoch. Ar ôl gosod cyfrinair diogel, gallwch chi fynd i mewn i'r system eto gyda'r cyfuniad o'r rhif ID TC a'r cyfrinair newydd.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.