Nob

0

Gelwir Aristotle, un o athronwyr hynafol Gwlad Groeg, yn Aristotle. BC Bu'n byw rhwng y blynyddoedd 384 a 322 ac ysgrifennodd weithiau mewn sawl maes fel ffiseg, athroniaeth, seryddiaeth, sŵoleg, rhesymeg, gwleidyddiaeth a bioleg.

 Pwy yw Aristotle?

Aristotle, BC Mae'n un o'r athronwyr Groegaidd a oedd yn byw rhwng 384 a 322. Roedd yn fyfyriwr i Plato, un o'r athronwyr Groegaidd enwog. Mae Aristotle, sy'n gweithio mewn sawl maes, wedi cyfrannu'n fawr at ddatblygiad y gwyddorau hyn mewn meysydd fel ffiseg a mathemateg. Ysgrifennodd yr athronydd enwog lawer o weithiau hefyd ym meysydd seryddiaeth, athroniaeth, gwleidyddiaeth, sŵoleg a rhesymeg. Fe'i hystyrir y meddyliwr mwyaf yn hanes Gwlad Groeg ar ôl Plato.
Mae gan Aristotle y ddelfryd 5. Y rhain yw:
-Gofal Sofraniaeth
-Justice
- Cyfiawnder Cyfansoddiadol
- Rhagoriaeth Ddynol mewn Llywodraeth Sifil
- Cydraddoldeb a rhyddid rhwng dinasyddion.

Bywyd Aristotle

 Aristotle BC Ganwyd 384 yn Stageira. Credir i Aristotle, yr oedd ei dad yn feddyg, ddysgu'r wybodaeth gyntaf mewn gwyddoniaeth a meddygaeth gan ei dad. Aeth i mewn i academi Plato, y meddyliwr Groegaidd enwocaf, a daeth yn fyfyriwr i Plato. Ystyrir Aristotle y meddyliwr Groegaidd enwocaf ar ôl Plato. Oherwydd angerdd Aristotle dros ddarllen, llysenw Plato oedd y Darllenydd. Ar ôl i Plato farw, daeth Speusippos, a oedd yn berthynas i Plato, yn bennaeth yr Academi, a gadawodd Aristotle Athen. Ar ôl blynyddoedd lawer dychwelodd i Athen a sefydlu ysgol o'r enw Lykeion.
Tra bod academi Plato yn delio â metaffiseg a gwleidyddiaeth yn bennaf, rhoddodd y Lykeion a sefydlwyd gan Aristotle bwysigrwydd mawr i resymeg a gwyddoniaeth. Yn ystod y cyfnod hwn, roedd Aristotle yn athro Alecsander Fawr.
Ar ôl i Aristotle adael Athen, aeth i Assos a gwasanaethu fel cynghorydd gwleidyddol. Ar ôl gwahoddiad, aeth Aristotle i Mytilene a chafodd ei wahodd i Pella i hyfforddi Alecsander Fawr yn 343. Yn 8, arhosodd Aristotle yn Pella a dysgu Alecsander Fawr. Ar ôl marwolaeth Alecsander Fawr yn 335, daeth strwythur gwrth-Macedoneg i'r amlwg yn Athen, a ffeiliwyd achos cyfreithiol yn erbyn Arisyo am ddirmyg crefydd. Gadawodd Aristotle, nad oedd am fyw gyda Socrates, Athen unwaith eto ac ymgartrefu gyda'i fam. Flwyddyn yn ddiweddarach CC. Mae 323 yn marw yn 322.
Gelwir Aristotle, sy'n dadlau bod ein holl wybodaeth yn dod i'r amlwg gyda synhwyrau a phrofiadau, yn arbrofwr gyda'r agweddau hyn. Trwy gydol ei fywyd, mae Aristotle wedi ymchwilio, ysgrifennu a chyfrannu at ddatblygiad gwyddoniaeth, botaneg, bioleg, celf, gwleidyddiaeth, seryddiaeth, mathemateg, economeg, athroniaeth, iaith, deddfau, seicoleg, hanes, metaffiseg, sŵoleg.
Mae'r gweithiau sydd wedi goroesi hyd heddiw fel a ganlyn;
- De Animia
-Historia Animalium
-Y Partibus Animalium
-De Generatione Animalium

Lyrics Aristotle

Mae Aristotle wedi gwneud ymchwil mewn sawl maes ac wedi cyfrannu at ddatblygiad disgyblaethau gwyddonol. Mae Aristotle yn ganllaw i lawer o bobl gyda'i eiriau ar wahân i'w ymchwiliadau.
- Nid yw dyn doeth yn dweud popeth mae'n ei feddwl, ond mae'n dweud popeth mae'n ei feddwl.
- Mae yna dynged ofnadwy yn aros deallusion nad oes ganddyn nhw ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth. I'w arwain gan Cahiller.
Cariad yw dioddef, nid caru marw.
- Mae pob bywyd bydol yn glefyd, yn fath o ffurfiant emosiwn. Y peth gorau yw peidio byth â chael eich geni. Os caiff un ei eni fel trychineb, rhaid iddo geisio marw cyn gynted â phosibl.
Edrychwch ar yr holl rai sydd wedi'u haddurno, maen nhw i gyd eisiau cuddio.
-Mae profiad yn ffortiwn mewn amseroedd da, yn gysgodfan dda ar adegau gwael ac yn ganllaw da.
- Dominyddu'ch wrin, ond byddwch yn garcharor cydwybod.
Nid yw'r arwr yn lledaenu marwolaeth o'i gwmpas, ond yn herio marwolaeth.
- Nid oes gaeaf gyda chwmwl, dim haf gyda blodyn.
Yr hyn sy'n nodweddu democratiaeth yw pŵer y tlawd.
Y math gwaethaf o anghydraddoldeb yw ceisio gwneud pethau'n anghyfartal yn gyfartal.
- Mae athroniaeth yn deillio o chwilfrydedd bywyd.
Mae peryglon cyffredin yn cyfuno gelynion ei gilydd hyd yn oed.
-Y unig wladwriaeth sefydlog yw'r wladwriaeth lle mae pawb yn gyfartal o flaen y gyfraith.
-Yn iechyd yn ei gyfanrwydd yw eu defnyddio yn hytrach na'u cael. Yr hyn sy'n creu cyfoeth yw symud nwyddau.
- Y prydferthaf o'r gair yw'r gair sy'n dweud y gwir ac mae'r gwrandäwr yn elwa.
- Dim ond rhwng pobl gyfartal y mae cyfeillgarwch yn bosibl.
- Gall unrhyw un ddigio. Fodd bynnag, mae'n anodd gwylltio gyda'r person iawn, ar y lefel gywir, ar yr adeg iawn, gyda'r pwrpas iawn.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.