LLEOEDD I YMWELD Â ANTALYA

0

LLEOEDD I YMWELD Â ANTALYA
- Ystyr y gair Antalya yw 'Attalos Dormitory'.
- Yn ogystal â thwristiaeth haf, mae gan dwristiaeth hanes le pwysig. Ac ar wahân i ganol y ddinas, mae ardal 19 wedi'i lleoli yn Rhanbarth Môr y Canoldir. O 2015, mae ganddo boblogaeth o 2.2.

Noddfa Adar Demre
- Mae 149 yn rhywogaeth adar.
- Mae 61 yn tyfu yma.
Acwariwm Antalya
- Mae acwaria thematig 40 wedi'u lleoli.
Sw Antalya
- Agorwyd ar 1989.
Amgueddfa Antalya
- Sefydlwyd gan Süleyman Fikri Erten ar 1922.
- Nod y sefydliad yw arddangos y gweithiau a adferwyd o ysbeilio'r lluoedd goresgynnol ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf.
- Mae'r amgueddfa ym Mosg Alaeddin a Mosg Yivli Minaret wedi'i symud i'w lleoliad presennol yn 1927.
Safle Archeolegol Arykanda
- Mae'r ddinas a ddarganfuwyd yn 1838 yn dyddio'n ôl i'r bumed ganrif CC.
Ariassos
- Mae adfeilion fel baddonau a beddrodau creigiau ar lethr alpaidd.
- Mae giât uchel wrth fynedfa'r ddinas.
- Cyfeirir at yr adeilad o'r cyfnod Rhufeinig fel tri drws. Mae hyn oherwydd strwythur bwa 3 a'r cofnod 3.

Dinas Hynafol Aspendos
- adeiladwyd gan Achaeans yn y ddegfed ganrif CC.
- Theatr i ddeuddeg o bobl. Fe'i hadeiladwyd gan Roman Zenon yn yr ail ganrif.
- Un o'r adfeilion pwysicaf yw dyfrbontydd.
- Fe'i defnyddiwyd fel caravanserai yn ystod y cyfnod Seljuk.
- Cafodd 1930 ei adfer a'i agor i ymwelwyr ar ôl ymweliad Atatürk.
Ffrwd Dim
- Mae caffis a bwytai yn y cyffiniau ac mae'r rafftio ar yr argae yn cynnig chwaraeon fel rafftio.
- Y tu ôl i hyn mae'r Ogof Dim.
- Agorwyd yr amgueddfa i ymwelwyr yn 1998. Derbyniwyd Hydref 2002 yn aelod o Gymdeithas Ogofau Agored Cymdeithas Ryngwladol Twristiaeth.
-
Rhaeadr Duden
- Mae'n cynnwys dwy gangen fel rhaeadr ar i lawr a rhaeadr ar i fyny.
- Siopau cofroddion, canolfannau adloniant a sw bach.
- Mae wedi'i drefnu yn 1972 ac mae'n cynnwys man picnic a phromenâd.
Amgueddfa Apple
- Crëwyd amgueddfa llawr 2011, a agorwyd i ymwelwyr yn 3, trwy adfer hen adeilad y llywodraeth.
Hen Dai Antalya
- Mae ganddo lawr 3 gyda'r llawr mynediad sy'n gwasanaethu fel warws a neuadd.
- Mae strwythur caregog cysgodol a chyrtiau yn hwyluso llif aer.
Evdir Han
- Mae'n waith Seljuks sy'n weddill o'r drydedd ganrif ar ddeg.
- Fe'i hadeiladwyd rhwng dyddiadau 1210 - 1019 o Seljuk sultan Sultan İzzeddin I. Keyhüsrevin.
Gokbuk Canyon
- Mae llwybr cerdded 1 km sy'n rhedeg i geg y Canyon.
- Mae'n cynnig amgylchedd addas ar gyfer chwaraeon dŵr a gwersylla.
