Darlithoedd Almaeneg yr Almaen, Geiriau Almaeneg

42

Yn y wers Almaeneg hon, byddwn yn rhoi gwybodaeth fwy cynhwysfawr ac uwch am erthyglau Almaeneg. Yn ein gwersi blaenorol, rhoesom wybodaeth fanwl am erthyglau yn Almaeneg, beth yw'r erthygl, faint o fathau o erthyglau sydd yn Almaeneg, ble maen nhw'n cael eu defnyddio a lle nad ydyn nhw'n cael eu defnyddio.

Yn ein gwersi blaenorol, gwnaethom nodi bod yn rhaid cofio geiriau Almaeneg ynghyd â'u herthyglau, y gellir dysgu erthyglau geiriau o eiriaduron Almaeneg, ac mae'n anodd dyfalu beth yw erthygl heb edrych o'r geiriadur. Yn ein gwers gyfredol, byddwn yn rhannu'r geiriau Almaeneg yn rhai grwpiau ac yn egluro beth yw erthyglau'r geiriau sydd wedi'u cynnwys yn y grwpiau hyn.

Articels Almaeneg

Yn y penodau blaenorol, gwnaethom nodi bod gan bob enw generig erthygl a rhaid cofio geiriau ynghyd â'u herthyglau. Er hwylustod i chi, rydym wedi ei chael yn briodol gwneud grwpiad sy'n cynnwys gwybodaeth am ba fathau o enwau sy'n cael eu defnyddio gyda pha erthygl. Rydyn ni'n credu y bydd yn gyfleustra gwych i chi os ydych chi'n astudio ac yn cofio'r grwpio. Fodd bynnag, efallai na allwch gynnwys gair a welwch mewn unrhyw grŵp. Yn yr achos hwn, bydd yn rhaid ichi edrych ar y geiriadur eto.

GEIRIAU MEWN ERTHYGLAU

 • Defnyddir enw'r dydd, y mis a'r enwau tymor gyda'r celf.
 • Defnyddir enwau cyfeiriad a gwynt.
 • Enwau'r holl fodau byw gyda rhyw gwryw (hyrddod, teirw, roosters ac ati) a ddefnyddir gyda'r celf.
 • Mae'r holl arian yn cael ei ddefnyddio gyda'r celf. (die mark: mark, das pfund: pound, die krone: ac eithrio coronau)
 • Defnyddir brandiau ceir gyda'r celf.
 • -ig-ing-e-ant-ent-en-eur - ier - iker - s - ist - ismus - or - är geiriau sy'n dod i ben yn y cânt eu defnyddio.

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

ENWAU MEWN CELF YN ALMAENEG

 • Pob creadur benywaidd (das Weib: benyw a das Mädchen: heblaw am ferch)
 • Ffurf luosog pob enw
 • rhifau
 • Enwau ffrwythau, coed a blodau (ac eithrio Apfel: afalau)
 • Fel arfer mae gan lythyren olaf y gair -e ddau enw sillaf
 • Waeth beth yw enw llong, mae'n farw.
 • Y llythyrau olaf; yn, ion, ei, tät, ef, un, schaft, keit, ere, llaw, itis, ive, ose, a, ade, oedran, ette, ine, hy, niwl, ik, ur, enz, nid, wrea, Mae'r enwau sy'n anz yn enwau marw.

ENWAU Â'R ERTHYGLAU YN ALMAENEG

 • Yn gyffredin ar gyfer creaduriaid benywaidd a gwrywaidd a chiwb pob creadur
 • Enwau sy'n deillio o'r ferf neu'r ansoddair
 • Elfennau cemegol
 • Enwau lleoedd fel sinema, caffi, gwesty
 • Y llythyrau olaf; ing, ma, icht, chen, tum, ett, gwifren, lein, ment, yn Enwau'r erthyglau yw das.

Noder bod y rheolau uchod yn gyffredinoli, gyda rhai eithriadau.


Gallwch ysgrifennu unrhyw gwestiynau a sylwadau am ein gwersi Almaeneg ar fforymau almancax. Gall aelodau almancax drafod eich holl gwestiynau.

Ar gael nawr rhifau Almaeneg Gallwch ddarllen y pwnc.

Annwyl ffrindiau roedd ein porth, sef gwefan iaith Almaeneg fwyaf a mwyaf poblogaidd Twrci, yn cynnwys erthygl Almaeneg wedi'i hysgrifennu am ddwsinau o gyrsiau sydd ar gael. Trwy chwilio adran chwilio ein gwefan neu Erthyglau Almaeneg Gallwch ddod o hyd i'r holl wersi am erthyglau Almaeneg trwy glicio ar y pwnc.

Mae tîm yr Almaen yn dymuno cael llwyddiant

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
42 Sylw
 1. Semih yn dweud

  Beth yw erthygl dinasoedd fel Istanbul?

 2. Gorkem Eral yn dweud

  Rwyf ar hyn o bryd yn fyfyriwr ysgol uwchradd hyn ac rwy'n paratoi ar gyfer yr arholiad.Yr adran rydw i eisiau yw Almaeneg iaith a llenyddiaeth, ond dydw i erioed wedi gweld Almaeneg tan nawr.Rwy'n gwybod ychydig o bethau am gerddoriaeth fy hun.Rwy'n caru Almaeneg yn fawr iawn, mae hi'n iaith rydw i wedi bod eisiau ei dysgu erioed, ond rydw i'n petruso ar y llaw arall, mae gen i bosibilrwydd i fynd â hi neu fynd i Awstria bob blwyddyn.Byddwn yn gwerthfawrogi pe byddech chi'n rhoi eich meddyliau diffuant i mi ar y mater. Diolch ymlaen llaw.

