Beth yw marchnerth, marchnerth a torque?

0

Mae HP yn derm a ddefnyddir i gyfeirio at yr uned bŵer ar gyfer ceir teithwyr neu gerbydau modur. Mae Horse Power yn Saesneg yn cyfateb i'r gair yn ein hiaith ac erbyn hyn fe'i defnyddir yn gyffredinol ar gyfer cerbydau dosbarth ceir. Mae'r term hwn, sy'n mynd yn ôl i'r hen amser, yn cynrychioli pŵer injan y cerbyd. Fel y nodir yn gyhoeddus yn ei enw, mae mewn gwirionedd yn rhoi gwerth pŵer trwy gyfrifo pŵer cyfartalog ceffylau. Mae'r term hwn, sy'n hysbys i bron pawb, yn cynrychioli pŵer mwyaf y cerbyd. Mae defnydd cyntaf y term yn dyddio'n ôl i'r hen amser, ond y tro cyntaf i'r defnyddiwr fod yn beiriannydd. Yn aml mae'n cael ei ddrysu â phŵer trorym, sydd yn gyffredinol yn agos at ei gilydd ond nad yw'n golygu'r un peth. Gellir ei ddefnyddio hefyd o ran y llwyth y gall y cerbyd ei dynnu.

Hanes Marchnerth


Fel y soniwyd ychydig o'r blaen, mae'r term marchnerth yn derm sydd wedi goroesi ganrifoedd yn ôl. Yn gyntaf oll, gallwn ddweud ei fod yn derm a gyflwynodd y dyn o’r Alban James Watt, peiriannydd a ffisegydd, i’r llenyddiaeth. Tua diwedd y 1700au, roedd yn gysyniad bod James Watt, a oedd yn gweithio ar bŵer peiriannau stêm ac injans, yn ystyried amodau'r cyfnod. Yn ôl y disgwyl, roedd ceffylau yn aml yn cael eu ffafrio oherwydd amodau'r cyfnod. Penderfynodd Watt seilio pŵer ceffylau o ganlyniad i arsylwi ac ar gyfer hyn, fe seiliodd ar bŵer ceffylau a systemau syml gydag olwynion o symud. O ganlyniad i'w gyfrifiadau, penderfynodd mai 1 cilogram oedd llwyth y ceffyl a oedd yn teithio 1 metr ymlaen mewn 50 eiliad ar gyfartaledd. Yn y modd hwn, daeth o hyd i ffordd i drwsio a mynegi'r cysyniad o newid pŵer ar bwynt cyffredin. Mae'r gwerth mynegeiedig hwn yn cael ei dderbyn fel 75 cilogram gan beirianwyr heddiw. Yn y modd hwn, daeth yn bosibl diffinio'r pŵer ar gyfer pob un o'r peiriannau a'r cerbydau ar werth cyffredin. Gall marchnerth amrywio yn ôl nodweddion y car a ddefnyddir. Diolch i'r data mynegeiedig hwn, gellir gwneud y cyfrifiadau angenrheidiol.

Sut mae marchnerth yn cael ei gyfrif?


Mynegir marchnerth yn Watts neu KW (cilowat) oherwydd y defnyddiwr cyntaf, yn ystod y cyfrifiadau. Yn unol â hynny, mae 1 KW: 1 yn cyfateb i 36 marchnerth. Mae'r ymadrodd hwn hefyd wedi'i ysgrifennu ar eich trwydded cerbyd yn HP, yn KW. I wneud cyfrifiad syml, os yw gwerth KW eich cerbyd wedi'i nodi fel 47. I gyfrifo faint o HP ydyw, gallwch ddefnyddio'r weithdrefn 47 * 1.36. O ganlyniad, darganfyddir gwerth fel 64,92 HP. Yn ôl rhai mathau o gerbydau, gellir cymryd gwerth 1, 34 hefyd fel sail. Felly, ar gyfartaledd, gallwn dybio bod y gwerth hwn yn gywir. Ymddangosiad y cyfrifiad hwn yw bod olwyn â radiws o 12 troedfedd oherwydd bod ceffylau yn cario llwythi gyda system olwynion, mae'r ceffyl yn cylchdroi 144 gwaith yr awr a'r grym y mae'n ei weithredu yw 180 pwys. Gellir dweud ei fod yn cyfieithu 2,4 gwaith y funud. Fodd bynnag, gallwn ddweud bod 1 troedfedd yn cyfateb i 0,304 metr ac mae 1 pwys o rym oddeutu 0,453 kg / pwys. Pwynt sylfaenol y broses gyfrifo yw mesur y grym a ddefnyddir, cyfanswm y pellter y bydd yn ei gymryd, ac yn olaf y pellter rhwng y cerbyd a'r man cychwyn.

