Dogfennau Angenrheidiol ar gyfer Visa Ailuno Teulu dros Blentyn

Ailuno Teulu trwy'r Almaen Dogfennau Plant Angenrheidiol ar gyfer Visa yr Almaen.1. NODYN PWYSIG: Rhaid cyflwyno dogfennau yn unol â'r drefn bostio.

2. [] Rhaid gwneud y cais yn bersonol

3. [] 10 pasbort yn ddilys o leiaf 12 mis heb fod yn hŷn na blynyddoedd
Er mwyn rhoi fisa yn y pasbort, rhaid cael o leiaf 2 o dudalennau gwag ar dudalennau VISA.

4. [] Os oes plentyn, rhaid cwblhau rhan y plant o'r ffurflen gais yn gyfan gwbl.
Dylai plant fod hyd yn oed yn Nhwrci maent yn dal yn gwbl llenwi.

5. [] Darnau 3 Darlun pasbort biometrig
Nodwedd y llun;
* Dylid tynnu'r 6 olaf ym mis i adlewyrchu'r ymddangosiad diweddaraf
Rhaid i 45 X fod yn 35 mm.
* Mae angen i ymylon fod yn ddi-ffrâm
* Dylai wyneb yn wyneb, pen agored a llygaid i gyd ymddangos6. [] Unedau cais trwydded fisa Trwyddedau 2
Rydym yn anghyflawn mewn Almaeneg, wedi ei llenwi a'i lofnodi'n eglur â llawysgrifen yr ymgeisydd. Cyn i chi wneud cais am y ffurflen, gallwch gael mynediad i'r adran fisa yn rhad ac am ddim neu o dudalen y Conswl.

7. [] Gwreiddiol, dogfennau preswylio a dau lungopi o'r holl blant ar wahân

8. [] Copi gwreiddiol o Gofnod Poblogaeth ar y Cyd yr Ymgeisydd a llungopi o 2
Llungopi 2 gwreiddiol a llawn.
(Gallwch gael copi o'r Gyfarwyddiaeth Poblogaeth)

9. [] Ffi prosesu fisa, 60 Euro
Rhaid dod â'r Ewro a rhaid ei ddwyn yn llawn

10. [] Llungopi o'r ddogfen yn nodi pa mor agos yw dinasyddion yr UE
Ar gyfer priod: tystysgrif priodas, i blant: cofrestru genedigaeth

11. [] Copi o ID neu basbort dinesydd yr UE

12. [] Dylid cyflwyno hen basbortau os ydynt ar gaelRhybudd:

Os gwelwch yn dda dewch i'r Conswl 15 munud cyn amser eich apwyntiad.
Cyn gwneud cais i'r swyddfa fisa, gwnewch gais i'r Gwasanaeth UPS sydd wedi'i leoli yng nghwrt mewnol yr adran fisa a chael yr holl wybodaeth ynghylch dychwelyd eich pasbort.
Pan ewch i'r cais, ewch â'ch ffôn symudol. Peidiwch â dod â bagiau mawr, cyfrifiaduron, nwyddau, nid oes lle y gallwch chi ymddiried ynddynt.

Dylech ddod â'r holl ddogfennau cyffredinol yr ydym wedi'u crybwyll atoch yn llwyr, ond pan ewch chi i'r cais, gall y swyddog consylaidd yn y swyddfa docynnau ofyn am ddogfennau ychwanegol oherwydd amgylchiadau arbennig.
Ar ôl derbyn y fisa, gwiriwch gywirdeb y wybodaeth ar y fisa ar unwaith, yn enwedig y dyddiad dilysrwydd ac enw a chyfenw'r fisa. Os oes gwallau, dylech gysylltu â'r adran fisa ar unwaith.

Yn gywir,

Gwasanaeth Gwybodaeth a Phenodi Cyffredinol Llysgenhadaeth / Conswl yr Almaen


MAE CAIS CWIS ALMAENEG AR-LEIN

Annwyl ymwelwyr, mae ein cymhwysiad cwis wedi'i gyhoeddi ar y siop Android. Gallwch chi ddatrys profion Almaeneg trwy ei osod ar eich ffôn. Gallwch chi hefyd gystadlu â'ch ffrindiau ar yr un pryd. Gallwch gymryd rhan yn y cwis arobryn trwy ein cais. Gallwch adolygu a gosod ein app yn y siop app Android trwy glicio ar y ddolen uchod. Peidiwch ag anghofio cymryd rhan yn ein cwis sy'n ennill arian, a gynhelir o bryd i'w gilydd.


PEIDIWCH Â GWYLIWCH Y SGWRS HON, BYDDWCH YN HYSBYS
Gellir darllen yr erthygl hon yn yr ieithoedd canlynol hefyd


Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.