Ffordd 7 o deneuo mewn wythnos

0

Canolbwyntiwch ar Brotein
Fe ddylech chi fwyta mwy o brotein nag yr ydych chi'n ei fwyta fel arfer. Tra bod maint y protein yn eich corff yn cynyddu, bydd lefel yr hormon (hormon newyn) yn gostwng. Wrth gwrs, mae angen i chi gymryd y calorïau dyddiol, dylid cyfrifo carbohydradau, protein a braster.
Cyflymwch eich Treuliad
Gallwch chi fwyta llysiau wedi'u coginio yn lle bwyta llysiau amrwd i gyflymu eich treuliad. Mae'n anodd treulio'r seliwlos sydd mewn llysiau amrwd. Felly gallwch chi osgoi'r ensym seliwlos trwy goginio llysiau.
Atal Eich Cais am Fwyd
Mae pob un ohonom ni'n hoffi bwyta bwyd sothach fel siocled neu sglodion. Os ydych chi'n dweud yemek y gallaf fwyta yn ddiweddarach ği yn hytrach na dweud em na ddylwn i fwyta zaman pan fyddwch chi eisiau bwyta rhywbeth, byddwch chi'n fwy llwyddiannus wrth osgoi'ch awydd i fwyta.
Meddyliwch Unwaith eto Beth sy'n Iach
Mae ffrwctos a geir mewn llysiau a ffrwythau amrwd yn achosi chwyddedig. Felly am wythnos, gallwch osgoi chwyddo trwy ddewis llysiau wedi'u coginio yn lle bwyta ffrwythau a llysiau amrwd.
Fe ddylech chi fwyta carbohydradau yn 5 gyda'r nos
Ie, ni chlywsoch chi mohono! Tynnwch garbohydradau a siwgr o'ch prydau bwyd trwy gydol y dydd. Dim ond bwyta brecwast a chinio gyda phrotein a brasterau iach. Gyda'r nos, gallwch chi fwyta bwydydd sy'n cynnwys carbohydradau. Mae gwneud hynny yn rheoleiddio eich cydbwysedd siwgr gwaed ac yn lleihau'r bacteria sy'n chwyddo.
Cael Cefnogaeth Triphala
Cymysgedd o blanhigion 3, mae Triphala yn glanhau eich system nerfol ac yn eich cryfhau.
Gwneud Cynllun Ymarfer Corff
Wrth gwrs, nid yw'n bosibl archwilio mewn wythnos heb ymarfer corff. Os ydych chi'n ymarfer yn rheolaidd ac yn rheolaidd bob dydd am wythnos, mae'n bosib i chi archwilio'n weladwy mewn wythnos trwy gymhwyso cynhwysion eraill.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.