Taleithiau'r Almaen - Bundesländer Deutschland

Mae'r erthygl hon yn cynnwys gwybodaeth am bynciau fel prifddinas yr Almaen, poblogaeth yr Almaen, cod ffôn yr Almaen, taleithiau'r Almaen ac arian cyfred yr Almaen.Gwladwriaethau, taleithiau ffederal a phriflythrennau'r Almaen

Mae 16 o daleithiau ffederal yn yr Almaen sydd wedi dod i'r amlwg dros amser yn hanes y wladwriaeth. Mae'r tabl isod yn cynnwys gwybodaeth am y taleithiau ffederal yn yr Almaen gyda'u priflythrennau.

Eyalet cod cyfalaf Ffederal
Llywodraeth Dyddiad Cyfranogi
Ffederal
cyngor
pleidleisiau
Ardal (km²) Poblogaeth (Miliwn)
Baden-Württemberg BW Stuttgart 1949 6 35,751 10,880
Bayern BY München 1949 6 70,550 12,844
Berlin BE - 1990 4 892 3,520
Brandenburg BB Potsdam 1990 4 29,654 2,485
Bremen HB Bremen 1949 3 420 0,671
Hamburg HH - 1949 3 755 1,787
Hessen HE Wiesbaden 1949 5 21,115 6,176
Mecklenburg-Western Pomerania
MV Schwerin 1990 3 23,212 1,612
Sacsoni Isaf NI Hannover 1949 6 47,593 7,927
Nordrhein-Westfalen NRW Düsseldorf 1949 6 34,113 17,865
Rhineland-breiniarllaeth RP mainz 1949 4 19,854 4,053
Saarland SL Saarbrücken 1957 3 2,567 0,996
Saxony SN Dresden 1990 4 18,449 4,085
Sachsen-Anhalt ST Magdeburg 1990 4 20,452 2,245
Schleswig-Holstein SH Kiel 1949 4 15,802 2,859
Thuringia TH Erfurt 1990 4 16,202 2,171


Gwybodaeth am yr Almaen

Dyddiad SefydluIonawr 1, 1871: Ymerodraeth yr Almaen
23 Mai 1949: Gweriniaeth Ffederal yr Almaen
Hydref 7 1949 - Hydref 3, 1990: Gweriniaeth Ddemocrataidd yr Almaen
iaith: german
Alan: 357 121.41 km²
poblogaeth: 82.8 miliwn (yn 2016)
cyfalaf: Berlin, dros dro rhwng 1949 a 1990 yn Bonn
Arian cyfred: Ewro tan 2002, D-Mark, (GDR: Marc - Ionawr 1, 1968 - Mehefin 30, 1990, yn GDR)
Cod ffôn: + 49
Codau post: 01001 - 99099

Rhennir Gweriniaeth Ffederal yr Almaen yn sawl gwladwriaeth ffederal diolch i'w chyfansoddiad ffederal. Yn aml, gelwir y gwledydd hyn yn daleithiau ffederal. Gwladwriaeth ffederal yw'r Almaen mewn gwirionedd, a dim ond trwy ei haelod-wladwriaethau y mae'n dod yn wladwriaeth. Mae gan wladwriaethau unigol neu wladwriaethau ffederal ansawdd gwladwriaeth trwy eu hawdurdodau gwladol.Fodd bynnag, dim ond o hawliau'r llywodraeth ffederal y mae hawliau rhyngwladol yn codi. Yn ogystal, mae'r taleithiau ffederal eu hunain yn sefydlu deddfau penodol, megis polisi'r ysgol, yr heddlu, y system droseddol, neu amddiffyn yr heneb. Ar gyfer deddfu'r deddfau hyn, mae gan bob gwladwriaeth ffederal lywodraeth y wladwriaeth a senedd y wladwriaeth.

Yn ogystal, gall gwladwriaethau gael llais yn y gyfraith genedlaethol trwy'r Cyngor Ffederal a gallant eu hailwampio neu eu gwrthod.

