OKRA A BUDD-DALIADAU

0

ocra
- Mae'n tyfu mewn hinsoddau poeth.
- Gall addasu i Dde Asia a Gorllewin Affrica.
- Mae gan Okra, a gesglir cyn y broses aeddfedu, lawer o hadau.
- Er y gall wella llawer o afiechydon, fe'i defnyddir at ddibenion meddygol yn Asia.
- Cyfeirir at yr okra a dyfir yn Nhwrci wrth ei enw yn cael ei dyfu. Er enghraifft; Mae yna amrywiaethau fel Balıkesir, Sultani, Bornova ac Amasya.
Buddion Okra
- Mae ganddo le pwysig o ran colli pwysau. Mae'n cynnwys 100 gram o ffibr mewn 3 gram o okra. Mae hyn yn chwarae rhan bwysig yng ngweithrediad y coluddion.
- Mae'n chwarae rôl gydbwyso o ran asid stumog. Fe'i defnyddir i atal anhwylderau stumog.
- Oherwydd ei gynnwys protein uchel; Fe'i defnyddir gan y rhai sydd am brynu protein o darddiad planhigion.
- Mae Okra, sydd yn y grŵp o fwydydd gwrthocsidiol, yn llawn fitaminau A a C.
- Mae'n chwarae rhan bwysig wrth amddiffyn y croen.
- Mae'n atal llawer o broblemau llygaid fel cataractau.
- Fe'i defnyddir i leihau effaith afiechydon anadlol fel asthma.
- Mae Okra, sydd hefyd yn dda i ddiabetes, yn cael ei ddefnyddio gan bobl â diabetes yn ystod y broses drin.
- Yn cydbwyso siwgr gwaed ac felly'n cadw'r lefel siwgr ar y lefel ofynnol.
- Mae cyfradd y dŵr yn uchel. Felly, mae'n atal rhwymedd neu broblemau coluddol tebyg.
- Yn cryfhau ac yn rheoleiddio'r system imiwnedd.
- Mae'n atal canser, yn enwedig canserau'r geg a'r gwddf, oherwydd y ffibr a'r gwrthocsidyddion sydd ynddo.
- Nid yw'n cynnwys braster dirlawn a cholesterol.
- Mae'n bwysig wrth atal cyflyrau fel methu â beichiogi mewn menywod.
- Mae'n atal problem ceulo gwaed.
- Mae'n lleihau straen ac iselder ysbryd, gan amddiffyn y system nerfol felly.
Buddion Hadau Okra
- Os yw'n cael ei fwyta fel coffi mewn clefyd broncitis, mae'n effeithiol ar gyfer trin y clefyd.
- Mae Okra sydd â chymhareb ffibr uchel yn cryfhau'r system imiwnedd.
- Mae'n ddull triniaeth yn erbyn problemau berfeddol.
Buddion Sudd Okra
- Dyma'r dŵr a ffurfiwyd trwy ferwi okra. Mae'n cynnwys mwynau a fitaminau sydd wedi'u cynnwys yn okra.
Pan fyddwch chi eisiau colli pwysau gydag okra, defnyddir sudd okra fel dull.
- Fe'i defnyddir ar gyfer gofal gwallt ac iechyd gwallt ar wahân i fain.
- Mae golchi'r dŵr okra yn ystod y gawod yn ychwanegu cyfaint ac yn disgleirio i'r gwallt.
Calorïau Okra a Gwerth Maeth
- Mae ymhlith y llysiau sydd â gwerth maethol uchel.
- Mae'n llawn haearn, magnesiwm, fitaminau A, C a K.
- Mae'n ffynhonnell asid ffolig sydd ei angen yn ystod beichiogrwydd.
- Er bod gan 100 gram o okra le pwysig o ran diet oherwydd ei fod yn cynnwys 30 o galorïau; Mae Okra gydag olew olewydd i'w fwyta fel gweini yn 77 o galorïau. Ac eto, mae 3 gram o brotein yn cael ei ennill o weini o okra.
Pethau i'w hystyried wrth Brynu Okra
- Os caiff ei sychu, os oes staeniau a gwahaniaethau lliw arno, dylid osgoi'r rhain.
- Wrth fwyta okra ffres, argymhellir bwyta okra ar yr un diwrnod, ond os na chaiff ei fwyta, gellir ei oeri a'i gadw am 2 ddiwrnod.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.