Beth yw erthygl?

0

Yn Almaeneg, mae yna erthygl o flaen enwau genws. Mae gan enwau genws Almaeneg rywiau, ac mae'r rhywiau hyn yn dod mewn tri math. Yn Almaeneg, mae enwau naill ai'n wrywaidd, benywaidd neu niwtral. Felly, mae'r erthygl o flaen yr enw yn newid yn ôl rhyw yr enw.

Mewn Almaeneg der das yn marw Mae un o'r geiriau i'w gael. Nid oes gan y geiriau hyn gyfwerth Twrcaidd ac ni ellir eu cyfieithu yn llawn i'n hiaith. Mae'r geiriau hyn fel rhan o'r enw maen nhw ynddo. Wrth ddysgu enw, mae'n hollol angenrheidiol dysgu ei erthygl gyda'i gilydd fel petai'n air sengl gyda'r enw.

Yr erthygl ar gyfer enwau rhyw gwrywaidd yn Almaeneg yw DER.
Yr erthygl ar gyfer enwau rhyw benywaidd yn Almaeneg yw'r erthygl DIE.
Mae enwau genws niwtral yn Almaeneg yn erthyglau DAS

Mae rhai eithriadau i'r rheolau a nodir mewn 3 eitem uchod. Fodd bynnag, prin yw'r geiriau hyn.

Cyfeirir at y gair erthygl fel "yr" mewn rhai ffynonellau ac fel "arddodiad diffiniad" mewn eraill. Yn ogystal, talfyrir erthyglau fel y dangosir isod mewn llawer o eiriaduron ac adnoddau.

Mae'r rhan fwyaf o erthyglau wedi'u talfyrru fel a ganlyn:

y artikel neu r dangosir gan ddefnyddio
marw artikel f neu e dangosir gan ddefnyddio
das artikel neu dangosir gan ddefnyddio

Felly hyn;
Y gair eli m r neu art r ik fydd “der art,
Bydd y gair f f e neu e “yn“ marw ”
Y gair n neu s yw'r gair “das art.

Os oes gan air erthygl, rhoddir r bach wrth ymyl y gair, rhoddir marw wrth ymyl y gair, a rhoddir y llythyren e wrth ymyl y gair, a rhoddir y llythyren s. Y llythyrau hyn yw llythrennau olaf yr erthyglau der-die-das. Er enghraifft, os ydych chi'n gweld llythyren r wrth ymyl y gair wrth edrych ar eiriadur, mae'n golygu bod yr erthygl rydych chi'n edrych arni yn der, yn yr un modd, os oes e wrth ymyl y gair, mae'n golygu bod y gair yn marw gyda'r erthygl, ac os oes s, mae'r erthygl yn das.

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

Mae dau fath o erthygl mewn Almaeneg. Yn yr Almaen, gelwir marw a das artikels yn artikel penodol.
Mae yna hefyd erthyglau amhenodol, ein ac eine. Mae darlith ar gyfer y ddau fath hyn o erthygl ar ein gwefan, gweler y dolenni isod.

Darlith Gelf Almaeneg

Darlith erthyglau benodol

Darlith erthyglau amhenodol

Rhai geiriaduron MFN Maent yn defnyddio eu llythrennau, llythrennau mfn yw llythrennau cyntaf y geiriau Maskulinum, Femininum, Neutrum (Rhyw gwrywaidd - Genws rhyw-Niwtral benywaidd). Mae'r llythyren M yn sefyll am erthygl der, llythyr F ar gyfer erthygl farw a llythyr N ar gyfer erthygl das.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.