LLEOEDD I YMWELD Â ANKARA

3

LLEOEDD I YMWELD Â ANKARA

mausoleum

- Mae wedi'i leoli ar ben y lleoedd i fynd yn Ankara.
- Dechreuodd y gwaith adeiladu ym mis Hydref blwyddyn 1944 9 a'i gwblhau yng nghyfnod 4.
- Addaswyd lefel y pridd ac adeiladu ffordd y llew yn 1944 - 1945.
- Gwnaed y gwaith adeiladu ar gyfer y mawsolewm a'r ardal seremonïol yn 1949 a 1950.
- Mae'r ffyrdd sy'n arwain at yr heneb yn cynnwys ffordd y llew, y sgwâr seremonïol, palmant cerrig palmant uchaf y mawsolewm. Wedi'i wneud yn 1950.
- Cyflawnwyd y pedwerydd cam yn ymwneud â phafiliwn y neuadd anrhydedd a'r ardal o'i gwmpas yn 1950 1953.

Hamamonu

- Gelwir y tŷ lle arhosodd Mehmet Akif Ersoy tra roedd yn ddirprwy yn ystod Rhyfel Annibyniaeth yn Amgueddfa Mehmet Akif Ersoy.
- Bron i 250 o blastai Superbet Mae'n cynnwys olion Pensaernïaeth Otomanaidd y 19eg ganrif yn y rhanbarth lle mae wedi'i leoli.
- Er enghraifft; Baddon Karacabey; Mae'n faddon Twrcaidd a adeiladwyd gan Celalettin Karacabey sy'n un o lwythau Oguz.

Castell Ankara

- Nid oes union ddyddiad ar gyfer y cyfnod y cafodd ei adeiladu gyntaf.
- Mae wedi'i leoli ar fryn gyda golygfa o'r ddinas.
- Mae wedi'i rannu'n ddau fel castell mewnol a chastell allanol.
- Mae'r cerrig sy'n ffurfio'r castell yn cynnwys blociau mawr hyd at 8 - 10 metr o uchder, tra bod y rhannau uchaf wedi'u gwneud o frics.
- Mae uchder y tyrau yn y castell mewnol yn amrywio rhwng metrau 14 a 16.
- Cafodd y castell ei adfer gan y Bysantaidd ar ôl i'r Sassaniaid ddinistrio'r 600s ar ôl Crist.
- Y castell, a adferwyd o bryd i'w gilydd, oedd amgueddfa gyntaf ein gweriniaeth tan 1948 yn hanes y Weriniaeth.

Amgueddfa Çengelhan Rahmi Koç

- Adeiladwyd Çengelhan 1522 -1523 yn y blynyddoedd.
- Mae agoriad yr amgueddfa yn cyd-fynd ag Ebrill 2005.
- Dyma amgueddfa ddiwydiannol gyntaf Ankara.
- Mae 7 wedi'i sefydlu ar ardal o fil o fetrau sgwâr.

Amgueddfa Gwareiddiadau Anatolian

- Mae'n amgueddfa lle mae arteffactau archeolegol o'r Cyfnod Paleolithig hyd heddiw yn cael eu harddangos yn nhrefn amser.
- Fe’i ffurfiwyd pan arloesodd MK Atatürk yr amgueddfa hon gyda’r syniad o sefydlu Amgueddfa Eti yn y canol.
- Mae'n amgueddfa lle mae strwythurau archeolegol yn Anatolia yn cael eu harddangos. Mahmut Pasha Bedesten a Kurşunlu Han.
- Yn yr ardal hon, cwblhawyd y gwaith adfer a ddechreuodd yn 1938 ar gyfer yr amgueddfa yn 1968 a daeth yr amgueddfa'n weithredol.
- Os ydych chi am edrych ar y gweithiau sy'n cael eu harddangos yn yr amgueddfa yn gronolegol;
o Paleolithig
o Oes Neolithig
o Oes Chalcolithig
o Hen oes efydd
o Oed trefedigaethau masnachu Assyriaidd
o Hen deyrnas Hethiad a Hethiad
o Teyrnas Urartu
o cyfnod Lydian
o CC Gwareiddiadau anatolaidd o 1200 hyd heddiw
o Gellir ei ddosbarthu fel Ankara am oesoedd.
- Arddangoswyd arteffactau cyfnod Hethiad yn gyntaf.
- Map Çatalhöyük yn yr amgueddfa yw'r map hynaf y gwyddys amdano yn y byd.