Llwyfandir Gombe
- Er ei fod wedi'i integreiddio â reslo olew, mae hefyd yn enwog gyda gellyg a chnau Ffrengig.
- Mae yna goed pinwydd coch, cedrwydd a meryw yn y rhanbarth lle mae tai gyda gumbo.
Canyon Goynuk
- Mae rhan bwysig o'r traciau ar Ffordd Lycian i'w gweld yma.
- Mae 4,5 yn gam km o hyd.
Parc Cenedlaethol Mynydd Gulluk
- Parc Cenedlaethol Termessos.
- Waliau'r ddinas, tyrau, ffordd y brenin, giât Hadrian, campfa, agora, theatr, odeon, beddrodau, bwâu a system ddraenio, fel dinas hynafol mewn ardaloedd tai.
- Mae'r clogwyn o golomennod i'w gael yma.
Clogwyn y Golomen
- Sgraffinio carst.
- Mae 1 wedi'i ffurfio mewn miliwn o flynyddoedd.
- Yr ardal sydd â hyd metrau 115 yw hyd 2 km.
- Mae yna dair nant, sef Güver Stream, Karaman Stream a Gürkavak Stream.
- Wedi'i leoli ym Mharc Cenedlaethol Temessos.
- Mae 1970 wedi bod yn y parc cenedlaethol yn ystod y flwyddyn.
- Mae'r amgueddfa fflora a ffawna ar agor i bob ymwelydd.
Old City
- Mae wedi'i ddinistrio i raddau helaeth.
- Mae wedi ei amgylchynu gan waliau mewnol ac allanol ar ffurf pedolau.
- Waliau Mae arteffactau sy'n perthyn i gyfnodau Hellenistig, Rhufeinig, Bysantaidd, Seljuk ac Otomanaidd.
- Darnau 80 ar y waliau. Wedi'i leoli.
- Mae yna dai o gwmpas 3.000 yn waliau'r ddinas. Mae'r ardal hon lle mae'r tai wedi'u lleoli wedi'i datgan fel ardal warchodedig.
- Mae Ebrill 1984 wedi ennill Oscar Twristiaeth Afal Aur gan FİJET.
Ogof Karain
- Mae arteffactau Paleolithig, mesolithig, neolithig ac efydd ar gael.
- Defnyddiwyd 500.000 fel canolfan fyw flynyddoedd yn ôl.
- 430 - 450 metr uwch lefel y môr.
- Mae olion anifeiliaid fel llewod, jiraffod, eliffantod, hipopotamws a hyenas.
Karatay Madrasa
- Wedi'i wneud gan Celalaeddin Karatay ar 1250.
- Wedi'i leoli yng nghanol y ddinas.
- Mae ymhlith gweithiau Islam Twrcaidd.
- Adeiladwyd yn y drydedd ganrif ar ddeg.
Traeth Kaputas
- Mae ceg Canyon yn nodwedd o'r traeth.
- Mae yna ogof hefyd o'r enw'r Ogof Las.
Llyn Kırkgöz
- Mae dwy bont.
- Mae arysgrif Rufeinig yn Ogof Karain yn dweud wrth y llyn hwn.
Traeth Konyaaltı
- Mae 90% o'r traeth ar agor i'r cyhoedd.
- Mae'r traeth yn 6 km o hyd.
Köprüçay
- Mae yna ffyrdd dall a hanesyddol yn hanes y Rhufeiniaid.
- Wedi'i leoli yn Nhwrci mae'n dangos y fraint o fod y gwasanaeth goedwig mwyaf.
Parc Cenedlaethol Koprulu Canyon
- Mae 25 yn cynnwys dyffryn cul gyda hyd o km.
- Adeiladwyd y bont fach gan y meistr feistr ac adeiladwyd yr un hŷn gan y dyddiadurwr.
- Mae gan y pontydd gwter a'r pontydd, a elwir yn glymau dall, olion o'r cyfnod Rhufeinig.
- Mae 1973 wedi'i ddatgan yn barc cenedlaethol.
