LLEOEDD I YMWELD Â BURSA

0

LLEOEDD I YMWELD Â BURSA

Natur, hanes a diwydiant o hyd at 3 miliwn gyda dinas a ddaeth i fod yn achos o osod yw'r bedwaredd ddinas fwyaf poblog yn Nhwrci gyda phoblogaeth.
Er bod Osman Bey, a oedd yn sylfaenydd yr Ymerodraeth Otomanaidd, dan warchae yn ystod teyrnasiad ei fab Orhan Bey, y ddinas oedd prifddinas gyntaf y wladwriaeth. Mae'r ddinas, a orchfygwyd yn 1326 ac a oedd yn brifddinas tan 1365, yn dal i gynnwys y gweithiau a wnaed ers hynny.

Mosg y Grand

Adeiladwyd y mosg, a werthuswyd gan Evliya Çelebi fel 'Hagia Sophia of Bursa', gan Yıldırım Bayezid rhwng 1396 a 1399. Mae'r mosg ar Atatürk Street yn un o'r enghreifftiau pwysicaf o bensaernïaeth mosg aml-goes.
Yn y tu mewn i'r mosg, sydd wedi'i orchuddio gan gromen 20 maint bron yn gyfartal, 19. 2 y 19eg ganrif. 20 gyda hanner. 200 tua dechrau'r ganrif wedi'i gwblhau gan galigraffeg a graffiti meistri gwahanol.

Mosg Gwyrdd a Beddrod Gwyrdd

Mae'r mosg gwyrdd, sy'n rhoi ei enw i'r gymdogaeth, a'r beddrod gwyrdd yn yr ardd yn bwynt arall i ymweld ag ef yn y ddinas. Mae wedi'i addurno â chynhyrchion gwaith llaw fel marmor, gwaith coed a theils. Tra adeiladwyd y mosg yn 1419, adeiladwyd y beddrod yn 1921. Mae holl waliau'r beddrod wythonglog a adeiladwyd gan Sultan Mehmet Çelebi wedi'u gorchuddio â theils. Mae hyn yn dangos mai dyma'r unig enghraifft o bensaernïaeth Otomanaidd. Mae wyth bedd yn perthyn i Mehmet Çelebi a'i deulu.

Koza Han

III. Mae pensaer Bayezid Abdul ula bin Pulat Shah a adeiladwyd gan y dafarn yn bwynt siopa sy'n enwog am gynhyrchion tecstilau. Mae'r ystafell 95 hefyd yn gartref i werthu cynhyrchion sidan.

Beddrodau Osman Gazi ac Orhan Gazi

Mae'r ddau feddrod wedi'u lleoli yn yr un ardd yn Tophane. Wedi'i adeiladu ar gapel Mynachlog Bysantaidd o'r enw Gümüşlü Kümbet, mae cyfanswm o sestonau 15 ym meddrod Osman Bey. O fewn Bedd Orhan Gazi, ef, ei wraig, beddau eu plant, yn ogystal ag Yıldırım Bayezid a II. Mae yna hefyd feddau meibion ​​Bayezid. 19. Cafodd y beddrodau, a ddinistriwyd gan dân a daeargryn yn yr 16eg ganrif, eu hadfer gan Sultan Abdulaziz ar 1863 ac maent wedi goroesi hyd heddiw.

Cymhleth Muradiye

Er mwyn cyfrannu at ddatblygiad y ddinas II. Fe'i hadeiladwyd ar 1425 - 1426 yn ôl gorchymyn Murat. Mae'n cynnwys mosgiau, baddonau Twrcaidd, madrasah ac imaret. II. Murad oedd yr ail bwynt mwyaf lle claddwyd palasau ar ôl Istanbul gyda'r beddrod lle ychwanegwyd beddrod 12. Mae'r madrasah, sy'n cynnwys ystafelloedd 16, ar hyn o bryd yn ganolfan diagnosis canser ac mae hammam yn gyfleuster i ddinasyddion anabl.

Pont Irgandi

3 yw un o bont fwyaf poblogaidd y byd. Haci Muslihiddin'in 1442'da wedi'i adeiladu gan Timurtaş'a. Er bod gan yr 31 gwreiddiol siop, mae 1949 bellach yn goncrit wedi'i atgyfnerthu oherwydd ei ddinistrio oherwydd daeargrynfeydd a galwedigaethau Gwlad Groeg.