Gwybodaeth am un ar bymtheg o daleithiau ffederal yr Almaen

Schleswig-HolsteinFe'i lleolir yng ngogledd yr Almaen ac mae Môr y Baltig a Môr y Gogledd o'i amgylch. Gyda thua thair miliwn o drigolion yn 15.800 km², mae'r wlad yn un o'r taleithiau ffederal lleiaf yn yr Almaen. Mae mwyafrif y boblogaeth yn gweithio ym myd amaeth neu'n gwneud bywoliaeth o'r sector twristiaeth.

HamburgYn ddinas-wladwriaeth yn yr Almaen a'r ddinas ail-fwyaf yn yr Almaen. Mae tua dwy filiwn o bobl yn byw yn y ddinas hon, sy'n boblogaidd iawn ymhlith twristiaid lleol a thramor. Speicherstadt, yr Elbphilharmonie newydd ac ardal Sant Marc ar y Reeperbahn. Mae ardal Pauli yn enwog. Mae porthladd Hamburg yn ffactor economaidd o bwys.

Yr ail wlad fwyaf yn yr Almaen Sacsoni Isaf'Dr. Arfordir Môr y Gogledd a Mynyddoedd Harz Mae 7,9 miliwn o bobl yn byw ymhlith. Mae wyth dinas fawr yn Sacsoni Isaf a Bremen ve Hamburg mae dinasoedd hefyd yn effeithio ar y wlad. Economi yn y wlad, Volkswagen Diolch i'r grŵp ceir, rydym wedi datblygu'n fawr.Pomerania Gorllewinol MecklenburgWedi'i leoli yng ngogledd-ddwyrain y Weriniaeth Ffederal, mae ei phoblogaeth yn eithaf tenau. Mae'r rhanbarth yn gwneud bywoliaeth o'r sector twristiaeth ym Môr y Baltig a Müritz. Mae pobl sy'n delio ag economi'r môr ac amaethyddiaeth hefyd yn dipyn.

BremenA yw'r ddinas-wladwriaeth leiaf yn y Weriniaeth Ffederal. Yn ogystal â Bremen, mae'r wlad hefyd yn ddinas arfordirol Bremerhavenhefyd yn cynnwys. Mae saith can mil o bobl yn byw yn y wladwriaeth fwyaf poblog hon. Yr economi forwrol a diwydiant yw potensial mwyaf Bremen.

BrandenburgA yw un o'r taleithiau ffederal mwyaf yn nwyrain yr Almaen ac o ran y rhanbarth. Fodd bynnag, dim ond tua 2 filiwn o bobl sy'n byw yma. Yng nghefn gwlad Brandenburg, mae yna lawer o bobl â phŵer prynu islaw lefel pŵer prynu'r UE, ac mae'r gyfradd ddiweithdra yn y rhanbarth hwn yn eithaf uchel.

Saxony-AnhaltYng nghanol yr Almaen, nid oes ganddo ffiniau â gwledydd eraill. Mae mwy na 2 filiwn o bobl yn byw yn y wlad. Mae Halle a Magdeburg yn ganolfannau diwylliannol a gwyddonol. Mae'r diwydiant cemegol, peirianneg fecanyddol a bwyd ymhlith y sectorau economaidd pwysicaf.

BerlinA yw prifddinas y Weriniaeth Ffederal a hefyd y ddinas-wladwriaeth. Brandenburg Mae 4 miliwn o bobl yn byw yn y metropolis, sydd wedi'i amgylchynu'n llwyr gan dalaith. Berlin Mae ganddo draddodiad hen iawn ac mae'n boblogaidd ymhlith twristiaid domestig a thramor. Mae'r ddinas wedi bod mewn dyled fawr ers degawdau.orllewin Gogledd Rhein-Westphalia yw'r wladwriaeth fwyaf poblog yn y Weriniaeth Ffederal. Mae gan y wlad draddodiad hir yn y diwydiant ac mae ganddi boblogaeth o dros 17 miliwn. Mae rhanbarth Ruhr a rhanbarth Rhein yn ddwy ganolfan economaidd bwysig yn y dalaith.

