Cwis Almaeneg Android

Un arall cyntaf o almancax! YN GYNTAF AC YN UNIG YN Y TWRCI!FFONAU SMART ANDROID TABLEDI CYSTADLEUAETH I ALMAENEG

DIWEDDARIR EIN CAIS A CLICIWCH I LAWRLWYTHO:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.almancax.bilgiyarismasi

Fel y tîm almancax, rydyn ni yma gydag un arall yn gyntaf. Fe wnaethon ni ddylunio ar gyfer holl ffonau smart a thabledi system weithredu Android CYSTADLEUAETH ALMAENEG wedi dechrau rhedeg ar Google Play Market.

Mae yna gwestiynau amlddewis (prawf), gwir - cwestiynau ffug yn ein cais o'r enw Cwis Gwybodaeth Almaeneg a baratowyd gan dîm ww.almancax.com.
Mae'r cwestiynau yng Nghwis yr Almaen yn cael eu paratoi ar lefel A1 ac yn mynd o syml i anodd. Wrth i chi lefelu i fyny yn y gystadleuaeth, byddwch chi'n dod ar draws cwestiynau anoddach. Mae gennych chi 3 hawl joker gwahanol yng Nghwis yr Almaen.Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: Hoffech chi ddysgu'r ffyrdd hawsaf a chyflymaf o wneud arian nad oes neb erioed wedi meddwl amdano? Dulliau gwreiddiol o wneud arian! Ar ben hynny, nid oes angen cyfalaf! Am fanylion CLICIWCH YMA

1. Hawliau Joker: Newid Cwestiwn: Pan fydd gennych gwestiwn na allwch ei ateb, gallwch ei newid.

2. Hawliau Joker: Hanner a Hanner: Pan fyddwch chi'n defnyddio'r jôc hwn, caiff 2 ei ddileu o'r sgrîn anghywir, mae'n well gennych un o'r 2 sy'n weddill.

3. Hawliau Joker: Stop Amser: Pan fyddwch chi'n defnyddio'r dirgelwch hwn, mae'r amser a roddir i ateb y cwestiwn yn stopio, nid yw'n gweithio.

Mae cofrestru'n orfodol i ddechrau'r gystadleuaeth.
O fewn cwmpas ein cais cystadleuaeth wybodaeth, cynhelir cystadlaethau arobryn o bryd i'w gilydd ledled Twrci, a rhaid i chi fod yn aelod o'r gystadleuaeth gyda'ch enw iawn, cyfenw a chyfeiriadau e-bost go iawn er mwyn cyflwyno'r wobr i'r perchennog. Bydd pob math o gyhoeddiadau am y gystadleuaeth yn cael eu gwneud ar ein gwefan.

Anfonwch eich holl gwestiynau, problemau, barn ac awgrymiadau am y cais i'r cyfeiriad e-bost: Iletisim@almancax.com.Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
sylw