kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

Cyngor Cwrs Almaeneg yn Berlin

Rydym wedi paratoi ar gyfer y rhai sydd eisiau dysgu ysgolion iaith Almaeneg yn Berlin, yr Almaen. Cwrs Almaeneg Gorau yn Berlin Rydym yn argymell eich bod yn adolygu ein herthygl o'r enw yn ofalus. Gyda'r erthygl hon, byddwn yn ceisio darparu gwybodaeth am y tair ysgol economaidd economaidd orau yn Berlin, sy'n darparu addysg yn Almaeneg yn gyffredinol, yn cyflawni'r sgôr uchaf yn ôl sylwadau myfyrwyr a lle mae amodau byw yn haws.

Cwrs Modiwl Berlin - Academi Ieithoedd F + U.

Mae'r cwrs Almaeneg, a agorwyd yn 2013, ymhlith y rhai a ffefrir, er ei fod yn fwy newydd na llawer o ysgolion iaith, oherwydd ei heconomi a'i addysg. Yn yr ysgol iaith, uchafswm maint y dosbarth yw 15 myfyriwr, ac mae grŵp oedran y myfyrwyr yn 16 oed, yn uwch na 20 oed. Mae cyfanswm hyd hyfforddiant y cwrs, sy'n darparu hyfforddiant ar ddydd Llun a dydd Gwener, yn amrywio rhwng 1-52 wythnos. Mae 45 gwers o 10 munud yr wythnos.

BWS Germanlingua Berlin - ynganiad Almaeneg

Mae'n un o'r cyrsiau iaith mwyaf darbodus yn Berlin. Fe’i hagorwyd ym 1984 ac mae’n parhau i wasanaethu gyda 9 ystafell ddosbarth. Yn yr ysgol iaith sy'n darparu addysg ar bob lefel, maint y dosbarth ar gyfartaledd yw 1 ac uchafswm 2. Mae'r ysgol iaith, y mae ei hoedran ar gyfartaledd rhwng 16-25 oed, yn gwneud grŵp yn cychwyn i newydd-ddyfodiaid bob dydd Llun. Mae hyd y cwrs yn para hyd at 48 wythnos i gyd a gwelir bod 45 gwers o 3 munud yr wythnos. Efallai y bydd gan yr ysgol iaith, sy'n rhoi gwersi ar ddydd Llun a dydd Gwener yr wythnos, rai gwyliau a bennwyd ymlaen llaw a byddai'n well ichi beidio â dewis gwersi ar y dyddiau hyn. Pan ystyriwch ddewis ysgol iaith, mae'n ddefnyddiol dysgu am y gwyliau ymlaen llaw.

Ysgol Iaith Almaeneg GLS Berlin - Cwrs Safonol

Agorwyd yr ysgol iaith yn Berlin ym 1983 ac mae bellach yn gweithredu gyda 50 ystafell ddosbarth. Mae'n gweithredu ym mhob maes o addysg ieithoedd tramor fel siarad, gwrando, ysgrifennu, darllen, ynganu, gramadeg a geirfa. Maint y dosbarth yn yr ystafelloedd dosbarth yw 8, uchafswm o 12. Mae'r ysgol iaith, sydd â myfyrwyr rhwng 18 a 27 oed, yn darparu gwersi grŵp boreol. Mae'r cyfnod hyfforddi yn amrywio rhwng 1-52 wythnos ac mae grŵp newydd yn cael ei agor bob dydd Llun ar gyfer dechreuwyr. Mae 45 gwers o 20 munud yr wythnos.

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig