Ymerodraeth Hun Fawr

0

Gwelir bod llawer o daleithiau Twrcaidd wedi teyrnasu yn y broses hanesyddol. Ac un o'r taleithiau cyntaf a phwysicaf o'r taleithiau hyn yw'r Ymerodraeth Fawr Hun. Gelwir yr Ymerodraeth Fawr Hun hefyd yn Ymerodraeth Hun Asiaidd. Mae'n wladwriaeth Dwrcaidd a oedd yn byw yn 220 cyn Crist. Mae'r Ymerodraeth Fawr Hun yn wladwriaeth sy'n adlewyrchu cymeriad Twrci ym mhob agwedd. Ehangodd i ffiniau'r Ymerodraeth Rufeinig. Mae Teoman yn cael ei adnabod gyntaf yn Ymerawdwr yr Ymerodraeth Fawr Hun, ond ei reolwr pwysicaf yw Mete. Mae Mete yn rheolwr a drechodd y Tsieineaid ar Ffordd Silk a'u clymu i gribddeiliaeth.
Ethnigrwydd
Yn gyffredinol, roedd gan helwyr ddiddordeb mewn hwsmonaeth anifeiliaid ond hefyd mewn amaethyddiaeth. Fe wnaethant hefyd hela yn unol ag amodau bywyd paith. Gwelir bod Great Hun Empire, y datblygwyd ei sgiliau ymladd yn ddatblygedig iawn, wedi datblygu wrth fridio ceffylau. Yn gyffredinol, nid ydyn nhw'n delio â defaid a gwartheg. Gan mai hi yw'r wladwriaeth Dwrcaidd gyntaf y gwyddys amdani, gelwir yr Ymerodraeth Fawr Hun yn hynafiad y Twrciaid.
y cynnydd
Roedd yr Ymerodraeth Fawr Hun ar gynnydd gyda Mete Khan. Er iddo gael ei alltudio gan ei dad, dychwelodd gyda byddin fawr a dienyddio Teoman. Gan ymestyn ffiniau'r wlad yn sylweddol, roedd Mete Han yn ffinio â'r ffiniau i Wal Fawr Tsieina. Casglodd Mete Han y llwythau Twrcaidd yn Asia o dan yr un to.
Strwythur ac Awdurdod y Llywodraeth
Mae'r wladwriaeth yn cynnwys llwythau a gyddfau. Mae Tanhu yn perthyn i'r ymerawdwr ac yn rheoli'r wlad gyfan. Mae gan y frenhines a'i deulu y diadelloedd gorau ac fe'u dyrennir iddynt yn y porfeydd gorau. Mae cael yr anifeiliaid a'r porfeydd gorau yn ddangosydd pŵer oherwydd nodweddion y cyfnod. Addysgwyd Tsieineaidd ym biwrocratiaeth y wladwriaeth. Rhannwyd y darnau yn ddau fel dde a chwith.
Mae ymrwymiad i lywodraeth ganolog yn drech yn y system filwrol. Talodd y milwyr eu trethi trwy eu harglwyddi. Mae'r system statws wedi'i hymgorffori yn holl systemau'r wladwriaeth. Daeth llawer o gewri ynghyd gwasanaethau i ddod â'u dynion ynghyd ac roedd y cyfarfodydd hyn yn bwysig iawn ar gyfer goroesiad y wladwriaeth.
Bywyd Cymdeithasol
Roedd yr Hyniaid yn byw bywyd crwydrol. Nid yw'r wladwriaeth wedi gallu cuddio ei hun rhwng cestyll neu waliau caeedig. Mae'n well ganddyn nhw erioed ardaloedd ffrwythlon, gwlyptir a ffafriol ac wedi mudo yno. Daethant yn wladwriaeth yr oedd ofn mawr arni oherwydd eu nodweddion rhyfelwr. Mae ei ddillad fel arfer yn cael eu gwneud o ffwr ac yn rhoi golwg fonheddig ac ofnus iddyn nhw. Mae'n ymddangos eu bod yn defnyddio'r weithdrefn gyfnewid ar gyfer rhai o'u hanghenion. Mae sbeisys, ffa llydan ac anghenion grawnfwyd yn enghreifftiau. Daethant yn gymdeithas hynod o ffyddlon. Roeddent yn credu bod cwlwm ysbrydol rhwng y ceffylau a'r nerthol. Mae menywod yn gofalu am blant, yn coginio, ac mae ganddyn nhw ddiddordeb hefyd mewn gwneud carpedi a ffelt. Rhoddodd dynion bwysigrwydd mawr i'w gwragedd. Gwelir bod priod y tafarndai wedi cael yr hawl i siarad yn y Cynulliad Cyffredinol.
Celf a Diwylliant
Cred grefyddol yr Hyniaid Mawr oedd cred duw yr awyr. Oherwydd y gred hon, claddwyd y meirw gyda'u heiddo yn y beddau o'r enw kurgan. Wrth wehyddu gwehyddu carped, fe'i gwelir mewn enghreifftiau o wehyddu Tsieineaidd ac Iran. Gwelir motiffau rhyfel mewn addurniadau. Mae cerfluniau anifeiliaid hefyd i'w cael gan ddefnyddio efydd.
 

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.