Lleoedd 10 i Ymweld â nhw yn Antalya

0

Lleoedd 10 i Ymweld â nhw yn Antalya

Antalya yw un o'r lleoedd cyntaf sy'n dod i'r meddwl wrth feddwl am wyliau. Môr, natur a blasau unigryw yw'r lle mwyaf cyffredin ar gyfer gwyliau. Heblaw am ei harddwch naturiol, mae Antalya wedi bod yn gartref i lawer o wareiddiadau trwy gydol hanes. Bu taleithiau Otomanaidd, Rhufeinig, Bysantaidd a Seljuk yn llywodraethu yma am flynyddoedd. Antalya Brenin Pergamum 2. Fe'i sefydlwyd gan Attalos. 2 yn sgwâr tref Antalya. Mae'n bosib gweld cerflun Attalos.

1) Kaleici

Mae Kaleici yn un o'r lleoedd mwyaf gweithgar a difyr yn Antalya. Rhaid i unrhyw un sy'n ymweld ag Antalya ymweld â Kaleiçi. Gallwch brofi eiliadau bythgofiadwy gyda'i strydoedd cul a'i dai hanesyddol. Mae yna westai a phensiynau lle gallwch chi aros, siopau cofroddion lle gallwch chi siopa, a llawer o gaffis a bwytai lle gallwch chi fwyta. Yn ogystal, un o'r gweithiau Islamaidd cyntaf yn Kaleiçi Minaret chwyddedig Gallwch ymweld a chymryd lluniau unigryw yma.

2) Traeth Konyaaltı

Mae Traeth Konyaaltı yn agos iawn at ganol Antalya ac mae'n un o'r traethau hiraf. Gelwir 7 yn draeth cyhoeddus, sy'n agos at hyd y cilometrau ac o fudd i bawb. Mae Antalya Falezleri yn y dwyrain ac Harbwr Antalya yn y gorllewin. I'r de mae golygfa unigryw o fynyddoedd Taurus. Mae'r traeth wedi'i orchuddio â cherrig mân. Gallwch dorheulo ar y traeth yn ystod y dydd a thorheulo, cerdded ar lwybrau'r palmant ar fachlud haul, a threulio amser yn y caffis a'r bwytai gyda'r nos.

3) Ochr

Mae ochr yn baradwys wyliau yn ardal Manavgat yn Antalya. 80 km o'r canol ac mae'n gartref i lawer o weadau hanesyddol. yn Ochr Temple of Apollo, Side Antique City ac Ochr yr Amgueddfa Yma gallwch ddysgu am ddiwylliant llawer o wareiddiadau. Mae yna lawer o westai y gallwch chi aros yn Ochr ac mae basâr lle gallwch chi siopa. Baner Las Hedfan Gallwch fwynhau dŵr clir ar y traethau, teithiau cychod, rafftio a deifio o dan y dŵr.

4) Adrasan

Mae Adrasan, Antalya yn un o dref wyliau Kumluca. 2 yw'r gyrchfan wyliau fwyaf dewisol gyda'i draeth glân a'i ddŵr glas clir. Lleoedd i ymweld â nhw Olympos, Ffordd Lycian Mae gweadau hanesyddol o'r fath. Traeth Çıralı, o'r enw “Tragwyddol Tân adlandır Chimera wedi y harddwch. Mae'n un o'r lleoedd prin na fyddwch yn diflasu tra ar wyliau.

5) Castell Alanya

Mae tref Alanya yn ardal wyliau yn Antalya. Mae'n un o'r ardaloedd sy'n well gan lawer o dwristiaid tramor. Roedd Castell Alanya yn gartref i wareiddiadau Rhufeinig, Bysantaidd, Seljuk ac Otomanaidd. Deuddeg mis o'r flwyddyn yw un o'r lleoedd y mae twristiaid yn ymweld â nhw. Mae gan Gastell Alanya waliau yn agos at 7 km. Ewch allan i'r castell Môr Alanya gallwch wylio ei harddwch unigryw a gweld y motiffau hanesyddol ar y waliau.

6) Rhaeadr Duden

Rhaeadr Düden Mae'n un o'r rhaeadrau hawsaf i'w gyrraedd o ganol Antalya. Gallwch sefyll wrth y dŵr yn llifo o uchder o fetrau 20 ac oeri a chael lluniau unigryw. Yn Rhaeadr Düden gallwch fwyta crempogau a physgota wrth ochr y dŵr rhedeg a siopa am gofroddion.

7) Bridge Canyon

Mae Köprülü Canyon yn barc cenedlaethol sydd wedi'i leoli yn 80 km i ffwrdd o ganol Antalya. Mae'n brofiad anhygoel i bobl sy'n hoff o fyd natur ac mae ganddo harddwch syfrdanol gyda'i awyr iach. Mwynhewch y dŵr oer rhewllyd yn Köprülü Canyon rafftio Mae gennych chi'r cyfle. Mae ganddo lawer o gyfleusterau twristiaeth ar gyfer rafftio. Köprülü Canyon Fel mae'r enw'n awgrymu Pont Oluk a Phont Bügrum mae gennych gyfle i gerdded yma.

8) Traeth Kaputas

Mae Traeth Kaputaş yn rhyfeddod natur sydd wedi'i gysylltu ag ardal Kaş yn Antalya. Mae galw mawr am y traeth, sydd rhwng y clogwyni serth ac a gyrhaeddir ar ôl glanio grisiau grisiau 190 er mwyn mynd i mewn i'r môr, gan dwristiaid domestig a thramor. Mae'r môr yn cychwyn o las ac yn cymryd lliw gwyrdd tuag at y lan. Mae'n un o'r lleoedd delfrydol i dorheulo a mwynhau'r dŵr.

9) Dinas Hynafol Aspendos

Aspendos Antique City yw un o'r lleoedd cyntaf sy'n dod i'r meddwl pan ymwelwch ag Antalya. Aspendos BC 10. sefydlwyd canrif gan yr Akalar, adeiladwyd y theatr hynafol gan y Rhufeiniaid. Mae gan Aspendos, 50 km i ffwrdd o ganol Antalya, sestonau, baddonau, stadia ac agora. Cynhelir cyngherddau ar unrhyw adeg o'r flwyddyn. Cyfle gwych i bobl sy'n hoff o hanes.

10) Perge

Mae Perge yn un o ddinasoedd Rhufeinig ardal Aksu sydd wedi'i lleoli tua 20 km i ffwrdd o ganol Antalya. Mae dinas hynafol Perge yn ardal fawr, sy'n golygu ei bod yn safle hanesyddol delfrydol ar gyfer heicio. Wrth gerdded, gallwch ddod ar draws olion y cyfnod diwethaf a mwynhau'r waliau hanesyddol. Yn Ninas Hynafol Perge cerfluniau a ddarganfuwyd o ganlyniad i gloddio Amgueddfa Antalya ymweld a gweld.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.