Mae Mamau yn Colli Pwysau trwy Fwydo ar y Fron a Chwaraeon

0

Mae Mamau yn Colli Pwysau trwy Fwydo ar y Fron a Chwaraeon

Tabl cynnwys

Gall mamau dros bwysau golli pwysau yn raddol. Mae bwydo ar y fron yn dod yn darged dibynadwy iawn i ferched sydd am gyflawni eu gwendid cyn beichiogrwydd. Gall menywod sy'n bwyta calorïau yn y swm o 1800 yn ystod y dydd, leihau faint o laeth a gynhyrchir gan eu cyrff. Fe'i cynhwysir wrth leihau cynhyrchiant llaeth mewn achosion o flinder, straen a phryder. Mae angen i chi gymryd agwedd gyffyrddus iawn pan rydych chi am wneud ffafr i'ch babi a'ch hun. Yn ystod y dydd, dylech chi fwyta digon o hylifau trwy fwyta prydau 3. Yn ogystal, mae teithiau cerdded yn y bore a chwaraeon i famau i amddiffyn eich iechyd yn darparu llawer o fanteision. Mae llawer o feddygon yn nodi bod gweithgaredd corfforol yn bwysig iawn. Os ydych chi am i'ch babi fod yn iach, dylech chi fwyta pob math o fwydydd. Yn enwedig cynhyrchion sy'n cynnwys llaeth a llaeth yw enghreifftiau pwysicaf y grŵp hwn. Mae iogwrt, caws a llaeth yn cynnwys llawer o egni. Mae'n cynnwys digon o brotein a chalsiwm. Dylech roi sylw i'r meini prawf hyn er mwyn darparu bywyd o safon i'ch babi. Yn y broses hon, byddwch chi'n elwa o fwydydd iach ac iach iawn. Ar gyfer hyn, rhaid i chi weithredu yn unol â'r meini prawf a pheidio byth ag esgeuluso iechyd eich babi. Pan fydd mamau'n dangos pwysigrwydd i faeth yn ystod y cyfnod hwn, mae'r ddau ohonyn nhw'n sicrhau bod eu babi yn iach a'i bod hi'n gallu ymdopi â llawer o broblemau iechyd. Yn enwedig yn y cyfnod bwydo ar y fron i wneud ymarfer corff yn berffaith yn eich helpu i golli pwysau. O ganlyniad i'r ymchwil a wnaed gan lawer o arbenigwyr yn unol â'r meini prawf hyn, gall llawer o fenywod gyflawni'r ymddangosiad a ddymunir ar ôl beichiogrwydd. Gallwch elwa o harddwch y sefyllfa fanteisiol hon trwy roi cyfle i'ch babi a chi'ch hun.

Ysmygu Mamau yn ystod Bwydo ar y Fron

Mae ysmygu, sy'n hynod niweidiol i iechyd, yn cynyddu'r difrod a achosir gan famau wrth fwydo ar y fron yn union 5 gwaith. Mae'n niweidio'ch babi ac yn peryglu'ch iechyd eich hun. Yn ein gwlad, mae ysmygu wedi dod yn eang yn gyflym ymhlith y grŵp ifanc neu oedrannus. Yn gyffredinol, mae ysmygu yn agor y drws i lawer o broblemau iechyd yn y corff. Gall mamau sy'n ysmygu wrth fwydo ar y fron weld eu heffeithiau negyddol. Gan fod nicotin wedi'i gymysgu â llaeth yn niweidio'ch babi, ni ddylech ei ddefnyddio yn ystod y cyfnod hwn ac wedi hynny. Gall hyd yn oed bod mewn amgylchedd ysmygu ddangos ei effeithiau oherwydd amlygiad uniongyrchol i'r sylwedd.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.