Rhaeadr Kurşunlu
- Mae 18 yn cael ei dywallt o uchder o fetrau.
- Mae 7 yn cynnwys pyllau. Ac mae dyfnder y pyllau hyn yn cynnwys mesuryddion 6 ac yn gorchuddio ardal o fetrau sgwâr 1600.
- Mae yna hefyd rai pwyntiau i ymweld â nhw wrth fynd i mewn i raeadr Kursunlu. Dylid ymweld â cedrwydden Libanus, melin ddŵr hanesyddol hefyd.
Traeth Lara
- 30.000 gwelyau traeth lleoli yn Nhwrci, a oedd yn dangos y gwahaniaeth o fod y traeth tywodlyd hiraf.
- Mae yna draeth bach ychydig y tu ôl i'r traeth.
Ffordd Lycian
- Dyma'r llwybr cerdded pellter hir cyntaf yn ein gwlad.
- Y ffordd hyd at 2015 km yw 509 km gyda'r llwybrau newydd eu hychwanegu 539km.
- Yn y llwybr hwn, mae 19 yn gartref i ddinasoedd hynafol.
o Adfeilion Pinara
o Dinas Hynafol Letoon
o Dinas Hynafol Xanthos
o Dinas Hynafol Antiphellos
o Dinas Hynafol Simena
o Dinas Hynafol Myra
o Dinas Hynafol Olympos
Mae wedi'i leoli mewn dinasoedd hynafol fel Phaselis Ancient City.
Dinas Hynafol Magydos
- Hanes CC Mae'n ymddangos ei fod yn mynd mor bell â 1960s.
- Mae yna eglwys yn y ddinas hynafol hefyd.
Rhaeadr ac Afon Manavgat
- Mae 4 yn cael ei dywallt i lawr y clogwyni ar bellter o fetrau.
- Mae'n addas ar gyfer chwaraeon dŵr oherwydd ei gyfradd llif uchel.
Mosg Murat Pasha
- Mae'n fosg a adeiladwyd ym mlynyddoedd 1500.
- Mae'n cario olion o gyfnod Seljuk.
- Karaman Bey Murat Pasha.
- Wedi'i adeiladu gan ddefnyddio deunydd wedi'i ailddefnyddio.
Llyn Oymapınar,
- Mae yng nghefn yr argae ar Afon Manavgat.
Dinas Hynafol Perge
- Mae'n cynnwys arteffactau o gyfnodau clasurol a hellenistig hwyr, yn enwedig yr Ymerodraeth Rufeinig.
- Mae'r stryd wedi'i chysylltu wedi'i chadw ac mae'r ddinas wedi ennill strwythur dinas ddŵr gyda strwythurau fel camlas ddŵr, pedair ffynnon goffa a dwy hama fawr.
- Mae yna theatr yn y ddinas hefyd.
Cyrchfan Sgïo Saklıkent
- Mae 500 yn cynnwys siale a chanolfan graig.
- Mae'r gyrchfan 10 ar agor rhwng mis Rhagfyr a 10 Ebrill.
Selge Ancient City
- Mae'r ddinas hynafol, lle mae teml wedi'i chysegru i Zeus ac Artemis, yn cynnwys marchnad, adeilad ffynnon coffaol, safle bedd, a strwythurau gan gynnwys eglwys Fysantaidd.
- Roedd y ddinas yn byw ei hamser mwyaf disglair yn y cyfnod Bysantaidd.
- Mae'r rhanbarth hefyd yn gartref i lawer o blanhigion endemig.
Dinas Hynafol Ochr
- Mae yna hanes yn dyddio'n ôl i'r wythfed ganrif cyn Crist.
- Cymerodd y ddinas ei henw o Luvica, sy'n golygu pomgranad.
- yn dyst i lawer o wareiddiadau fel Lydiaid, Persiaid, Teyrnasoedd Hellenig, Rhufeiniaid.