Parc Seğmenler

- Agorwyd ar 1983.
- Mae 67 yn cynnwys ardal werdd wedi'i hadeiladu ar ardal o fil metr sgwâr.
- Mae cerflun y tu mewn i'r parc, sydd hefyd yn cymryd enw'r parc.
Cynulliad Cyntaf (Amgueddfa Rhyfel Annibyniaeth)
- Mae'r gwaith adeiladu ar gyfer adeiladu'r Cynulliad wedi cychwyn yn 1915.
- Gwnaed cynllun yr adeilad gan y pensaer pensaernïol Salim Beyce, tra bod Hasip Bey, pensaer milwrol y corfflu yn ystod y gwaith adeiladu.
- Nodwedd fwyaf trawiadol yr adeilad yw ei fod wedi'i wneud o garreg Andesite, a elwir yn garreg Ankara.
- 23 Ebrill 1920 - 15 Hydref Mae 1924 wedi gwasanaethu fel cyngor rhwng dyddiadau. Ar ôl y dyddiad hwn, tan 1952, trawsnewidiwyd yr adeilad, a oedd yn bencadlys Plaid y Bobl Weriniaethol, yn amgueddfa rhwng 1952 a 1957.
- Yn y 23 1961 Ebrill, mae'n agored i ymwelwyr wrth i'r Grand Cynulliad Cenedlaethol o Dwrci.
- Ailagorwyd 1981, a adferwyd yn 23, ym mis Ebrill 1981 o'r enw Amgueddfa Rhyfel Annibyniaeth.

Ail Gynulliad

- Amgueddfa'r Weriniaeth.
- Fe'i sefydlwyd yn 1924.
- Wedi'i adeiladu ar 1923 gan y pensaer Vedat Tek a ddyluniwyd fel CHF Mahfeli, yna newidiodd yr adeilad weithrediadau a gweithredu fel cyngor.
- Ar ôl i'r cynulliad cyntaf fod yn annigonol, roedd yn cwrdd â'r gofyniad cynulliad gofynnol.
- 27 Mai Parhaodd 1960 i weithredu tan 1961, ac ar ôl hynny symudwyd XNUMX i adeilad newydd, adeilad y Sefydliad Cytundeb Canolog ydoedd.
- Trosglwyddwyd yr adeilad, a barhaodd â'r gweithgaredd hwn tan 1979, yn ddiweddarach i'r Weinyddiaeth Diwylliant.
- Cynlluniwyd rhan flaen yr adeilad fel Amgueddfa'r Weriniaeth a defnyddiwyd y rhan gefn fel adeilad gwasanaeth ychwanegol Cyfarwyddiaeth Gyffredinol Hynafiaethau ac Amgueddfeydd.
- Ar ôl y gwaith adfer, agorwyd 30 i ymwelwyr ym mis Hydref 1981.
- Adeiladu gwaith arddangos a oedd ar agor i ymwelwyr nes cychwyn 1985. Ac agorodd Ionawr 1992'de eto i ymweld.