Mosg a Chymhleth Emir Sultan

Ar ôl i Mehmet Çelebi esgyn i'r orsedd, pe bai Hundi Fatma Hatun, merch Yıldırım Bayezid, wedi ei hadeiladu ar ran ei gŵr. Mae ei bwl yn cael ei gynnal gan bwli wythonglog a'i orchuddio â chromen. Mae'r strwythur hirsgwar yn cynnwys gwaith coed a theils. Mae beddrodau Emir Sultan a'i deulu wrth ymyl y mosg a'r beddrod wedi'i adfer yn 1868. Mae yna hamog hefyd yn y cyfadeilad.

Parc Botaneg Onion

Bob blwyddyn mae'n cynnal yr Ŵyl Tiwlip Rhyngwladol. Fe'i hagorwyd yn 1998 i amddiffyn Gwastadedd Bursa. Mae gan y parc, sydd wedi'i leoli ar erwau 400 o dir, erddi cysyniadol fel Gardd Japan, Gardd Lloegr a Gardd Ffrengig, yn ogystal ag adeiladau hanesyddol fel Pool House, Double Vented House.

Sw Nionyn

Mae'r sw, a agorwyd yn 1998 ac sydd wedi'i leoli wrth ymyl y parc botanegol, yn cynnwys gwahanol fathau o anifeiliaid 67. Ac i ymwelwyr iau mae 'pentref plant'.

Ardal Khans a Grand Bazaar

Mae'n ganolfan fasnach bwysig. Mae yna fannau fel Pirinç Han, Emir Han, Geyve Han, Fidan Han a Tuzhan.

Castell Bursa (Porth Sultanate)

BC gan y Bithyniaid. 1. ganrif. Cefnogwyd y strwythur milwrol, a ddefnyddiwyd yn weithredol yn ystod y cyfnodau Rhufeinig a Bysantaidd, gan gyfarwyddebau Orhan Gazi trwy'r bushings sgwâr 3 yn y cyfnod Otomanaidd. Mae olion o'r cyfnod Rhufeinig i'w gweld o hyd. Er bod gan 5 ddrws o'r blaen, mae'r rhwyllau a'r bwâu crwn bellach ar gael.

Amgueddfa Celf Islamaidd Twrcaidd (Yeşil Madrasa)

Ar ôl adeiladu'r mosg gwyrdd, mae'r Sultaniye Madrasah, sydd wedi'i leoli yng ngorllewin y mosg ac a ddefnyddir fel Amgueddfa Archeoleg yn amlen 1930 - 1972, wedi bod yn gwasanaethu fel Amgueddfa Celf Islamaidd Twrcaidd ers 1975. 12. a 20. Mae canrif yn cynnwys gweithiau.

Amgueddfa Dinas Bursa

Mae'r adeilad, sy'n hen lys, wedi bod yn gweithredu fel Amgueddfa Dinas Bursa ers 2004.
Mae amgueddfa Ekrem Hakkı Ayverdi yn 1926 yn arddangos cerflun cwyr y swltan Otomanaidd 6 a'r newidiadau y mae'r ddinas wedi'u profi yn ystod hanes blynyddol 7000.

Amgueddfa Ceir Anatolian Tofaş

Cysyniad cario'r fraint o fod y term cyntaf a dim ond yn Nhwrci. Fe’i hagorwyd ar 2002 gyda chyfraniadau ariannol Sefydliad Koç. Mae ardal yr amgueddfa wedi'i lleoli mewn hen ffatri sidan. Nid oes arddangosfa gronolegol o gerbydau ceffylau i gerbydau heddiw.
Mae Oriel Gelf Tofaş yn croesawu ymwelwyr yn Umurbey Hamam dyddiedig 2600, o fewn cwmpas yr amgueddfa lle mae cerbyd blynyddol 1430 hefyd yn cael ei arddangos.

Amgueddfa Archeolegol Bursa

Hyd at 1972, derbyniodd ysgolion uwchradd bechgyn a'r Green Madrasah ymwelwyr. Ac ar ôl yr 1972, mae'r amgueddfa wedi'i lleoli yn ardal mesuryddion sgwâr 3500 ym Mharc Diwylliant Reşat Oya.

Twr Cloc Tophane

Fe'i hadeiladwyd yn ystod teyrnasiad Sultan Abdulaziz. Ond 20. Adeiladwyd 4 gan ddefnyddio llawr 33 a cherrig wedi'u torri. Mae gan bob wyneb gloc. Mae gan XNUMX uchder o fetrau. Ar hyn o bryd fe'i defnyddir fel gwyliwr tân.

Amgueddfa Tŷ Rhoddwyr

Fe'i hadeiladwyd fel porthdy hela ar gyfer Sultan Abdülmecit ar 1844.

