Mathau Sebon Naturiol

0

OLEWIAU A BUDD-DALIADAU NATURIOL
Sebon Acıbadem; Pan gaiff ei ddefnyddio am amser hir, mae'n achosi iro'r croen. Defnyddir ar gyfer trin croen sych a chrac. Fe'i defnyddir fel triniaeth ar gyfer colli gwallt.
Sebon Sage; Mae'n cefnogi adfywio celloedd. Mae ganddo nodwedd fywiog a nodwedd antiseptig. Yn glanhau'r croen ac mae ganddo nodweddion gwrth-bacteriol. Mae'n wrth-acne yn ogystal â thynhau'r croen. Gwrth-dandruff. Mae hefyd yn dda ar gyfer poen cyhyrau yn ogystal â'i ddefnyddio ar gyfer triniaeth ffwngaidd.
Sebon Aloovera; Fe'i defnyddir i drin pennau duon ac acne. Fe'i defnyddir wrth drin psoriasis yn ogystal â lleddfu cosi.
Sebon Naturiol Detholiad Pîn-afal; Mae'n cynnwys haearn, calsiwm, fitaminau A, B a C.
Sebon Naturiol Anis; Mae'n tynnu'r wilt ar y croen ac yn ychwanegu harddwch i'r croen.
Sebon Juniper; Fe'i defnyddir wrth drin afiechydon fel cosi croen, soriasis, ecsema, gwythiennau faricos yn ogystal â chlefydau ffwngaidd. Mae'n dda ar gyfer problemau gwallt yn ogystal â chroen. Fe'i defnyddir fel atalydd colli dandruff ac colli gwallt. Fe'i defnyddir hefyd mewn afiechydon fel cellulite, cryd cymalau a chrampiau.
Sebon quince; Yn darparu cryfder gwallt ac yn atal colli gwallt.
Sebon soda; Mae'n amddiffyn croen sensitif rhag yr haul.
Sebon afocado; yn darparu cydbwysedd o leithder ar y croen.
Sebon Anago (du Affricanaidd); Yn glanhau pores felly yn glanhau pennau duon Yn addas ar gyfer yr holl groen, acne, soriasis, ecsema yn dda ar gyfer afiechydon fel.
Sebon ambr; Yn rhoi bywiogrwydd croen a disgleirio
Sebon Olew Argan; Yn gadael croen yn teimlo'n feddal ac yn ystwyth Yn maethu croen trwy leithio Yn atal sychder croen Lleithwch eich gwallt, harddu.
Sebon Mêl; Fe'i defnyddir wrth ddileu crwyn marw a achosir gan flinder ac adnewyddiad celloedd.
Sebon pwmpen: Mae ganddo briodweddau gwrthocsidiol. Yn amddiffyn croen rhag heneiddio
Sebon powdr perlog mêl; Yn rhoi disgleirio trwy dynhau wyneb
Sebon mwyar duon; Mae'n creu effaith tonig ar y croen. Mae'n darparu tynhau pores.
Sebon borax: Whitening y croen.
Sebon tangerine islawr; Yn cynnwys digon o glyserin. Lleithder croen
Sebon mil ac un noson; Yn cynyddu ymwrthedd croen. .
Sebon Babanod: Mae gan fabanod ac oedolion eiddo atal brech diaper a lleddfu. Yn cydbwyso cynnwys lleithder y croen
Sebon blodeuog eirin gwlanog Bursa: Yn lleithio ac yn adfywio'r croen.
Sebon Bergamut; Fe'i defnyddir wrth drin ecsema yn ogystal ag ar gyfer chwysu yn y traed.
Mae'n cael ei ddefnyddio. Fe'i defnyddir i gryfhau'r system imiwnedd.
Sebon Almon Gwyn; Fe'i defnyddir ar gyfer croen sych a gwallt sych.
Sebon Bıttım; Tra'n ffoliglau gwallt maethlon, mae dandruff yn atal iro. Fe'i defnyddir ar gyfer trin clwyfau a llid ar y gwaelodion gwallt gyda'i briodweddau antiseptig. Fe'i defnyddir hefyd i drin gwythiennau faricos.
Sebon Naturiol gyda Detholiad Rosemary; Mae'n atal colli gwallt wrth drin crychau. Yn ogystal ag atal dandruff, mae hefyd yn tynnu gormod o olew o'r gwallt.
