Eclipse

0

Wrth i'r lleuad symud yn ei orbit ei hun, mae'n creu eclipse lleuad pan fydd yn mynd i mewn i gysgod y Ddaear. Pan fydd y lleuad yn mynd i mewn i gysgod y Ddaear, ni all dderbyn y golau y mae'n ei dderbyn o'r haul. Mae eclipsau lleuad fel arfer yn digwydd ddwywaith y flwyddyn. Mewn eclipse lleuad, mae'r Ddaear yn mynd i mewn rhwng yr Haul a'r Lleuad ac yn atal y Lleuad rhag derbyn golau haul. Yn yr achos hwn, mae cysgod y Ddaear yn cwympo ar wyneb y Lleuad. Mae tri eclips lleuad gwahanol yn digwydd: eclips lleuad lled-gysgodol, eclips lleuad llawn, ac eclips rhannol lleuad. Mae siâp yr eclipsau yn pennu safle'r Ddaear rhwng y Lleuad a'r Haul.

 Beth yw Eclipse Lunar?

Gelwir y digwyddiad naturiol sy'n digwydd o ganlyniad i'r ddaear yn dod i mewn rhwng y Lleuad a'r Haul yn eclips Lunar. Mae eclipse lleuad yn ffenomen naturiol sy'n digwydd pan fydd y Lleuad yng nghyfnod y lleuad llawn neu'n agos at ei phwyntiau nod. Os yw'r haul yn y nod arall, mae eclips lleuad yn digwydd. Yn yr achos hwn, mae cysgod y Ddaear yn cwympo ar y Lleuad ac mae eclips lleuad yn digwydd. Mae'r lleuad yn symud 3456 km yr awr. Mae côn cysgodol y Ddaear ar y Lleuad yn ymestyn am 1 360 000 km, ac mae'r côn hwn 8800 km yn lletach na phellter y lleuad. Oherwydd symudiadau bob awr y Lleuad a hyd a safle'r côn cysgodol, mae'r eclipse lleuad yn para rhwng 40 a 60 munud.
Eclipse lleuad; eclipse lleuad lled-gysgodol, eclipse lleuad rhannol, ac eclipse lleuad llawn. Mewn eclips lleuad lled-gysgodol, mae'r Lleuad yn mynd trwy hanner côn cysgodol y Ddaear. Mae'r eclipse lleuad hwn yn eclipse lleuad na ellir ei weld gyda'r llygad noeth. Yr eclipse lleuad lled-gysgodol yw ffurf brinnaf eclipse lleuad.
Eclipse lleuad rhannol; Mae'n digwydd pan fydd rhan o'r Lleuad yn mynd yn llwyr trwy gôn cysgodol y Ddaear ac i'w gweld gyda'r llygad noeth.
Os yw eclipse lleuad llawn, mae'r Lleuad yn troi'n goch. Y rheswm pam mae'r Lleuad yn cymryd y lliw hwn mewn eclips lleuad llawn yw bod golau'r haul a adlewyrchir o'r lleuad, sydd yn y cysgod, yn mynd trwy'r awyrgylch yn unig yn agos at goch oherwydd amodau atmosfferig.
Y gwahaniaeth rhwng eclipse lleuad ac eclips solar yw hwn; Mewn eclips solar, mae'r Lleuad yn mynd i mewn rhwng yr Haul a'r Ddaear, gan atal golau'r haul rhag cyrraedd y Ddaear, ac mae cysgod y Lleuad yn cael ei adlewyrchu ar y Ddaear. Yn yr eclipse lleuad, mae'r Ddaear yn mynd i mewn rhwng yr Haul a'r Lleuad, gan atal y Lleuad rhag derbyn golau haul a disgleirdeb, ac mae cysgod y Ddaear yn cael ei adlewyrchu ar y Lleuad.

Pam fod Eclipse Lunar yn Digwydd?

Tra bod y Lleuad yn gwneud ei symudiadau orbitol o amgylch y Ddaear, mae'r Ddaear yn gwneud ei symudiadau orbitol o amgylch yr Haul a'r Lleuad. Yn ystod y symudiadau orbitol hyn yn y Lleuad a'r Ddaear, mae'r wynebau sy'n wynebu'r Haul yn dod yn llachar. Mae wynebau tywyll y Lleuad a'r Ddaear nad ydyn nhw'n wynebu'r Haul yn creu côn cysgodol y tu ôl iddyn nhw. Mae eclipse lleuad hefyd yn digwydd pan fydd y Lleuad yn mynd i mewn i gôn cysgodol y Ddaear.
Mae'r Lleuad yn cwblhau ei orbit o amgylch y Ddaear mewn 27,7 diwrnod. Mae'r Lleuad yn mynd i mewn i gôn cysgodol y Ddaear ar ôl y symudiad orbitol hwn o amgylch y Ddaear. Yn yr achos hwn, mae Lunar Eclipse yn digwydd. Er mwyn i eclips lleuad ddigwydd, rhaid i gam y Lleuad fod yn lleuad lawn. Gofyniad arall i eclips lleuad ddigwydd yw bod y Ddaear, yr Haul a'r Lleuad wedi'u halinio yn yr un llinell. Ni fydd eclips solar nac eclips lleuad yn digwydd mewn unrhyw achos lle nad yw'r Ddaear, yr Haul na'r Lleuad wedi'u leinio. Mae cynigion orbitol, cyflymderau a masau'r Ddaear a'r Lleuad yn ffactorau sy'n pennu siâp ac amser yr eclipse lleuad.

Sut Mae Eclipse Lunar yn Digwydd?

Mae eclipse lleuad yn ffenomen naturiol sy'n digwydd o ganlyniad i'r Ddaear fynd rhwng yr Haul a'r Lleuad. Mae'r lleuad yn mynd i mewn i gysgod y ddaear ac yn colli'r golau y mae'n ei dderbyn o'r Haul. Yn yr achos hwn, mae cysgod y Ddaear yn cwympo ar y Lleuad yn yr eclipse lleuad. Mae eclips lleuad yn digwydd ddwywaith y flwyddyn o ganlyniad i symudiadau orbitol y Lleuad a'r Ddaear. Gellir gweld eclipse lleuad o unrhyw bwynt lle mae'r Lleuad uwchben y gorwel. Er bod eclipse lleuad ddwywaith y flwyddyn, mewn achosion prin mae eclipse lleuad 2 gwaith y flwyddyn, ac nid oes eclips ar y lleuad.
Mae eclipse lleuad yn cymryd mwy o amser o'i gymharu ag eclips solar. Tra bod yr eclipse solar yn dod i ben mewn munudau, gall yr eclipse Lunar bara hyd at 1 awr. Mae'r rheswm am hyn yn eithaf syml. Mae màs y Ddaear yn fwy na màs y Lleuad, gan gysgodi ardal ehangach. Gan ychwanegu cyflymder cylchdroi'r Lleuad i'r sefyllfa hon, mae'r eclipse lleuad yn para rhwng 40 a 60 munud.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.