Meini Prawf Iaith Gyffredin Cyngor Ewrop

0

BETH YW MEINI PRAWF IAITH CYFFREDIN CYNGOR EWROP (A1-A2-B1-B2-C1-C2)

Isod ceir esboniadau cyffredinol o Feini Prawf Cyffredin Cyngor Ewrop. Mae llwyddiant y dysgwr yn y broses o ddysgu iaith dramor yn cael ei egluro gan y diffiniadau defnydd iaith sylfaenol, annibynnol a hyfedr a nodir yn y lefelau llwyddiant A1-C2.

C2
Gall ddeall popeth y mae'n ei ddarllen neu ei glywed yn hawdd. Ysgrifenedig a llafar
crynhoi'r wybodaeth yn seiliedig ar ffynonellau a rhesymau ac esboniadau
ail-fynegi Mynegwch eich hun yn naturiol, yn rhugl ac yn llawn
a gallant dynnu sylw at wahaniaethau cynnil mewn materion cymhleth.

C1
Yn gallu deall gwahanol destunau anodd, hir a deall ystyron nad ydynt yn amlwg.
Mynegwch eich hun yn naturiol ac yn rhugl heb orfod chwilio am eiriau yn aml
A all. Mae iaith yn effeithiol ac yn briodol ym mywyd cymdeithasol, galwedigaethol neu addysgol.
Gallwch ddefnyddio. Mynegwch eich hun mewn ffordd glir, briodol a manwl
a'r gwahanol offer yn y drefn hon, yn unol â chyfanrwydd y testun.
Gallwch ddefnyddio.

B2
Deall cynnwys sylfaenol testunau cymhleth ar faterion concrid a haniaethol;
deall y trafodaethau yn eu maes arbenigedd. Siaradwyr brodorol
i'r ddwy ochr heb fod angen llawer o ymdrech mewn ffordd naturiol a rhugl
deall yn glir ac yn fanwl y safbwyntiau ar bwnc eang
mynegi barn ar gwestiwn cyfredol ac amrywiaeth o
a gall ddangos agweddau negyddol.

B1
Gwybodaeth sylfaenol, iaith glir (Cefndir) a theulu, ysgol,
deall pan ddaw'n fater o bynciau hysbys fel amser hamdden. a wnaed
yn gallu ymdopi â sefyllfaoedd y daethpwyd ar eu traws ym maes teithio iaith. Pynciau hysbys a
yn mynegi ei ddiddordebau personol mewn ffordd sy'n syml, yn syml ac yn gyflawn
A all. Gallant roi gwybodaeth am eu profiadau a'u digwyddiadau, eu breuddwydion, eu gobeithion a
disgrifio eu hamcanion, dangos rhesymau byr am gynlluniau a barnau, neu
gall ddod ag esboniadau.

A2
Ymadroddion wedi'u cysylltu'n uniongyrchol a mynegiadau cyffredin o'r pwnc
deall y ffurflenni (gwybodaeth am bobl a theuluoedd, siopa, busnes, yr amgylchedd). syml
a chyfathrebu mewn sefyllfaoedd arferol. Mewn geiriau eraill,
defnyddio naratif a gwybodaeth syml ac uniongyrchol. Yn ddibynnol ar ofynion sylfaenol
mae'r amgylchedd, yr amgylchedd a'r gwrthrychau yn syml.
yn gallu disgrifio gydag offer.

A1
Mynegiadau hysbys ac arferol sy'n ceisio bodloni gofynion pendant a
deall a defnyddio brawddegau syml iawn. Cyflwynwch eich hun ac eraill ac
gofyn cwestiynau i bobl eraill (ee ble maen nhw'n byw, pa fath o bobl
ateb cwestiynau yn yr arddull hon
Gall roi. Y person y mae'n cyfathrebu gydag ef yn araf, yn ddealladwy ac yn helpu
yn gallu cyfathrebu'n hawdd pan fydd yn barod i'w wneud.

Gallwch ysgrifennu unrhyw gwestiynau a sylwadau am ein gwersi Almaeneg ar fforymau almancax. Bydd eich holl gwestiynau'n cael eu hateb gan hyfforddwyr almancax.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.