Llyn Eymir

- Mae'n llyn sy'n perthyn i Brifysgol Dechnegol y Dwyrain Canol.
- Mae'r tir a drosglwyddwyd i METU yn 1956 gan gyfraith arbennig wedi'i wyrddio a'i goedwigo yn 1960. Adeiladwyd y Ffynnon Heddwch yn 1963.
Amgueddfa Carchar Ulucanlar
- Enw cyntaf y carchar Cebeci Tevfikhanesi mewn pryd i edrych ar yr enwau a gymerwyd;
o Carchar Cyffredinol Cebeci
o Carchar Ankara
o Carchar Sifil Ankara Cebeci
o Carchar Caeedig Canolog Ankara
o Carchar Ulucanlar.
- Mae 1925-2006 wedi bod yn gweithredu rhwng dyddiadau'r flwyddyn, agorwyd carchar 2010 i ymwelwyr fel amgueddfa.
- Cyn cael ei ddefnyddio fel carchar, defnyddiwyd peth o'r adeilad fel depo arfau a defnyddiwyd peth ohono i godi ceffylau.
- Yn ystod yr ymweliad, gellir archwilio ward Hilton, celloedd un person a ffotograffau a dogfennau o'r cyfnod hwnnw.
Parc Swan
- Ad-drefnwyd y parc yn 1958 yn y blynyddoedd 1973 - 1977.
- Mae'r parc, sy'n sefyll allan gydag elyrch, gwyddau a hwyaid, mewn gwirionedd yn gartref i wahanol rywogaethau adar o 24.
- Mae hefyd yn bosibl gweld amryw o gerfluniau yn y parc, sydd hefyd wedi'i ddynodi'n ardal warchodedig.

Tunalı Hilmi Street

- Mae'r stryd, sy'n cychwyn ar ôl Parc Kuğulu, yn gartref i lawer o gaffis a siopau ac mae'n fan stopio i lawer o bobl, yn enwedig pobl ifanc.

Amgueddfa Ethnograffig

- Yn gweithredu ers 1930.
- Mae yna lawer o weithiau diwylliannol o Seljuks hyd heddiw.
- Mae'n bosibl gweld enghreifftiau fel addurniadau, dillad diwylliannol yn cael eu casglu o wahanol ranbarthau.
- Arhosodd nodwedd arall o'r amgueddfa yma nes trosglwyddo corff MK Atatürk i Anıtkabir.
Amgueddfa Stamp PTT
- stampiau Byd, stampiau o Anatolia, llywodraeth y stampiau Ymerodraeth Otomanaidd, Stampiau wedi ei leoli yng Ngweriniaeth Twrci. Yn ogystal, mae 7 yn cynnwys naddion thematig gyda themâu ar wahân.
- Mae hefyd yn bosibl gweld yr ardaloedd post, post a PTT yn yr amgueddfa o'r gorffennol i'r presennol.
Amgueddfa Banc Ziraat
- agorodd fis Tachwedd 20 1981 amgueddfa yn Nhwrci yn cynnal y fraint o fod amgueddfa banc cyntaf a dim ond.
- Twrci yn amgueddfa yn dangos hanes bancio.
Amgueddfa Awyr Agored Altınköy
- Mae 100 yn gymhwysiad pentref artiffisial lle mae'r elfennau y dylid eu cynnwys mewn pentref tan flwyddyn yn ôl yn cael eu creu.
- Mae 2 wedi'i gwblhau dros y blynyddoedd a'i adeiladu ar dir erwau 500.
- Mae yna gynhyrchion fel melin, tŷ pentref, coffi pentref a ddylai fodoli mewn pentref.

Amgueddfa Cymdeithas Awyrennol Twrci

- Agorwyd i ymwelwyr yn 2002.
- Arddangosir gweithiau 747 ar Hanes Hedfan Sifil Twrci.
Heneb Corea
- Wedi'i leoli wrth ymyl Amgueddfa Cymdeithas Awyrennol Twrci. Yn y ddegfed flwyddyn a deugain o sefydlu Gweriniaeth Twrci, roedd yn anrheg i xnumx't gan Gweriniaeth Corea. Ar y wal wrth ymyl yr heneb mae enw, enw tad a rhengoedd y milwyr a ymladdodd yng Nghorea.
- Yn ystod blwyddyn 2010, adnewyddwyd yr heneb.

Mosg Kocatepe

- 1967 - Mae 1987 wedi'i adeiladu yn yr ystod o ddyddiadau. Mae'n bosibl gweld enghreifftiau o bensaernïaeth Otomanaidd yn nyluniad carped y mosg wedi'i gymryd fel sampl o Fosg Ulu Ulu.
- Ysgrifennwyd yr arysgrifau yn yr adeilad gan Hamit Aytaç, Mahmut Öncü ac Emin Barın.