Amgueddfa Tŷ Otomanaidd

17. ganrif yn croesawu ymwelwyr i blasty a adeiladwyd. Mae amgueddfa aml-lawr 3 yn cynnwys gwaith llaw, porslen ac eitemau cartref pren.

Balibey Han

18. ganrif, mab i wladweinydd, Nigza Sancak Bey Hamza Bey ei adeiladu. Dyma'r dafarn lawr 3 gyntaf yn yr Ymerodraeth Otomanaidd. Mae yna ystafell 64. 20. Yng nghanol y 18fed ganrif, fe'i defnyddiwyd fel lloches ac yn ddiweddarach fel tŷ coffi a'i adfer a'i weithredu fel hanes 2009 a Bazaar Gwaith Llaw Traddodiadol.
18. Balibey Han, a adeiladwyd gan fab Hamza Bey, Sanjak Bey o Niğbolu, un o wladweinwyr pwysig y 19eg ganrif, yw tafarn gyntaf 3 yr Ymerodraeth Otomanaidd. Codwyd yr adeilad i ddarparu incwm ar gyfer y mosg a'r imaret yn Yenişehir.

Amgueddfa Karagöz

Mae 2007 ar agor i ymwelwyr.
Amgueddfa Dillad Gwerin ac Emwaith Uluumay
Mae wedi bod ar agor i ymwelwyr ers 2004. Mae'r casgliad a gasglodd Esat Uluumay yn ystod blwyddyn 45 yn cael ei arddangos. Dyma'r amgueddfa ethnograffeg gyntaf yn y ddinas. Mae gwisg 70 a darnau 400 yn cynnwys gemwaith. Mae Gardd De Otomanaidd y tu mewn.

Cumalikizik

Yn ychwanegol at ei sefydlu yn ystod teyrnasiad Orhan Bey, mae enghreifftiau godidog o bensaernïaeth sifil Otomanaidd. Mae'r rhan fwyaf o'r tai 270 a adeiladwyd gyda defnyddio pren, bric llaid a rwbel yn y pentref yn dal i gael eu defnyddio'n weithredol.

Uludag

Mae'r gyrchfan sgïo, o'r enw'r mynach gan y bobl leol, wedi'i lleoli ar fynydd 2.543 metr o uchder ac mae ganddo lawer o gyfleusterau. Yn enwedig ar gyfer cyfnod y gaeaf mae twristiaeth sgïo yn aros i'w hymwelwyr.

Mudanya

Hanes CC 8. ganrif, ac fe'i sefydlwyd gan y gwladychwyr Ioniaidd. Mae'n gartref i'r Chwarter Groegaidd a llawer o adeiladau hanesyddol. Ymhlith yr atyniadau lleol mae Eglwys Apostoloi a Hasanpasa Bath.

Tirilye

Yn ogystal â'r pentref pysgota, sefydlwyd yr enw newydd Zeytinbağı gan y Groegiaid. Gyda physgota, mae cynhyrchu olew olewydd ac olew olewydd yn ddatblygedig iawn. Fe'i gelwir yn Dundar House ac Eglwys Sant Yuannes. Mae Eglwys ac Ysgol Garreg Stephanos ymhlith pensaernïaeth bwysig y rhanbarth.

fisherwoman

Mae wedi'i leoli ar Ulubatgölü a BC. 6. canrif yn ganolfan anheddu yn Nheyrnas Apollo.

Coeden Plaen İnkaya

Mae 600 yn goeden wrth droed Uludağ.
Os oes angen ichi edrych ar leoedd eraill i ymweld â nhw yn y ddinas; Mosg a Chymhleth Yıldırım, Mosg a Chyfadeilad Hüdavendigar, Kültürpark, Hüsnü Züber House, Gökdere Madrasa, Canolfan Diwylliant Seyyid Usul, Karabaş-ı Veli Dergah, Çakırağa Bath, Çekirge Bath, Ördekli Bath, ou, Ynys Ddiwylliannol Atatürk House, Kültürpark, Synagog Geruş, Eglwys Ffrainc, Oylat Hot Springs, Mosg Üftade, Cerflun Cerrig Arnofiol, Ogof Oylat, Rhaeadr Oylat. Mae yna hefyd leoedd i ymweld â lleoedd fel Pafiliwn Hünkar, İznik, Rhaeadr Saitabat, Pentref Misi, Rhaeadr Suuçtu, Car Cable, Pentref Saitabat, Bae Cennet, Rhaeadr Küreklidere.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.