Beth yw dativ

0

Beth yw Dativ yn Almaeneg? Yn yr erthygl fer hon, byddwn yn esbonio'n fyr beth mae Dativ yn ei olygu yn Almaeneg a beth yw bod i alw Dativ. Mewn gwers flaenorol, gwnaethom egluro'n helaeth beth yw ystyr Dativ.

Mae'r term Dativ yn Almaeneg yn derm gramadegol, ac mae'r gair Dativ yn golygu ffurf -e yr enw. Ystyr Dativ yw'r wladwriaeth -e, un o daleithiau'r enw.

Rydym wedi astudio enwau Almaeneg o'r blaen ac wedi esbonio'r pwnc gydag esboniadau helaeth iawn ac wedi rhoi digon o enghreifftiau. Darlith Dativ Almaeneg

Mae'r newidiadau canlynol yn digwydd yn Dativ yr Almaen, sef yr -e achos. Mewn geiriau eraill, gallwn drawsnewid gair ar ffurf blaen yr enw i -e trwy wneud y newidiadau canlynol.

Yn Almaeneg, mae'r enw -e yn cael ei wneud trwy newid yr erthyglau. Mae'r erthyglau'n amrywio fel a ganlyn:

Dywedir yr air ar ffurf plaen wrth yr erthygl

Y gair ar ffurf plaen yw das article dem form,

Mae'r gair ar ffurf plaen yn erthygl farw,

Daw'r gair ar ffurf blaen yn einem,

Y gair ar ffurf blaen i erthygl einer,

Daw erthygl kein y gair plaen yn keinema,

Mae cein y gair plaen yn cael ei droi yn gyweirnod gydag erthygl, ac mae gair ar ffurf plaen yn cael ei droi yn -e.

Fel y soniwyd uchod am wybodaeth fanylach Darlith Dativ Almaeneg Gallwch ddarllen ein gwers.

Dymunwn lwyddiant i chi yn eich gwersi Almaeneg.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.