Modalverben Almaeneg, Marcwyr Kip o'r Almaen, Modalverbler

6

GERMAN MODALVERBEN

Defnyddir modelau modalver i newid ystyr y berfau y maent yn eu defnyddio gyda'i gilydd. Caiff y modalverb ei daflu yn ôl y pwnc.

Modalverb yw:
können e i wybod (i allu gwneud)
bilmek. i wybod (rydym yn ei ddefnyddio wrth gyflawni gweithredoedd gwaharddedig, mae yna achosion cwrteisi parch)
mussen… ..- dylai, -finals (nid oes unrhyw rwymedigaeth i wneud rhywbeth)
(rhaid iddo ddatgan rheidrwydd, defnyddir gorchmynion mewn awdurdod, dyletswyddau a chyfrifoldebau.)
cais am wlân …… (mae cynllun, pwrpas a bwriad) (mae sicrwydd)
mögen olma .. yn barod i wneud yr ewyllys, i wneud rhywbeth.

Enghreifftiau:
Ich kann gut singen (byddwn i'n dweud cân dda)
Hier darf man nicht parken (dim parcio yma)
Dürfen Sie zu uns kommen? (Allwch chi ddod atom?)
Wir Müssen viel Formulare ausfüllen. (Rhaid i ni lenwi nifer o ffurflenni)
Schule gehen. (Rhaid i chi fynd i'r ysgol yfory)
Ich will für meine Zukunft Planen (Rwyf am gynllunio ar gyfer fy nyfodol)
Ich mag dich

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
6 Sylw
 1. Mehmet Ali yn dweud

  Mae gwall yn yr enghreifftiau
  1 ) Dürfen Sie mit uns kommen? –>Fel mater o ffaith –> “Dürfen Sie zu uns kommen”, mae’r myth yno yn rhoi ystyr arall i’r gair.
  2 ) Ich will für meine Zukunft palanen -> nid palanen -> Rhaid ei fod yn planen,

  3) Ich mag von dir (dwi'n hoffi ti) —> yn gywir -> ich mag dich

  1. almancax yn dweud

   Diolch am eich adborth gwerthfawr.
   Anfonwyd y pwnc gan un o'n haelodau, a dylai fod yn naturiol canfod rhai camgymeriadau.
   Mae'r gwallau a ganfuwyd wedi'u cywiro gennym ni.
   Diolch…

 2. y modalverb yn dweud

  Diolch am y modalverben yn Almaeneg, fe helpodd fi lawer

 3. berfau moddol german yn dweud

  berfau moddol Almaeneg
  süpersiniz

 4. verben moddol german yn dweud

  moddverben Almaeneg
  moddau Almaeneg

 5. esra yn dweud

  Nid yw modalverben ond mor hardd

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.