CLEFYDAU INFECTIOUS MEWN PLANT

0

CLEFYDAU INFECTIOUS MEWN PLANT

Mae'r frech goch, clwy'r pennau, brech yr ieir a chlefydau tebyg yn cael eu hystyried yn gyffredin fel afiechydon plentyndod. Yn ogystal â bod yn heintus yn gyffredinol, gellir dal y clefydau uchod mewn un neu fwy o unigolion tra nad ydyn nhw wedi'u brechu eto. Ni ddylid tanamcangyfrif y clefydau hyn a wau yn ystod plentyndod. Efallai y deuir ar draws amodau difrifol oherwydd amrywiol gymhlethdodau. Fodd bynnag, mae brechlynnau sy'n effeithiol ar gyfer llawer o'r afiechydon cyffredin hyn yn y cyfnod hwn.

y frech goch; Mae'n digwydd o ganlyniad i heintiau anadlol heintus a brech a achosir gan firysau. Fe'i gwelir fel arfer ddiwedd y gwanwyn a'r gwanwyn. Er ei fod yn glefyd cyffredin mewn oedolion, gall fod yn fwy peryglus ac angheuol pan welir ef mewn babanod ifanc. Er y gellir trosglwyddo'r afiechyd trwy gysylltiad â sbwtwm neu boer, mae'n cael ei drosglwyddo fel arfer rhwng pobl trwy ddefnynnau aer. Gall ledaenu i'r amgylchedd o ganlyniad i disian neu beswch gan yr unigolyn sy'n dioddef o'r afiechyd. Mae cyfnod deori cyfartalog y clefyd rhwng diwrnodau 10 a 14. Mae'r broses hon yn cyfeirio at y broses rhwng dyfodiad y microbau sy'n ffurfio'r afiechyd ac arwyddion y clefyd. Mae'r cyfnod mwyaf heintus yn cynnwys 2 bob dydd cyn dechrau cwynion a 4 bob dydd ar ôl dechrau brechau.

Symptomau'r afiechyd; Y gŵyn fwyaf cyffredin yw twymyn. Mae symptomau fel peswch, trwyn yn rhedeg, neu haint y llygaid yn symptomau eraill sy'n gysylltiedig â thwymyn. Mae symptomau’r afiechyd yn ymddangos ar ôl 9 - 11 ddyddiau ar ôl i’r firws fynd i mewn i’r corff. Mae symptomau eraill sy'n gysylltiedig â'r afiechyd yn cynnwys poen yn y llygaid a chwydd yn yr amrannau, sensitifrwydd i olau, tisian, brechau amrywiol yn y corff, a phoen yn y corff. Nid oes unrhyw gyffur arbennig wrth drin y clefyd.

rwbela; yn fath heintus o haint firaol. Mae achosion o'r clefyd mewn oedolion sy'n oedolion yn gyflwr prin iawn. Fel yn achos y frech goch, rhoddir triniaeth yn ôl y symptomau. Gall symptomau'r afiechyd amrywio yn ôl y plentyn. Fodd bynnag, nid yw'r symptomau'n newid yn ôl pob claf a gellir gweld cwynion tebyg. Gwelir symptomau twymyn, trwyn yn rhedeg, peswch a ffliw. Yn ogystal, gellir gweld chwydd a phoen yn y nodau lymff. Gwelir brechau nodweddiadol bach a llachar hefyd.

clwy'r pennau; Gan ei fod yn fath o haint firaol, mae'r afiechyd yn effeithio'n benodol ar y chwarennau parotid. Mae'r chwarennau hyn yn cyfeirio at y chwarennau poer sydd wedi'u lleoli o flaen y clustiau. Gall y clefyd effeithio ar y ddwy chwarren yn ogystal â dim ond un. Gellir trosglwyddo'r afiechyd, nad yw'n cael triniaeth arbennig, i'r unigolyn trwy boer neu grachboer a ffyrdd tebyg. O ganlyniad i'r firws fynd i'r llwybr anadlol, mae'r chwarennau hyn yn chwyddo. Gall fod yn heintus am 15 diwrnod cyn symptomau'r afiechyd, sy'n heintus am 7 diwrnod, a hyd at 8 diwrnod ar ôl i'r firws ddechrau'r. Er bod symptomau’r afiechyd yn ysgafn, maent yn dechrau ymddangos 2 i 3 wythnos ar ôl i’r unigolyn ddod i gysylltiad â’r firws. Mae'n dangos symptomau fel twymyn, cur pen a phoenau cyhyrau, gwendid a blinder, llai o archwaeth, cyfog, poen yn y cymalau, ceg sych. Mae gwrthfiotigau yn effeithiol ar gyfer trin y clefyd.

varicella; Gall y firws sy'n achosi'r afiechyd, sy'n amlygu ei hun gyda brechau ar ffurf pothelli wedi'u llenwi â hylif, achosi brech yr ieir a'r eryr. Yn dilyn cyfnod deori o 2 i 3 wythnos ar ôl i'r firws fynd i mewn i'r corff, fe'i gwelir trwy wendid, blinder, twymyn a brechau wedi'u llenwi â hylif. Mae twymyn yn symud ymlaen ychydig yn y cyfnod cyntaf. Rhag ofn bod y swigod dan sylw wedi byrstio, mae olion ar ôl ar y pwyntiau hyn. Mae achos brech yr ieir yn seiliedig ar ryw fath o haint. Mae lledaeniad y clefyd yn digwydd yn bennaf yn ystod y cyfnod o frech llawn hylif. Mae digwyddiad y clefyd mewn oedolion yn cyfeirio at gyflwr prin. Er nad oes triniaeth wrthfiotig yn y clefyd, gellir ei ddefnyddio i leihau'r risg o haint bacteriol oherwydd ei gwrs difrifol mewn oedolion. Gan fod y clefyd yn seiliedig ar firws, mae'r broses drin yn parhau yn ôl symptomau'r afiechyd. Er mwyn lleihau cosi’r brechau yn ystod y broses afiechyd, mae cymryd cawod â dŵr cynnes yn llacio’r unigolyn. Ac mae gan safle'r claf mewn amgylcheddau cŵl le pwysig o ran ymlacio cleifion.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.