Cwis Almaeneg Android

0

Un arall cyntaf o almancax! YN GYNTAF AC YN UNIG YN Y TWRCI!

FFONAU SMART ANDROID TABLEDI CYSTADLEUAETH I ALMAENEG

SYLWCH: MAE EIN CYMHWYSIAD GWYBODAETH ENWOG GERMAN WEDI EI DDATBLYGU FEL CWRS GERMAN.

DIWEDDARIR EIN CAIS A CLICIWCH I LAWRLWYTHO:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.almanca.almancaogren

Fel y tîm almancax, rydyn ni yma gydag un arall yn gyntaf. Fe wnaethon ni ddylunio ar gyfer holl ffonau smart a thabledi system weithredu Android CYSTADLEUAETH ALMAENEG wedi dechrau rhedeg ar Google Play Market.

Mae ein Cwis Almaeneg, a baratowyd gan y tîm ww.almancax.com, yn cynnwys cwestiynau amlddewis (prawf), cwestiynau cywir-anghywir, a chwestiynau llenwi bylchau.
Mae'r cwestiynau yng Nghwis yr Almaen yn cael eu paratoi ar lefel A1 ac yn mynd o syml i anodd. Wrth i chi lefelu i fyny yn y gystadleuaeth, byddwch chi'n dod ar draws cwestiynau anoddach. Mae gennych chi 3 hawl joker gwahanol yng Nghwis yr Almaen.

1. Hawliau Joker: Newid Cwestiwn: Pan fydd gennych gwestiwn na allwch ei ateb, gallwch ei newid.

2. Hawliau Joker: Hanner a Hanner: Pan fyddwch chi'n defnyddio'r jôc hwn, caiff 2 ei ddileu o'r sgrîn anghywir, mae'n well gennych un o'r 2 sy'n weddill.

3. Hawliau Joker: Stop Amser: Pan fyddwch chi'n defnyddio'r dirgelwch hwn, mae'r amser a roddir i ateb y cwestiwn yn stopio, nid yw'n gweithio.

Mae cofrestru'n orfodol i ddechrau'r gystadleuaeth.
o bryd i'w gilydd fel rhan o'n cystadlaethau cwis ymarfer mae Twrci yn y termau enw go iawn sydd wedi ennill gwobrau gyda chyflwyno'r wobr i'w drefnu, rhaid i chi fod yn aelod i herio dwyn eich enw a chyfeiriad e-bost go iawn. Gwneir pob math o gyhoeddiadau am y gystadleuaeth i'ch cyfeiriadau e-bost.

Anfonwch unrhyw gwestiynau, problemau, sylwadau ac awgrymiadau am y cais at info@almancax.com.

Mae angen cysylltiad rhyngrwyd i gofrestru ar gyfer y cais, i ddiweddaru cwestiynau (i uwchlwytho cwestiynau sydd newydd eu hychwanegu at y ffôn) ac i gofrestru'ch sgôr ar ddiwedd y gystadleuaeth, fel arall nid oes angen cysylltiad rhyngrwyd. Nid oes angen cysylltiad rhyngrwyd i ddatrys cwestiynau.

BYDD Y CYSYLLTIAD CAIS YN DIWEDDARU -

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.