Gwersi Almaeneg yn Fformat Mp3

Cyrsiau Almaeneg yn MP3 Formatmp3 gwersi Almaeneg wedi'u paratoi gan y tîm almancax. Mae 3 ffeil mp3 yn yr archif zip.

1. Yr wyddor Almaeneg, dyddiau, misoedd, tymhorau
2. Patrymau siarad Almaeneg
3. Rhifau Almaeneg

Lleisiwyd y pynciau.

Mae geiriau Almaeneg yn cael eu siarad gan ein hyfforddwyr yn yr Almaen.
Gallwch ei lawrlwytho i'ch cyfrifiadur, gosod chwaraewr mp3, gwrando unrhyw bryd, unrhyw le.
Rydym yn argymell gwrando'n ofalus a dymuno llwyddiant i chi

Cyrsiau Almaeneg yn MP3 Format

mp3 gwersi Almaeneg a baratowyd gan almanx team.Zip archif yn cynnwys 3 mp3 ffeiliau.

1. Yr wyddor Almaeneg, dyddiau, misoedd, tymhorau
2. Patrymau siarad Almaeneg
3. Rhifau Almaeneg

Lleisiwyd y pynciau.Mae geiriau Almaeneg yn cael eu siarad gan ein hyfforddwyr yn yr Almaen.
Gallwch ei lawrlwytho i'ch cyfrifiadur, gosod chwaraewr mp3, gwrando unrhyw bryd, unrhyw le.
Rydym yn argymell gwrando'n ofalus a dymuno llwyddiant i chi

Cyrsiau Almaeneg yn MP3 Format

mp3 gwersi Almaeneg a baratowyd gan almanx team.Zip archif yn cynnwys 3 mp3 ffeiliau.

1. Yr wyddor Almaeneg, dyddiau, misoedd, tymhorau
2. Patrymau siarad Almaeneg
3. Rhifau Almaeneg

Lleisiwyd y pynciau.

Mae geiriau Almaeneg yn cael eu siarad gan ein hyfforddwyr yn yr Almaen.
Gallwch ei lawrlwytho i'ch cyfrifiadur, gosod chwaraewr mp3, gwrando unrhyw bryd, unrhyw le.
Rydym yn argymell gwrando'n ofalus a dymuno llwyddiant i chi

Cliciwch Yma i Lawrlwytho'r Rhaglen

Ar gael nawr rhifau Almaeneg Gallwch ddarllen y pwnc.

BRIF O RISALE-İ NUR
Mae cyfalaf bywyd yn brin. Mae swyddi angenrheidiol yn niferus.

Doethineb a phwrpas pobl yn cael eu hanfon i'r byd hwn; Adnabod y bydysawd ac efelychu Ef ac addoli.

Dyma'r mwyaf ffodus na ddylai'r byd anghofio'r etifedd, gadael i'r byd aberthu.

Y gwaith pwysicaf y mae Hâlık-ı Rahmân eisiau ei addoli yw diolch.

Rhaid i Rizâ fod yn Dduw yn eich gwaith. Os ydyw, nid oes gan y byd cyfan bwysigrwydd sylweddol.

Mae hwn yn gefnogwr byd. yr achos mwyaf yw ennill y byd. Os nad yw'r person yn iach, mae'n colli'r achos.

Yn eu tynged greulon, maen nhw'n mynd i farw ar eu cymblau gormesol. Felly maen nhw'n cael eu gollwng i lys.

Mae bydysawd Sultan-i yn un, a'r allwedd i bopeth yw gydag ef, ac mae ganddo bopeth o ffasiwn.

BETH YW NAMAZIN EHEMMİYETLİ? DYSGU
BETH YW'R ACHOS MWYAF DYNOL? DYSGU
SUT MAE EIN GWERSI YN DYSGU POB DDUW? DYSGU
Fel yr eglurir yn y Canllaw Ieuenctid, mae'n siŵr y bydd ieuenctid yn diflannu. Hyd yn oed os yw'r haf yn rhoi lle i'r gaeaf a'r gaeaf ac yn newid i ddydd a nos a nos, bydd hyd yn oed ieuenctid yn newid i henaint a marwolaeth. Os bydd y person ifanc dros dro a'r person dros dro i gyfeiriad camwedd yn rhinwedd gofalu, byddwch yn ennill gydag ef ieuenctid sengl, tragwyddol y mae'r holl Semâvî etiquettes yn rhoi newyddion da iddo.