Sebon Detholiad Gwenith; Mae'n cynnwys fitaminau A, D ac e. Mae'n bwysig ar gyfer cydbwysedd lleithder. Argymhellir ei ddefnyddio ar ôl colur
Sebon Detholiad Cnau Ffrengig; Lleithhau croen ac atal brychau croen
Sebon Turpentine Pine; Mae'n fuddiol ar gyfer croen olewog. Defnyddir wrth drin acne ac acne. Mae hefyd yn dda ar gyfer triniaeth llosgi a chlwyfau ac mae'n darparu ymddangosiad iach o'r croen.
Sebon lemwn Çeşme: Yn glanhau croen olewog ac yn atal acne a achosir gan olew gormodol.
Sebon cul: Mae'n tynnu crychau ar yr wyneb. Defnyddir ar gyfer trin llosg haul Fe'i defnyddir ar gyfer gofal gwallt.
Sebon Coed Te; Mae ganddo'r nodwedd i atal saim croen a staeniau. Cywasgu pores, lleihau brychau a phenddu
Sebon Detholiad Siocled; Mae'n ymlacio'r croen gyda'i briodweddau gwrthocsidiol.
Sebon Mefus; Mae'n caniatáu tynhau'r pores ac felly'n rhoi ffresni i'r croen.
Sebon Perlysiau Toesen; Fe'i defnyddir i leithio ac adfywio'r croen. Yn pilio celloedd marw. Fe'i defnyddir i wella clwyfau a chryfhau ffoliglau gwallt.
Sebon y Ddraenen Ddu; Fe'i defnyddir i lanhau'r croen ac i reoleiddio croen sych.
Sebon Natur Echdynnu Gwm Cnoi; Yn ychwanegol at ei briodweddau tawelu, mae ganddo strwythur sy'n atal crychau.
Sebon Mulberry: Yn cryfhau gwallt.
Sebon dil: Mae'n dda ar gyfer llosgiadau a chlwyfau croen, ond hefyd ar gyfer llid.
Sebon Laurel; Gyda'i nodwedd antiseptig, fe'i defnyddir wrth drin clwyfau a llid ar waelod y gwallt, tynnu acne yn ystod y glasoed, trin ffyngau ac ecsema a dandruff.
Sebon Olew Laurel; Heblaw am y gallu i leddfu'r croen, mae'n atal ffurfio dandruff yn y gwallt.
Sebon llaeth asyn: Yn dileu smotiau croen.
Sebon eirin: Yn lleddfu poen rhewmatig.
Sebon artisiog: Yn dileu chwydd dwylo a thraed.
Sebon Echinacea: Yn trin alergeddau wrth ddangos priodweddau gwrthfacterol.
Sebon Afal; Fe'i defnyddir mewn gwallt dandruff a olewog. Oherwydd ei briodweddau gwrthocsidiol cryf, fe'i defnyddir wrth drin clwyfau croen a brechau.
Sebon Naturiol gyda Detholiad Basil; Yn cefnogi tynnu cellulite
Sebon lafant Ffrengig: a ddefnyddir i drin acne yn ystod y glasoed.
Sebon cnau cyll: Fe'i defnyddir i gryfhau'r croen.
Sebon Cretan: Mae ganddo nodwedd antiseptig ac mae ganddo'r gallu i wella anhwylderau fel ecsema, acne, alergedd, ffwng, soriasis a brech.
Sebon Ginko biloba: Mae'n well yn enwedig yn yr abdomen a'r coesau gyda'i nodwedd dynhau. Yn rheoleiddio cylchrediad gwaed. Yn atal gwythiennau faricos.
Sebon Rhosyn; Mae'r sebon a ddefnyddir i leddfu blinder y croen yn meddalu'r croen ac yn cadw cleisiau.
Sebon Naturiol gyda Detholiad Moron; Mae sebon sy'n llawn fitamin A yn cymryd tensiwn y croen.
Sebon castan Indiaidd: Fe'i defnyddir ar gyfer trin chwydd coesau, crampio a chrebachu, poen a gwythiennau faricos.
Sebon cnau coco: Fe'i defnyddir ar gyfer poen gwynegol a chyhyrol.
Sebon siocled: Fe'i defnyddir wrth drin poen gwynegol a chyhyrol. Defnyddir wrth drin gowt.
Sebon halen yr Himalaya: Fe'i defnyddir i gael gwared ar chwys, traed ac arogleuon corff. Fe'i defnyddir i drin soriasis a ffwng. Yn atal acne a blackheads Mae ganddo briodweddau gwrth-bacteriol a gwrth-cellulite.
Sebon gwyddfid: Lleithio'r croen.
Sebon danadl poethion; Mae'n llawn asid organig a fitamin C. Mae'n helpu i adfywio celloedd Mae'n atal afiechydon fel ecsema a soriasis trwy gydbwyso tymheredd y corff. Yn atal colli dandruff a cholli gwallt.