Yr Almaengyda dros 6 miliwn o drigolion yng nghanol Hessen wedi ei leoli yn y dalaith. Nodweddir y wlad gan fynyddoedd isel a nifer o afonydd. Y pŵer economaidd mwyaf yn y wlad hon yw maes awyr pwysicaf yr Almaen Frankfurt yn y ganolfan ariannol.

ThuringiaFe'i gelwir yn galon werdd yr Almaen. Mae gan y wlad fwy na 2 filiwn o drigolion. Thuringia Mae coedwig yn rhanbarth twristiaeth pwysig yn y wlad. Mae gan ganolfannau Jena, Gera, Weimar ac Erfurt hanes hir.

Gwladwriaeth Rydd Sacsoni Mae wedi'i leoli yn nwyrain y wlad, ar ffin Tsiec. Mae tua 4 miliwn o bobl yn byw yn Sacsoni; mae'r mwyafrif ohonyn nhw wedi'u crynhoi mewn tair dinas yn Dresden, Leipzig a Chemnitz. Mae ardaloedd sgïo yn rhanbarth Mynyddoedd Mwyn yn boblogaidd iawn.

Rheinland-Pfalz yn Renanya, yr Almaen crud. Mae gan y wlad, sy'n enwog am ei gwin yn tyfu ym Moselle, boblogaeth o dros 4 miliwn. Mae nifer o gestyll, afonydd a strwythurau crefyddol o fri yn nodweddu'r ardal hon, mae lleoedd o'r fath yn cyfrannu at ddatblygiad twristiaeth.

Rhanbarth leiaf yr Almaen, gyda phoblogaeth o bron i filiwn Saarland. Mae dylanwadau Saar a Ffrainc yn dominyddu'r rhanbarth. Mae gan Saarland draddodiad hir mewn mwyngloddio glo, ond nawr mae'r diwydiant twristiaeth wedi dechrau datblygu yn y wlad hon.Gwladwriaeth Rydd Bafaria hi yw'r wlad fwyaf yn y rhanbarth ac mae ganddi boblogaeth o tua 13 miliwn. Mae gan y wlad fynyddoedd uchel oherwydd yr Alpau. Munich yw prifddinas y metropolis. Wrth gwrs, y sector mwyaf cryf yn economaidd yn y rhanbarth hwn wrth gwrs yw'r sector modurol.

Gyda 10.9 miliwn o bobl Baden-Württembergyw un o'r rhanbarthau cyfoethocaf yn Ewrop i gyd. Mae yna lawer o barthau diwydiannol rhwng Lake Constance a Neckar. Mae canol y wlad yn Stuttgart, lle mae gweithgynhyrchwyr ceir fel Porsche a Mercedes wedi'u lleoli.

Taleithiau'r Almaen
Taleithiau'r Almaen

MAE CAIS CWIS ALMAENEG AR-LEIN

Annwyl ymwelwyr, mae ein cymhwysiad cwis wedi'i gyhoeddi ar y siop Android. Gallwch chi ddatrys profion Almaeneg trwy ei osod ar eich ffôn. Gallwch chi hefyd gystadlu â'ch ffrindiau ar yr un pryd. Gallwch gymryd rhan yn y cwis arobryn trwy ein cais. Gallwch adolygu a gosod ein app yn y siop app Android trwy glicio ar y ddolen uchod. Peidiwch ag anghofio cymryd rhan yn ein cwis sy'n ennill arian, a gynhelir o bryd i'w gilydd.


PEIDIWCH Â GWYLIWCH Y SGWRS HON, BYDDWCH YN HYSBYS
Gellir darllen yr erthygl hon yn yr ieithoedd canlynol hefyd


Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.