Os yw rhywun yn mynd yn drallodus, am funud brawychus brawddeg, dedfryd o filiynau o funudau yn y carchar; yn ogystal, mae'r chwaeth a'r danteithion ifanc yn y fflat nad yw'n gyfreithlon, ar wahân i ddiolchgarwch a diolchgarwch y boen a'r gofid a'r pleser difrifol, a'r pechodau a'r frwydr fydol, yn cadarnhau bod yna elmets yn yr un blas, yn hytrach na'r blas, gyda phob profiad ifanc tew.
.
.
.
Os ewch chi i gyfeiriad y cylch, mae'r ieuenctid yn giwt iawn a bydd ilahi nimet hyfryd a melys-i-hay melys a phwerus fel person ifanc disglair a ifanc yn rhoi diwedd ar, yn enwedig gan fod y Qur'an fel llyfrau aml-adnod ac edicts yr holl semâvî maent yn rhoi rhybudd ac yn rhoi newyddion da. Dyma'r gwir. Ac os yw'r fflat halal yn ddigon da. Ac os oes gennych garchar am awr a deng mlynedd am gyfnod yn fflat Haram. Wrth gwrs, fel diolch i fendith yr ieuenctid, mae angen y fendith felys a rhaid ei fwyta yn y cyfeiriad.

Mae tîm yr Almaen yn dymuno cael llwyddiant


MAE CAIS CWIS ALMAENEG AR-LEIN

Annwyl ymwelwyr, mae ein cymhwysiad cwis wedi'i gyhoeddi ar y siop Android. Gallwch chi ddatrys profion Almaeneg trwy ei osod ar eich ffôn. Gallwch chi hefyd gystadlu â'ch ffrindiau ar yr un pryd. Gallwch gymryd rhan yn y cwis arobryn trwy ein cais. Gallwch adolygu a gosod ein app yn y siop app Android trwy glicio ar y ddolen uchod. Peidiwch ag anghofio cymryd rhan yn ein cwis sy'n ennill arian, a gynhelir o bryd i'w gilydd.


PEIDIWCH Â GWYLIWCH Y SGWRS HON, BYDDWCH YN HYSBYS
Gellir darllen yr erthygl hon yn yr ieithoedd canlynol hefyd


Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
18 Sylw
 1. kemduuuh yn dweud

  sagol

 2. Neve yn dweud

  Oes enw'r gân yn chwarae o ddechrau'r mp3 y lleuad a'r tymor heddiw, byddwn yn falch pe baech yn ateb :)

 3. cusan yn dweud

  sehr guttt und schönn…

 4. iechyd yn dweud

  diolch

  1. Rhaglenni Almaeneg yn dweud

   Rydym yn diolch i chi am eich diddordeb.

 5. Jacobin yn dweud

  diolch viele

 6. Athro Almaeneg Ezgi yn dweud

  Diolch yn fawr.

 7. cariad yn dweud

  Diolch am y rhaglenni dysgu Almaeneg, rydych chi'n rhannu swyddi lefel uchel iawn ac o ansawdd uchel.

 8. kiddle yn dweud

  Diolch yn fawr iawn am y gwersi Almaeneg

 9. Vion yn dweud

  mae eich rhaglenni dysgu Almaeneg yn dda iawn, diolch syr

 10. niwmoniae yn dweud

  Diolch am y gwersi Almaeneg.

 11. amow yn dweud

  diolch

 12. unsugstearee yn dweud

  mae'n ddogfen Almaenig dda iawn, diolch

 13. BrexFermala yn dweud

  diolch am y ffeil Almaeneg, rydych chi'n safle taclus iawn

 14. unsugstearee yn dweud

  diolch germanx

 15. regBor yn dweud

  Diolch am y rhaglen syr.

 16. dienw yn dweud

  Mae'r Almaen yn wlad hardd

 17. dienw yn dweud

  Fe wnes i lawrlwytho'r ffeil, pam?

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.