Rheolau Lluosi Enwau Sengl Almaeneg

8

Yn yr adran hon, byddwn yn rhoi rhai rheolau ymarferol a bennir gan lythyren olaf yr enw i wneud yr enwau yn y ffurf unigol yn lluosog. Os astudiwch y rheolau canlynol yn dda, gallwch wneud llawer o enwau lluosog yn lluosog gennych chi'ch hun heb unrhyw adnoddau.

Y RHEOLAU AR GYFER GWNEUD YR enwau lluosog

Sut i wneud enwau lluosog Almaeneg?

Yn y wers Almaeneg hon, byddwn yn rhoi rhai rheolau ymarferol a bennir gan lythyren olaf yr enw i wneud yr enwau unigol yn lluosog. Os astudiwch y rheolau canlynol yn dda, gallwch wneud llawer o enwau lluosog yn lluosog gennych chi'ch hun heb unrhyw adnoddau.

- Llythyrau olaf, -sel, -tel, -ler, -le, -ner, -en, -chen, -erl, -lein  Mae'r unigol a'r lluosog o eiriau yr un peth. Wrth wneud y geiriau hyn yn lluosog, ni wneir unrhyw newidiadau i'r gair. Defnyddir yr un gair ar gyfer unigol a lluosog. Mae'r rheol hon yn berthnasol i bob gair ag erthygl der neu das yn unig.

-Llythyrau -ich, -rich, -y, -ig, -old, -ing, -ing, -nis, -al lluosog o'r geiriau, hyd at ddiwedd y ffurf unigol -e yn cael ei wneud trwy ddod â'r llythyr.

-Llythyrau -ar-a-llaw, ond mae'r ik die ik Mae'r geiriau i'r diwedd -en neu -n Fe'i gwneir yn lluosog trwy ddod â'r llythrennau. Dim ond y geiriau "Tochter" a "Mutter" nad ydyn nhw'n dilyn y rheol hon.

-Llythyrau -schaft -lei -heit -keit -rei -in -ung y geiriau, hyd at y diwedd -en neu -n gwneir llythrennau yn lluosog.

y -Artikel der neu das lluosog -R gemwaith a llafariaid yn y gair Deneuach.

Gallwn hefyd ddod i'r casgliad bod yr enwau lluosog yr ydym wedi'u harchwilio hyd yn hyn:

diwedd y llythrennau,
ar ddiwedd y llythrennau cyntaf a'r llafariad cyntaf i'r pwynt yn y fan a'r lle,
hyd at ddiwedd y llythyr ee,
diwedd y llythyr a'r llafariad cyntaf i'r pwynt yn y fan a'r lle,
gwneud dim newidiadau yn y gair,
drwy wneud dim newidiadau yn y gair a phwyntio ar y llafariaid cyntaf,
diwedd y llythyr,
pen-lythyrau,
Gallwn ddweud eu bod yn cael eu gwneud yn lluosog trwy ddod â'r llythrennau i ddiwedd y geiriau o darddiad tramor.
Gallwch ysgrifennu unrhyw gwestiynau a sylwadau am ein gwersi Almaeneg ar fforymau almancax.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
8 Sylw
 1. mehtap mahmutoglu yn dweud

  Diolch yn fawr iawn am eich dysgu Almaeneg yn rhannu.Fe wnaethoch chi ei esbonio'n berffaith.Doeddwn i ddim yn meddwl y gallwn ddeall Almaeneg mor hawdd.

 2. esblygiad yn dweud

  tymor-season
  beth yw lluosog y gair hwn?sisons?

 3. Haticenur ÖNDER yn dweud

  Pa ôl-ddodiad mae gair yn gorffen gyda -ger neu -nger ac yn gorffen gyda "artikeli"? Diolch…

 4. Yunus Emre Sancili yn dweud

  Dywedwch y lluosog o wybodaeth, korb, fformiwla, wort
  os gwelwch yn dda

 5. mewn rhes yn dweud

  Testun fy aseiniad perf yw oriau. Diolch

  1. dienw yn dweud

   Stunden

 6. Ismail Mert yn dweud

  Beth yw lluosog y gair gem? gwaith cartref brys ar gyfer yfory

  1. dienw yn dweud

   nawr rydych chi'n enwog

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.