- Mae Theatr, Teml Apollo, giât y ddinas, baddonau, Agora, yn ddinas sy'n gartref i'r hen dai ac amgueddfeydd.
- Adeiladwyd y giât fawr yn y ddinas yn ystod y cyfnod Hellenistig ac mae'r ffynnon Vespasian wedi'i lleoli drws nesaf iddi.
- Ar ochr arall y drws, mae'r Amgueddfa Ochr yn cynnwys arteffactau o'r cyfnodau Rhufeinig a Bysantaidd.
Sillyon
- Defnyddiwyd y ddinas, a oedd i fod i gael ei sefydlu ar ôl Rhyfel y pren Troea, fel canolfan esgobol yn ystod y cyfnod Bysantaidd.
- Mae waliau dinas yn dyddio o'r oesoedd Hellenistig.
- Mae'n bosib dod o hyd i fosg Seljuk, eglwys Bysantaidd ac adfeilion tai yn yr ardal.
- Mae yna odeon hefyd yn yr ardal lle mae'r theatr 8.000.
Mosg Gwych
- Codwyd yr adeilad, a elwir hefyd yn y minaret toredig, yn wreiddiol fel y Basilica yn y bumed ganrif.
- Fodd bynnag, dim ond rhan fach ohono sy'n dal i sefyll. Gwnaed nifer o newidiadau yn amser Bysantaidd.
- Cafodd ei adfer yn ystod y cyfnod Otomanaidd ac fe’i hagorwyd fel mosg ar ôl cael ei ddefnyddio fel Mevlevihane.
Cymhleth Minaret Grooved
- Dyma'r strwythur Twrcaidd cyntaf yn Antalya.
- Yn y canol yn agosáu at yr harbwr yn gynt.
- Yn ôl yr arysgrif, fe’i hadeiladwyd yn ystod teyrnasiad yr Anatolian Seljuk Sultan Alaeddin Keykubat.
- Mae'r gwaith brics yn cynnwys wyth hanner silindr.
- Adeiladwyd y mosg wrth ymyl y minaret mewn cyfnod diweddarach (1372). Fe’i hadeiladwyd gan bensaer o’r enw Tavasi Balaban yn ystod cyfnod Hamitoğulları.
Dinas Hynafol Xanthos
- Dyma strwythur gweinyddol mwyaf Lycia yn yr hen amser.
- CC. Llosgodd y ddinas, a gynhaliodd ei hannibyniaeth tan 545, gan mlynedd ar ôl iddi ddod o dan sofraniaeth y Persiaid.
- Hi yw prifddinas Undeb Lycian yn yr ail ganrif CC.
- Ar ôl dominiad Bysantaidd y ddinas yn y seithfed ganrif gyda goresgyniad Arabaidd dominiad Bysantaidd wedi diflannu.
- Gwelir arteffactau Linka, Hellenistig a Bysantaidd.
- Pan ddaw i 1988, mae wedi'i gynnwys yn Rhestr Treftadaeth y Byd UNESCO.
ARDALOEDD RAFTIO ANTALYA
- Köprüçay
- Manavgat
- Ddraig
- Göksu
Llefydd eraill i ymweld â nhw yn Antalya; Parc Karaalioğlu, Hadrian's Gate, Göksu River, Phaselis Antique City, Rhodiapolis Antique City, Castell Simena, Pont Oluk, Subaşı Llwyfandir, Twin Lakes, Kepezaltı a Kepezüstü Resting Place, Folkloric Yörük Park, Sapadere Canyon, Castell Alanya, Bae Adrasan. , Yanartaş, Afon Manavgat, Ogof Beldibi, Ogof Damlataş, Olympos.
Yn ychwanegol at yr ogofâu; Mae yna ogofâu fel ogof Altınbeşik, ogof garreg olewydd, ogof llwynogod, ogof minstrel, ogof kocain, ogof môr-leidr, ogof awyr.
Plaen Saklikent, gwastadedd tripoluk, llwyfandir serik, yn ogystal â llawer o lwyfandir.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.