Rhifau Almaeneg

Yn y wers hon ar rifau Almaeneg, byddwn yn dangos rhifau Almaeneg o 1 i 100 a'u hynganiad....


Profion Almaeneg

Canolfan Addysg Almaeneg almancax - Mae'r cwestiynau yn yr adran Profion Pwnc Almaeneg ar gael yn ystafell ddosbarth almancax…

Geiriau Almaeneg

Yn ein pwnc o'r enw Geiriau Almaeneg, patrymau lleferydd dyddiol a ddefnyddir yn aml ym mywyd beunyddiol Almaeneg,…

Crefftau'r Almaen

Yn y wers hon, byddwn yn dysgu proffesiynau Almaeneg, myfyrwyr annwyl. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng galwedigaethau Almaeneg a galwedigaethau Twrcaidd?

Dyddiau Almaeneg

Yn yr erthygl hon, byddwn yn rhoi gwybodaeth am ddyddiau Almaeneg, ynganiad dyddiau Almaeneg a'u fersiwn Twrcaidd. Almaeneg yr wythnos...

Hobïau Almaeneg

Yn y wers hon sy'n dwyn y teitl ein hobïau yn Almaeneg, rydym yn dysgu sut i ddweud ein hobïau yn Almaeneg i rywun o'n blaenau yn Almaeneg.

Gwledydd Ewropeaidd yr Almaen

Annwyl gyfeillion, y pwnc y byddwn yn ei drafod yn y wers hon yw Gwledydd Ewropeaidd, sef parhad y pwnc Gwledydd ac Ieithoedd Almaeneg…