Bywyd Cahit Zarifoğlu

0

Ganwyd Cahit Zarifoğlu yn Ankara yn 1940. Mae gwreiddiau'r teulu yn y Cawcasws. Fe wnaethant ymgartrefu yn Kahramanmaraş o'r Cawcasws amser maith yn ôl. Am y rheswm hwn, dywed Zarifoğlu mai ei dref enedigol yw Maraş.
Bywyd Addysg Cahit Zarifoğlu
Dechreuodd ei addysg gynradd yn Siverek a chwblhaodd ei addysg yn Kahramanmaraş ac yna yn Ankara. Dechreuodd ei fywyd ysgol uwchradd yn Kızılcahamam, Ankara. Fodd bynnag, dychwelodd i Maraş a gorffen yn yr ysgol uwchradd a'r ysgol uwchradd yno. Yn ystod ei flynyddoedd ysgol uwchradd, cynyddodd ei ddiddordeb mewn llenyddiaeth a dechreuodd ysgrifennu cerddi a rhyddiaith. Yn y broses hon, cafodd gyfle i rannu'r un drefn â'r ysgrifenwyr stori a'r beirdd y mae eu henwau'n cael eu parchu yn y dyfodol. Fe wnaeth ei ddiddordeb mewn llenyddiaeth alluogi Zarifoğlu i roi rhywbeth concrit yn y canol a dechreuodd gyhoeddi cylchgrawn o'r enw Hamle yn yr ysgol trwy ddod at ei gilydd gyda'i ffrindiau sy'n caru llenyddiaeth.
Ar ôl graddio o'r ysgol uwchradd, aeth i Istanbul i astudio prifysgol. Yno, dechreuodd astudio Iaith a Llenyddiaeth Almaeneg yng Nghyfadran Llythyrau Prifysgol Istanbul a chwblhau ei addysg yno. Yn ystod y cyfnod hwn, ysgrifennodd lawer o gerddi.
Dechreuodd Cahit Zarifoğlu ei yrfa fel myfyriwr. Gwasanaethodd fel ysgrifennydd tudalen amryw o bapurau newydd yr wrthblaid. Yn ogystal â hyn, roedd Zarifoğlu, a gafodd gyfle i gwrdd â'i hen ffrindiau, yn barod i gyhoeddi cylchgrawn gyda dychweliad hen ddyddiau. Cyhoeddir y cylchgrawn hwn, o'r enw Angle, fel rhifyn yn unig. Wedi hynny, cyhoeddodd Zarifoğlu ei gerddi ym Mhapur Newydd Yeni İstiklal ac nid oedd yn well ganddo ddefnyddio ei enw ei hun yma. Defnyddiodd ei enw Abdurrahman Cem i argraffu ei gerddi yn y papur newydd. Mae'r enw hwn yn setlo cymaint fel nad yw'r rhan fwyaf o'i ffrindiau'n gwybod ei enw go iawn heblaw am ei gylch agos.
Mae Cahit Zarifoğlu, a gyhoeddodd ei lyfr cyntaf tra roedd yn astudio yn y brifysgol, yn rhoi'r enw İşaret Sign Children İşaret i'r llyfr hwn. Yn y pen draw, mae'n gorffen ei fywyd prifysgol ac yn gosod y nod o wneud doethuriaeth iddo'i hun. Ond yn anffodus mae'n mynd trwy amseroedd nad ydyn nhw'n hawdd yn ariannol. Felly, mae'n cael ei orfodi i gefnu ar ei addysg.
Pan fydd yn rhaid i Cahit Zarifoğlu gwblhau gwasanaeth milwrol, mae'n mynd i'r fyddin. Pan oedd y flwyddyn yn 1976, dychwelodd Zarifoğlu o'r fyddin ac ar ôl y dychweliad hwn, dechreuodd gyhoeddi'r cylchgrawn o'r enw Mavera gyda'i ffrindiau.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.