Beth yw'r ffyrdd i gynyddu llaeth y fron?

2

Beth yw'r ffyrdd i gynyddu llaeth y fron?

Mae mamau beichiog yn cael trafferth gyda llawer o gwestiynau a phroblemau yn y cyfnod ar ôl iddynt feichiogi. Mae'n gyffredin iawn bod mamau'n gwneud ymchwil yn ystod y cyfnod hwn i gynyddu llaeth y babi a sicrhau bod y babi yn dirlawn â llaeth. Rhaid i famau beichiog fod yn gyffyrddus yn seicolegol. Mae'r ofn o fethu â bwydo ar y fron a'r pryder nad yw llaeth yn ddigonol bob amser yn effeithio'n uniongyrchol ar gynhyrchu llaeth. Mae'r ffactorau hyn yn bwysig i'ch babi gael bywyd iach a chael ei fwydo â llaeth o safon bob amser. Yn enwedig mamau beichiog sy'n credu bod y bronnau'n wag yn cael eu camgymryd yn y syniad hwn. Ar adeg pan rydych chi'n meddwl bod eich bronnau'n wag, gallwch chi gael cynhyrchiad llaeth llawer mwy brasterog a maethlon. Waeth pa mor fach yw'r swm, rhaid i chi fod yn siŵr mai hwn fydd yr iachaf i'ch babi. Beth bynnag yw'r rheswm, dylech barhau i fwydo'ch babi ar y fron bob amser. Oherwydd bod cynhyrchu llaeth yn llythrennol gysylltiedig yn uniongyrchol â bwydo'ch babi ar y fron. Mae gan rai mamau y syniad pan fyddant yn bwydo eu babanod ar y fron y bydd gormod o laeth yn dod i ben. Er bod y syniad hwn yn hollol anghywir, mae cynhyrchiant llaeth bob amser yn cynyddu fwy a mwy tra bod y mamau'n parhau i fwydo eu babanod ar y fron. Yn naturiol, wrth ichi fwydo ar y fron, dylech gredu y gellir cyflenwi'r llaeth, sy'n tyfu cymaint ag y gallwch chi fwydo ar y fron, i'ch babi mewn symiau digonol a bydd yn ddeiet llawer iachach. Cadwch eich babi yn cael ei fwydo ar y fron bob amser trwy gau eich clustiau i'r sylwadau sy'n dod o'r amgylchedd. Mae bwydo'ch babi ar y fron gyda'r ddwy fron yn fantais sylweddol. Dylech roi sylw i fwydo'ch babi ar y fron gyda'r ddau deth er mwyn osgoi problemau gyda'r fron. Yn ogystal, bydd y dull hwn yn cyflymu eich cynhyrchiad llaeth ac yn darparu bywyd iachach i'ch babi.
 
annesutu

Dylech gadw draw o'r heddychwr a'r botel

Ar ddechrau'r cyfnod bwydo ar y fron, dylech osgoi defnyddio poteli a heddychwyr. Dylech barhau fel hyn am ychydig cyn y gall eich babi ennill atgyrchau a bod â'r awydd i sugno. Felly bydd eich babi yn llawer mwy parod.

Rhaid i chi Stopio Defnydd Melys Gormodol

Rhoddir y sylwadau mwyaf camarweiniol a gewch o'r amgylchedd i gynyddu eich llaeth i fwyta gormod o bwdin yn y wybodaeth anghywir. Yn wahanol i'r hyn sy'n hysbys, ni fydd bwyta gormod o felys byth yn helpu i gynyddu llaeth y fron. Ni fydd pwdinau siocled a halfa wedi'u paratoi'n arbennig yn eich helpu i fagu pwysau. Hyd yn oed os na allwch roi'r gorau i fwyta pwdin parod, mae bob amser yn bwysig i iechyd eich babi eich bod yn ei fwyta mewn ffordd gytbwys.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
2 Sylw
  1. Leyla yn dweud

    Çok önemli ve tüm annelere destek olacak bir yazı çalışması olmuş.

  2. Gülten yn dweud

    Anne sütünü artırmak için gerçekten çok önemli bilgiler paylaşılmış.

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.