Torque neu HP?


Rydym wedi nodi bod y ddau gysyniad hyn yn gymysg. Mae'r ddau yn gysyniadau gwahanol ond cydberthynol iawn. Mewn gwirionedd, mae'n bosibl dweud bod cymhareb pwynt gwrthdro rhwng y ddau. Fel y soniasom, mae Marchnerth yn cynrychioli cyflymder uchaf y cerbyd. Mae'r torque yn fwy cysylltiedig â chyflymiad y cerbyd.
Ar gyfer cerbyd sydd ychydig yn gryfach na'r llall o ran marchnerth, yr opsiwn cymharu arall yw torque nm. Yn unol â hynny, gallwch chi feddwl bod eich cerbyd yn cychwyn ac yn rhedeg yn gyflymach er gwaethaf marchnerth isel. Mewn gwirionedd, mae'r grym torque a roddir ar yr olwynion yn cyflymu penodol i'r cerbyd. Felly, hyd yn oed os yw gwerth HP y cerbyd yn isel, bydd y gwerth Nm uchel yn creu'r teimlad hwn. Os yw cysyniad sengl i gael ei ffafrio rhwng y ddau, cymerir gofal fel arfer i gael mwy o marchnerth. Bydd yn dod yn fwy cyfforddus ac yn haws i'w yrru. Heblaw, gan fod gwerth y torque yn gysylltiedig â'r teiars, gallwn ddweud pa rai o'r cerbydau sy'n stopio wrth y goleuadau coch neu wyrdd / cellwair, mae pŵer y torque yn fwy tebygol os yw'r cam gwrthdroi ar yr eiliad honno o adael yn gyflym ac yn finiog.

Effaith Marchnerth ar Danwydd


Un o'r materion mwyaf diddorol yw effaith marchnerth ar y math o danwydd a chronfa ddŵr y cerbyd. Heddiw, mae prisiau cynyddol gyda'i gilydd, perchnogion cerbydau neu ymgeiswyr yn rhoi pwys mawr ar y berthynas rhwng marchnerth, torque a thanwydd cyn prynu. Yn anffodus, nid oes un rheol gyffredin ar y pwnc hwn. Mae angen archwilio'r cerbyd yn ei gyfanrwydd. Mae pŵer torque, lled teiar, dadleoli injan a HP yn rhyngberthynol iawn. Ar yr un pryd, mae'r math o danwydd a ddefnyddir gyda disel neu gasoline hefyd yn bwysig. Yn unol â hynny, os yw pŵer injan y cerbyd mewn cyfrannedd gwrthdro â chyfaint yr injan, disgwylir i'r tanwydd gael ei wario ar lefel fwy arferol. Yn yr un modd, mae graddfa'r gassio yn ystod amser gyrru yn effeithio ar y canlyniad.

Gwahaniaethau rhwng Marchnerth a Torque


Fel y soniasom, mae torque a BG neu marchnerth yn wahanol gysyniadau wedi'u cydblethu. Gellir cyfeirio at dorque yn fyr fel troi grym / effaith. Mynegir y pwysau ar yr olwyn gan y cysyniad hwn ac mae'n gymesur yn uniongyrchol â'r cyflymiad. Fodd bynnag, mae cyflymiad cerbyd â thorque uchel yn fwy na'r HP uchel ar gyfer sefyllfaoedd tymor byr yn unig. Yn y tymor hir, bydd cyflymiad y cerbyd â marchnerth uchel yn well. Sefydlir y berthynas rhwng pŵer a chyflymder yn ôl yr elfennau sylfaenol ar ffurf grym ar yr olwyn, y grym cylchdroi sy'n deillio o hynny a chyflymder y cerbyd. Mae'r ffafriaeth yn amrywio yn ôl yr arddull gyrru.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.