Llyn Mogan

- Mae'n llyn rhwng llynnoedd arglawdd llifwaddodol.
- Yn y llyn sydd wedi'i leoli yn Gölbaşı, mae carp, melfed, arian, craen, bwa, cimwch yr afon.
Wonderland
- Hydref 2004, agorodd y parc i ymwelwyr weld y cerfluniau o arwyr yn llyfr Wonderland.

Parc Göksu

- Mae'n barc gyda llyn artiffisial a gafodd ei adeiladu yn 2003 a'i gwblhau yn yr un flwyddyn.
- Mae yna fannau picnic a chyfleusterau chwaraeon.
Amgueddfa'r Llu Awyr
- Agorwyd Medi yn 1998.
- Mae yna nifer o arddangosfeydd ac ardaloedd gyda gwybodaeth am hanes Llu Awyr Twrci.
atakule
- Agorodd Hydref 1989 canolfan siopa yn sioe Nhwrci yw'r ganolfan siopa cyntaf.
- Mae'n cynnwys dwy ran fel canolfan siopa ac adran twr.
beypazari
- dosbarth yn bodloni anghenion rhan fawr o foron Twrci; hen blastai Ankara gyda golygfa dref swynol.
Parc Cenedlaethol Soğuksu
- Yn y parc sydd wedi ennill statws parc cenedlaethol yn 1959; rhywogaethau coed fel pinwydd scotch, llarwydden, ffynidwydd a derw sydd amlycaf.

Acwariwm Aqua Vega

- Wedi'i adeiladu ar ardal o fetrau sgwâr 6000, crëwyd yr ardal gan ddefnyddio tunnell 120 o halen môr.
- Yn yr acwariwm lle mae pysgod ac infertebratau 11.500 yn bresennol, mae ymlusgiaid 120.
Amgueddfa Hanes Naturiol
- Agorwyd ym mis Chwefror 1968.
- Mae'r ymchwiliadau a'r ymchwiliadau a gynhaliwyd ers sefydlu Cyfarwyddiaeth Gyffredinol MTA wedi'u cynnwys.
- Mae'n cynnwys adeilad tri llawr a phum adran ar wahân.

Mosg Hacı Bayram Veli

- Wedi'i adeiladu yn 1427, adferwyd y mosg yn 1714 a 1940.
- 17 a 18. Mae ganddo nodweddion pensaernïol mosgiau'r ganrif.

Teml Augustus

- Mae'n waith cyfnod Rhufeinig wrth ymyl Mosg Hacı Bayram.
Castell Esztergom
- Wedi'i adeiladu yn Hwngari fel yr un adeilad a'i agor yn 2005.
- Yn ystod yr ymweliad â'r castell; llawr y siop, Llawr Ören Köşk, a'r teras gwylio.
Os oes angen ichi edrych ar leoedd eraill i ymweld â nhw yn Ankara; Colofn Julian, Amgueddfa Peintio a Cherflunio Gwladwriaethol, Sgwâr Kizilay, Parc Ieuenctid, Bath Rhufeinig, Amgueddfa Ataturk House, Amgueddfa Gwyddbwyll Sefydliad Gokyay, Amgueddfa Gordion, Parc Cyfleusterau Ahlatlibel, Amgueddfa Mynwentydd y Wladwriaeth, Amgueddfa Gwaith Sylfaen, Amgueddfa Gwaith Sylfaen, Amgueddfa Rheilffyrdd y Wladwriaeth, Canolfan sgïo Elmadağ, parc anifeiliaid anwes Sincan, pafiliwn pinc, parc anifeiliaid anwes Sincan, gwinllan Ankara, amgueddfa diwydiant a thechnoleg MKE, Kizilcahamam.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
3 Sylw
 1. ERKAN YILDIZ yn dweud

  Helo, pam mae'r erthygl a ychwanegais yn dal i fod yn y broses o unrhyw un? Allwch chi fy helpu?

  1. ffic yn dweud

   Helo, rydym wedi anfon e-bost atoch. Darllenwch y post.

   1. ERKAN YILDIZ yn dweud

    Do, gwelais eich post. Diolch am roi adborth. Rwy'n meddwl am ysgrifennu drwy'r amser. Cwblheais y prif luniau a'u hanfon eto. er gwybodaeth

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.