Sebon Linden; Yn atal smotiau croen yn ogystal â chrychau ar y croen. Fe'i defnyddir i drin cosi, llosgiadau a llid sy'n digwydd ar y croen.
Sebon gwerthyd; Yn tynnu sychder y croen yn y gaeaf. Yn dileu sensitifrwydd croen
Ffig sebon: yn cael ei ddefnyddio ar gyfer croen cymysg ac olewog. Mae nodwedd Peelng ar gael felly mae'n atal smotiau duon. Yn atal ffurfio crowbar a sagging.
Sebon Powdwr Perlog; Mae'n darparu gofal croen fel ei fod yn helpu i gynnal harddwch croen.
Sebon blodau ceirios Japan: Fe'i defnyddir i leithio croen sensitif.
Sebon Jojoba; Mae sebon, sy'n llawn fitamin E, yn rhoi meddalwch i'r croen. Fe'i defnyddir hefyd ar gyfer colli gwallt, tynnu acne a chael gwared ar frech ar y croen.
Sebon Coffi; a ddefnyddir i drin cellulite.
Sebon Olew Morgrug; a ddefnyddir ar gyfer blew diangen. Defnyddir ar ôl cwyro.
Sebon Bricyll; Rhoddir nodwedd lleithio sebon i ffresni'r croen. Mae sebon sy'n cynnwys fitamin A yn helpu i adnewyddu celloedd. Mae'n darparu cynnwys lleithder delfrydol ar groen Yn meddalu'r croen ac yn rhoi disgleirio. Mae sebon hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer colli gwallt yn erbyn colli gwallt a dandruff. Fe'i defnyddir yn erbyn problemau croen.
Sebon Ewin; Mae'n dda i acne diolch i'w nodwedd antiseptig. Mae'n dda ar gyfer crychau a sagging yn ogystal â rheoleiddio metaboledd. Argymhellir ar gyfer pobl dros 45.
Sebon Ffrwythau Cymysg; Mae'n addas ar gyfer pob math o groen yn ogystal â maethu'r croen ar gyfer ymddangosiad pelydrol.
Sebon Glyserin gyda Detholiad Grawnwin Du; Diolch i'w strwythur ffibrog, mae'n darparu glanhau ac ymddangosiad ffres y croen.
Sebon Gentian; Fe'i defnyddir mewn brechau croen a llid sy'n digwydd ar ôl cemotherapi. Fe'i defnyddir hefyd wrth drin llosgiadau.
Sebon coco: fe'i defnyddir i dynnu marciau ymestyn o feichiogrwydd a gordewdra.
Sebon Naturiol gyda Thyme; Mae'n dda ar gyfer poen rhewmatig.
Sebon Henna; yn cryfhau'r croen. Mae'n dda ar gyfer clefydau traed, afiechydon ffwngaidd, ecsema ac mae hefyd yn lleddfu cosi croen.
Sebon Kiwi; Yn ogystal â bod yn lleithio, mae ganddo'r eiddo o fod yn remover cellulite. Ynghyd â meddalu'r croen, mae hefyd yn ymlaciwr cyhyrau.
Sebon Clai; Fe'i defnyddir i buro croen marw a lleddfu croen.
Deugain sebon clo: Fe'i defnyddir i atal dandruff. Defnyddir ar gyfer clwyfau clafr ac ecsema.
Sebon llaeth gafr: Fe'i defnyddir i gael gwared â staeniau ar y corff.
Sebon melon: Fe'i defnyddir i gael gwared ar groen sydd wedi'i ddifrodi.
Sebon carbonad: Fe'i defnyddir ar gyfer diblisgo ac mae'n cael gwared ar raddfa ar y croen.
Sebon Mulberry: Mae'n llawn fitaminau. Fe'i defnyddir fel gwrth-heneiddio.
Sebon Pen Du: Yn tynhau'r croen. Ac yn meddalu'r croen.
Sebon Hadau Grawnwin Cappadocia: Yn amddiffyn y croen rhag dylanwadau allanol ac yn cael ei ddefnyddio wrth drin gwythiennau faricos. Sebon Rosehip; Pan gaiff ei ddefnyddio cyn colur, mae'n sicrhau sefydlogrwydd colur. Dylid rhoi croen sych ac arferol trwy aros ychydig.
Sebon Sylffwr; Fe'i defnyddir ar gyfer dirywio gormod o groen olewog. Mae hefyd yn ddefnyddiol wrth gael gwared ar acne. Mae'n tynnu'r haen farw.
