Enwau Anifeiliaid yr Almaen

Annwyl gyfeillion, yn y wers hon, byddwn yn gweld pwnc anifeiliaid yn Almaeneg. Rhestr o enwau anifeiliaid Almaeneg…

Almaeneg Houseware

Nwyddau cartref Almaeneg, nwyddau cartref Almaeneg, nwyddau Almaeneg, offer cartref Almaeneg, offer trydanol Almaeneg...

Die monate

Beth yw German Die Monate? Mae'r gair Almaeneg Die Monate yn golygu "misoedd" yn Almaeneg. misoedd yn Almaeneg

Cegin Almaeneg

Llestri cegin Almaeneg, llestri cegin Almaeneg, llestri cegin Almaeneg, llestri cegin Almaeneg…

Beth yw erthygl?

Yn Almaeneg, mae erthygl o flaen genws nouns. Mae gan enwau Almaeneg rywiau, ac mae'r rhywiau hyn yn dri ...

Dodrefn Swyddfa'r Almaen

Yn y wers hon, o'r enw dodrefn swyddfa Almaeneg, lle byddwn yn archwilio dodrefn swyddfa Almaeneg, byddwn yn dweud wrthych y rhai a ddefnyddir fwyaf ...

Hobïau Almaeneg

Yn y wers hon sy'n dwyn y teitl ein hobïau yn Almaeneg, rydym yn dysgu sut i ddweud ein hobïau yn Almaeneg i rywun o'n blaenau yn Almaeneg.

Cyfun 2

Yn y testun hwn o'r enw Almaeneg Konjunktiv 2, rydym yn trafod pwnc y mae dysgwyr Almaeneg yn aml yn cael anhawster ag ef.