CLEFYD CROEN MEWN BABIES

0

Fel ym mhob bod dynol, mae yna lawer o wahanol gyflyrau croen mewn babanod. Mae'r clefydau hyn yn dod ar eu traws yn y croen, sef yr organ sy'n cynnal y cydbwysedd rhwng yr amgylchedd allanol ac sydd â'r rôl fwyaf sylfaenol wrth amddiffyn organebau. Mae afiechydon croen y gellir dod ar eu traws mewn crwyn babanod newydd-anedig yn amrywio.

Marc geni; mae gan fabanod newydd-anedig smotiau cyffredin o'r enw mongol. Mae'r smotiau hyn i'w gweld fel arfer ar y cefn isaf a'r cluniau. Maent fel arfer yn centimetrau 1 neu 2 ac yn staeniau bluish neu borffor ehangach. Mae'n cael ei golli mewn blynyddoedd diweddarach mewn plant.

Hemangiomas arwynebol; Y rhan fwyaf o'r babanod newydd-anedig yw'r smotiau coch ar yr amrannau, y gwefusau a'r gyddfau a welir ac maent yn gwella gydag amser.

Pilio croen mewn babanod; Mae'n ddigwyddiad sy'n cael ei gynnal yn ystod wythnos gyntaf babanod newydd-anedig. Mae plicio yn digwydd ar ôl fflawio ar y croen.

blotio; yw un o'r afiechydon a welir mewn babanod newydd-anedig. Un o'r nodweddion mwyaf penodol yw'r tonnau pinc tywyll ar ôl yr amlygiad oer. Mae'n achosi ymddangosiad marmor ar y croen. Mae'n glefyd croen digymell.

blew; mae gan fabanod newydd-anedig flew mân, yn enwedig ar y cefn, yr ysgwyddau a'r wyneb, ac yn fwy amlwg. Mae'r plu hyn o'r enw Lanugo yn pasio ar ôl cyfnod byr.

Chwarennau olew ar wyneb y croen; Dyma'r strwythurau a welir yn rhannau'r trwyn a'r gwefus uchaf a welir yn rhannau uchaf y trwyn a'r wefus uchaf a welir yng nghyfnodau cyntaf genedigaeth y babi. Maent yn denau a melynaidd a blewog. Mae'n diflannu mewn amser byr.

Erythema gwenwynig mewn babanod newydd-anedig; pothelli sy'n diflannu o fewn cyfnod byr iawn ar ôl genedigaeth ac sy'n fach iawn, yn wyn neu'n felynaidd, wedi'u llenwi â dŵr. Gellir eu gweld yn yr wyneb neu'r corff cyfan.

brech; babanod neu fabanod. Mae'r rheswm dros y frech yn cael ei achosi gan rwystr yn y chwarennau chwys. Gellir ei weld ar ôl chwarennau chwys, dillad anaeddfed, hynod boeth, trwchus neu afiechydon twymyn. Gellir ei weld mewn tair ffordd wahanol. Llawer o smotiau coch bach, smotiau coch ar y dŵr a'u llenwi â dŵr ar ffurf llid sy'n amlygu ei hun.

Milian; Maent yn strwythurau sydd hefyd yn bresennol yn y broses eni ac yn pasio mewn amser byr. Yn cyfeirio at swigod gwyn maint bach.

Acne newydd-anedig; Mae bron i% 20 o fabanod newydd-anedig i'w gweld fel arfer ar y boch a'r talcen. Anaml y gwelir ef yn y frest ac yn ôl.

Sychder croen; Fe'i gwelir mewn crwyn babanod sydd â chynhwysedd is i amsugno lleithder a sych nag oedolion sy'n oedolion.

Ecsema babandod; sychder, dyfrio a chrameniad. Mae yna hefyd ddiffiniadau gwahanol o afiechydon sy'n dod o fewn y diffiniad hwn.

plasty; mae chwarennau olew yn gyffredin mewn ardaloedd. Mae ymhlith y nodweddion amlycaf ar ffurf graddio a phlicio. Er nad yw'r achos yn hysbys, fe'i gwelir yn y croen a thu ôl i'r clustiau. Mae'n diflannu dros amser ond gall achosi arogl drwg.

brech; mae fel arfer yn digwydd mewn ardaloedd sy'n dod i gysylltiad â'r chwarren ac yn digwydd oherwydd cyswllt tymor hir â'r brethyn gwlyb. Mae croen sydd wedi'i or-wlychu yn hynod sensitif. Gall madarch ddatblygu yn yr ardaloedd brech oherwydd amryw resymau.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.