Sebon Lafant; Fe'i defnyddir yn erbyn straen. Yn darparu cydbwysedd o olew yn y croen. Fe'i defnyddir yn erbyn problem acne. Fe'i defnyddir i buro croen marw.
Sebon Lilac; Fe'i defnyddir i feddalu croen
Sebon Lemon; a ddefnyddir ar groen olewog. Mae'n lanhawr pwysig.
Sebon Mango; Da ar gyfer madarch.
Sebon Blodau Magnolia; Defnyddir ar gyfer gofalu am groen sensitif.
Sebon lili: Mae ganddo nodwedd antiseptig. Fe'i defnyddir i drin alergedd a llosgiadau clwyfau.
Sebon Verbena: Fe'i defnyddir ar gyfer trin poen gwynegol llidiol.
Sebon blodau Mimosa: Mae'n darparu cydbwysedd lleithder mewn gwrychoedd sych.
Sebon Gwreiddiau Licorice: Vitiligo, psoriasis, clefyd Behçet a ddefnyddir yn y driniaeth. Mae ganddo briodweddau gwrthfiotig. Am y rheswm hwn, defnyddir cleifion canser i amddiffyn rhag bacteria a firysau. Fe'i defnyddir fel gwrth-acne, cellulite ac edema.
Sebon Menengiç: Mae'n dda i graciau yn y tethau yn ystod y broses bwydo ar y fron. Yn maethu gwallt. Yn glanhau gwallt olewog
Sebon Persli; Fe'i defnyddir yn erbyn colli croen a gwallt. Mae hefyd yn dda i acne sy'n digwydd yn ystod llencyndod.
Sebon Naturiol Melisa; Gyda'i nodwedd antiseptig, mae'n atal arogl chwys ac ar yr un pryd yn atal crychau ac yn oedi rhag heneiddio. Mae'n llawn avitamin.
Sebon Fioled; Defnyddir y sebon a ddefnyddir ar gyfer gofal gwallt ar gyfer glanhau'r croen, cael gwared ar acne a brychau. Fe'i defnyddir i gael gwared â smotiau haul. Fe'i defnyddir i moisturize gwallt a chroen sych, rhoi bywiogrwydd a disgleirio. Mae'n wrth-alergedd.
Sebon Bathdy; Pan gaiff ei gymhwyso i dylino'r ardal organau cenhedlu, mae'n dileu'r analluedd ysbrydol sy'n digwydd mewn dynion. Pan gaiff ei roi ar fronnau mewn menywod beichiog hefyd mae'n cynyddu llaeth y fron.
Sebon Pomgranad; Mae sebon gyda B1 a B2 yn gwneud i'r croen edrych yn iau. Mae ganddo briodweddau gwrthocsidiol. Mae hefyd yn cynnwys fitamin C.
Sebon Narcissus; Defnyddir sebon ag effaith ymlaciol fel triniaeth ar gyfer canser a berwau o fath canser. Fe'i defnyddir hefyd ar gyfer trin gwythiennau faricos a throed athletwr. Mae sebon, sydd hefyd yn ddefnyddiol wrth drin ffyngau wain, hefyd yn cael ei ddefnyddio wrth drin canser y fron.
Sebon Eucalyptus; Fe'i defnyddir ar gyfer colli croen ar ôl defnyddio cyffuriau. Mewn gwallt, mae colli gwallt a dandruff yn dangos effaith ataliol.
Sebon tegeirian: fe'i defnyddir i gael gwared ar grychau dwfn. Yn adfywio'r croen
Sebon Cefnfor; Fe'i defnyddir ar gyfer acne a blackheads.
Sebon Chamomile; Mae sebon gwrthlidiol yn rhoi disgleirio a bywiogrwydd croen
Sebon Detholiad Reis; Mae'n darparu tynnu crychau ac yn atal heneiddio.
Sebon powdr: Mae'n atal ffurfio brech ac yn darparu'r cydbwysedd lleithder angenrheidiol yn y corff.
Sebon Oren; Mae'n sebon y gellir ei ddefnyddio yn arbennig ar gyfer croen olewog. Yn datrys ffurfio acne ac acne.
Sebon Ffenigl; Sebon a ddefnyddir ar gyfer y croen, mae nodwedd plicio yn effeithio ar gylchrediad y gwaed.
Sebon sesame: Mae ganddo nodwedd tynnu wrinkle.
Sebon dail Cedar; Yn lleddfu cryd cymalau a phoen cyhyrau.
Sebon Garlleg: Yn trin y torrwr gwallt ac yn helpu'r gwallt i dyfu eto. Defnyddir i drin acne.
Sebon ciwcymbr: Mae ganddo nodwedd lleithio croen ac mae'n weddillion staen. Yn dileu crychau Yn atal cosi.
Sebon Detholiad Malwoden; Mae'n helpu'r cylchrediad gwaed ac yn adfywio'r celloedd, gan roi ymddangosiad mwy dymunol i'r croen. Mae'n helpu i gael gwared ar graciau a chrychau.
Sebon Malwoden; Yn cyflymu aildyfiant celloedd, gan hwyluso iachâd clwyfau croen. Mae'n rhoi bywiogrwydd i'r croen Mae ganddo briodweddau gwrthocsidiol. Mae oedi wrth heneiddio ac ar yr un pryd yn rhoi meddalwch i'r croen.
Sebon Bıttım Melyn; Fe'i defnyddir yn erbyn colli gwallt a dandruff. Bwydo gwallt
pores a lleddfu gwythiennau faricos.
Sebon Siwgr: Yn ymestyn croen yr wyneb a'r corff.
Sebon clust cwningen: Mae'n atal colli gwallt yn ogystal â dileu dandruff gwallt.
Sebon Cinnamon; yn meddalu cyhyrau. Tawelu'r nerfau, ymlacio. Mae'n rhoi bywiogrwydd i wallt a chroen, yn bywiogi. Mae'n effeithiol wrth gau'r clwyfau croen a'r craciau. Yn atal brathiadau pryfed a chosi. Mae'n cael effaith plump ar wefusau mewn defnydd tymor hir.
Sebon Hadau Grawnwin; Wrth atgyweirio capilarïau, mae'n ychwanegu bywiogrwydd a bywiogrwydd. Yn atal ffurfio cellulite trwy gyflymu cylchrediad y gwaed.
Sebon Fanila; Fe'i defnyddir i faethu a meddalu croen Mae ganddo nodwedd germladdol gyda'i nodwedd antiseptig. Mae sebon gyda strwythur ysgogol croen yn addas ar gyfer pob math o groen. Yn atal acne ac acne.
Sebon ceirios: Yn atal ffurfio pennau duon a pimples ac yn puro'r croen o groen marw.
Sebon Jasmine; Mae'n fuddiol ar gyfer croen sych a sensitif. Yn maethu croen trwy leithio Mae meigryn yn dda.
Sebon grawnffrwyth gwyrdd: Mae ganddo nodwedd gadarn ar gyfer croen olewog a chymysg.
Sebon afal gwyrdd: Yn lleddfu croen cochlyd ac yn gwella clwyfau.
Detholiad Te Gwyrdd Sebon Naturiol; Yn sicrhau cydbwysedd olew y croen ac yn cadw'r croen yn ifanc.
Sebon Laurel Gwyrdd; Fe'i defnyddir i faethu gwaelodion gwallt ac atgyweirio gwallt sydd wedi'i ddifrodi a'i dorri. Fe'i defnyddir i gryfhau gwallt mân gwan.
Sebon Menengiç Gwyrdd; Mae gwallt maethlon sebon yn atal dandruff a chosi, yn cael ei ddefnyddio ar gyfer sychu pimples.
Sebon Olew Sarff; mae sebon ag effaith gwrth-grychau ar y croen yn dangos eiddo gwrthfacterol. Mae sebon sy'n atal smotiau croen a phenddu hefyd yn atal colli gwallt.
Detholiad Gwymon Sebon Naturiol Pur; Mae'n darparu glanhau croen marw ac yn atal ffurfio cellulite a chrychau. Yn ogystal â chael priodweddau antiseptig, mae'n addas ar gyfer pob math o groen.
Sebon gwymon; Defnyddir fel remover cellulite. Defnyddir mewn croen olewog gydag acne.
Sebon Lily; Mae'n dda ar gyfer crychau ar y croen, yn enwedig ar y llygaid.
Sebon Olew Olewydd; Yn cynnwys fitamin E. Lleithio'r croen i roi ffresni a meddalwch Da ar gyfer croen sych. Defnyddir ar gyfer trin cryd cymalau. Mae sebon ag eiddo lleddfu poen yn lleihau ffurfio acne.
Sebon tyrmerig: Mae'n creu effaith dadwenwyno oherwydd ei briodweddau gwrthocsidiol.
Sebon sinsir: Fe'i defnyddir i gael gwared â staeniau, nodau geni a staeniau colur a achosir gan alergedd.
Sebon blodau gwenwyn: Defnyddir cosi i leddfu problemau fel llau clafr a chwain.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.