Elfennau Dedfrydau yn Almaeneg

1

Gosod Dedfrydau yn Almaeneg ac Elfennau Dedfryd

Elfennau mewn Dedfryd

Gelwir gair neu ymadrodd sy'n disgrifio teimlad, meddwl neu sefyllfa yn ddedfryd. Nawr gadewch i ni archwilio'r elfennau sy'n ategu ei gilydd:

Y cyflwr pwysicaf ar gyfer ffurfio brawddeg yw presenoldeb elfen sy'n datgan modd a pherson. Hynny yw, os oes unrhyw eiriau, newyddion neu ddymuniadau yn y ddedfryd, mae'n adrodd barn. Adrodd am farn yw'r amod pwysicaf o fod yn ddedfryd. Nid yw bob amser yn angenrheidiol datgan unigolyn, i fod yn ddedfryd.

Yr elfennau y gellir eu canfod yn y frawddeg yw rhagfynegiad, pwnc, gwrthrych a chyflenwad. Gadewch i ni weld beth yw eu nodweddion nawr.

Rhagfynegiad (Prädikat)

Yr elfen sylfaenol sy'n pennu barn trwy ddatgan modd ac amser mewn brawddeg. Mae'n dangos nodwedd brawddeg yn unig. Mae'r elfennau eraill yn elfennau cyflenwol o'r rhagfynegiad.

Ni allwn ofyn i unrhyw eitem ddod o hyd i'r rhagfynegiad yn y ddedfryd. Rydym yn ei adnabod o'r geiriau mewn disgyrchiant.

enghraifft;

Mae'r gair “Rwy'n gwybod“ yn dangos bod y weithred o ”wybod bod c yn awr yn cael ei saethu. Yna mae'n adroddiad barnwrol. Felly, mae'n ddedfryd.

“Y bachgen oedd newydd gyrraedd oedd merch y drws.”

Gan fod yr ymadrodd chwe gair yn y frawddeg yn ymadrodd enw;

"Roedd yn arfer bod yn fachgen drwg."

Gan fod yr ymadrodd chwe gair yn y frawddeg yn ansoddair nid yw'r ansoddair yn gwahanu ei gilydd ac yn rhagfynegi gyda'i gilydd.

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

Pwnc (Pwnc)

Rhagfynegiad y frawddeg yw'r elfen sy'n gwneud y symudiad neu sy'n ffurfio. Elfen sylfaenol y ddedfryd ydyw. Ond nid oes rhaid iddo fod ym mhob brawddeg.

Yn y frawddeg, gofynnwn i'r cwestiynau a welodd a “beth i ddod o hyd i'r pwnc. Fodd bynnag, gan fod y cwestiwn “beth” yn cael ei ofyn hefyd i ddod o hyd i'r gwrthrych, rydym yn gofyn y cwestiwn pwnc mewn gwahanol ffyrdd.

enghraifft;

“Gofynnodd yr athro i mi y cwestiwn.”

yw'r rhagfynegiad. Llwytho i ddod o hyd i'r pwnc Rydym yn gofyn, kim Pwy sy'n gofyn? Yr ateb yw “Athro”. Felly dyma destun y ddedfryd.

Yn y frawddeg, gellir rhoi'r pwnc yn benodol, fel y gwelir yn yr enghreifftiau uchod, neu gellir ei dynnu o'r rhagfynegiad. Gelwir pynciau o'r fath, nad ydynt yn cael eu deall yn y frawddeg a'u deall o'r ôl-ddodiadau personol yn y rhagfynegiad, yn “bynciau cudd.
Rwy'n gallu rhoi'r llyfr hwn i chi am ddau ddiwrnod. ”

yw'r gair ”gallaf roi rhagfynegiad lem. I ddod o hyd i'r pwnc, rydym yn gofyn, kim Pwy sy'n rhoi? “,“ I ”sy'n dod; ond nid yw'r gair hwn yn bodoli yn y frawddeg. Felly testun y frawddeg hon yw'r pwnc cudd. Nid yw'r pwnc hwn yn un o'r elfennau sy'n bresennol yn y ddedfryd. Mewn geiriau eraill, hyd yn oed os gwelir mai'r pwnc yw “I yn y frawddeg“ Rwyf yma, bu'r frawddeg hon yn cael ei hystyried fel un sydd wedi'i chyfansoddi yn unig o ragfynegiad.

Nid oes unrhyw bwnc ym mhob brawddeg. Felly, weithiau mae'n aneglur pwy sy'n gwneud y weithred.

“Ni allwch fynd i mewn i'r dref fel hyn.”

ne Beth sydd ddim wedi mynd, pwy sydd ddim wedi mynd? Felly nid oes gan y frawddeg bwnc.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
1 sylw
  1. sengl pobydd yn dweud

    Diolch :)

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.