Die ymyrraeth yn Almaeneg

0

Exclamations Almaeneg. Mae ebychiadau fel arfer yn eiriau gweiddi a ddefnyddir i ddenu sylw'r rhyng-gysylltydd neu i fynegi teimladau fel syndod, dicter neu werthfawrogiad. Mae'r rhain fel arfer yn cael eu cynnwys mewn brawddeg, ond nid ydyn nhw'n rhan o'r frawddeg honno. Mae'n caniatáu mynegi emosiwn ar ddechrau'r gair.

CYFWELIAD DIE: Exclamations yn Almaeneg

Ebychiadau yn Nhwrceg sy'n mynegi poen fel “lleuad, aman, o”;

Ai!
O!
Autsch!
Auweh!

Eithriadau'n mynegi ymdeimlad o wres;

Hi!
Huhu!

Ebychiadau fel “oh veren sy'n rhoi ymdeimlad o bleser a chysur;

Ah!

Ebychiadau fel “Iii veren sy'n rhoi teimlad o ffieidd-dod ac atgasedd;

Burr! Ah!
Mae'r Pfui! Bah!
MRS EVANS: Brr! PUH!

Eithriadau sy'n rhoi ymdeimlad o lawenydd;

Ah! Juhu!
O! Heide, heida!
Ei! Hwrê!
Ehi! Holdrio!
Juche!

Ebychiadau fel vei melys, melys yn mynegi cariad;

Ei!
EIA!
Eiapopei i!

Eithriadau o syndod, syndod neu syndod;

Uff! Oho!
Aha! Ach!
Mae'n la! Nanu!
Ah! Ewinedd Pwyleg!
Hoppla!

Dicter, ebychiadau dig;

Ha!
Pwy yw!
Hachi!
Hoho!
Oho!
Ihr!

Ebychiadau fel “hih veren sy'n rhoi ymdeimlad o wawd a dirmyg;

Atschii!
Hehehe!

Eithriadau sy'n rhoi ymdeimlad o ddychymyg a phryder;

Hm!
Hum!
Na, na!

Pan welir digwyddiad annisgwyl, mynegir ymyriadau dŵr;

Ah!
Aha!
Na hefyd!

Mae ebychiadau fel st Sisst eden yn mynegi distawrwydd;

Pst!
Pscht!
Atod!

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

Eithriadau a ddefnyddir ar gyfer anifeiliaid;

Rhowch, rhowch = geh, geh
Muh = Mö (buwch)
Wau wau = hav hav (ci)
Miau = Meow (cat)
Gack = goak (cyw iâr)
Hu, poeth! = deh, deh
Mäh = Mee (oen)
Iah = Ai ai (ass)
Kikeriki = (ceiliog)
Piep = Cik cik (kus)

Pwyntiau gwahardd;

Ticktack = (oriau)
Peng peng = (saeth gwn)
Schnipp, schnapp = kirt kirt
Tuck tuck = (sain injan)
Tätärätä = Ailgylchredeg
= = (Siren sound)
Tapp tapp = (troedfedd)
Bumm = (sain chwyth)

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.