  1. dienw yn dweud

   Mae Almaeneg yn iaith anodd iawn. Mae'n un o'r ieithoedd mwyaf ailadroddus. Ond os bydd awydd ynom, yna bydd ein gwaith yn haws yn erbyn yr iaith hon. Dw i'n byw yn Cologne. Mae'r cyrsiau'n llwyddiannus iawn. Os ydych chi'n talu sylw, rydych chi'n dysgu Almaeneg yn gyffredinol.

  2. dienw yn dweud

   Rwy'n mynd i ysgol uwchradd yr Almaen
   Rwy'n credu y dylech chi roi'r gorau i'r cariad hwn
   Ond peidiwch â digalonni, mae yna rannau gwell.

 3. Batuhan yn dweud

  Ffrindiau, yr iaith anfoesgar a crapiest yn y byd yw Almaeneg.Ewch at eich dysgwr iaith, gwella'ch Saesneg, dysgu ieithoedd fel Rwsieg, portuguese

  1. dienw yn dweud

   Nid oes yr un iaith a siaredir yn y byd yn haeddu y fath nodweddiadau hyll. Pan fyddwch chi'n dysgu iaith newydd, mae drysau'r gwareiddiad a grëwyd gan ddefnyddio'r iaith honno yn cael eu hagor i chi. Mae’n bosibl bod gwybodaeth sy’n eich cyrraedd yn Saesneg neu mewn iaith arall yn unig wedi colli ystyr y gwreiddiol. Mae diwylliant yr Almaen, ac felly yr iaith Almaeneg, wedi gwneud cyfraniad pwysig iawn i fywyd y Byd, Ewrop a Thwrci, ac mae'n dal i wneud hynny. Felly, mae dysgu Almaeneg yn hynod o bwysig.

 4. Kingston Jamaica yn dweud

  Roedd yn help mawr ar gyfer fy arholiad. Diolch, Cofion gorau…

 5. dienw yn dweud

  Onid oes mwy eglur ar y pwnc, ni ddeallais

 6. dienw yn dweud

  Mae'n iaith sydd angen ei dysgu ar y cof.Es i i'r cwrs am 2 fis.Mae'r erthyglau yn blino, ond os ydych yn astudio, nid oes problem.

 7. dienw yn dweud

  Rwy'n gobeithio y byddaf yn deall yn well yn fuan

 8. dienw yn dweud

  mae’n iaith yr ydych yn ei galw’n ddiangen, iaith a fydd yn eich helpu i ddod o hyd i swydd yn haws ar ôl i chi raddio o’r brifysgol.Am fod masnach Almaeneg a Thwrci yn rhywbeth a fydd yn digwydd bob amser. Ar yr un pryd, mae pobl sydd eisiau dysgu ac sy'n dueddol o ieithoedd yn gallu dysgu'n hawdd Mae gan bob iaith anhawster penodol. Gan gynnwys Saesneg Peidiwch â defnyddio hynny fel esgus.

 9. Medi yn dweud

  Mae gen i arholiad ac roedd yn ddefnyddiol iawn. diolch

 10. anrhydedd yn dweud

  Beth yw erthygl Beamer

 11. asalea afieithus yn dweud

  diolch yn fawr fe helpodd lawer ar gyfer fy arholiad 🙂

 12. stori yn dweud

  Diolch i chi gan y bydd yn ddefnyddiol iawn ar gyfer fy arholiad.

 13. omar mahmoud yn dweud

  BENDITHIO DDUW CHI FIL! Wnes I BYTH DEALL Y RHIFYN HWN <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3

 14. Kaan yn dweud

  Nawr, gwybodaeth am sut i gofio dwylo yn ymarferol ??????????

 15. revin yn dweud

  Rydych chi wedi hwyluso dysgu'r erthygl. Diolch.

 16. gwenwyn yn dweud

  Safle ardderchog, y safle Almaeneg gorau

 17. Omer yn dweud

  schokoladenriegel beth yw'r erthygl am hyn byddwn yn falch pe baech yn fy helpu

  1. dienw yn dweud

   y

   1. Enw yn dweud

    Diolch am ateb yn gynnar iawn.

    1. A yn dweud

     Rydych chi'n anhygoel erthyglau Almaeneg Almaeneg dosbarth 9 mae popeth yma

 18. Md yn dweud

  Sut ydw i'n gwahanu geiriau sy'n gorffen mewn ing? Mae mewn der, mae mewn das

  1. fy amser yn dweud

   byddwch yn cofio.

   1. hamdi yn dweud

    yn fy marn i

 19. fframwaith yn dweud

  Helpwch gyda chwestiynau am lythyr telegram yn erbyn aduniad teuluol

 20. bwsie yn dweud

  Felly mae gan bob gair italig ar wahân ac nid oes rheol bendant, a yw hynny'n wir?

 21. 123 yn dweud

  mae gormod o eithriadau

 22. dienw yn dweud

  Jahre beth ddaw

  1. oender yn dweud

   das Jahr ond dywedasoch Jahre yna mae'n lluosog. Os bydd llawer o bobl, bydd yn marw.

   1. dienw yn dweud

    Mae'n amhosib dysgu

 23. FuRKaN yn dweud

  Der Pfirsich: dywedasoch mai un afal yw eirin gwlanog.

 24. dienw yn dweud

  Rwy'n cofio'r hyn sydd wedi'i ysgrifennu yn fy llyfr nodiadau nes i mi eu cofio.

 25. dienw yn dweud

  da iawn

 26. dienw yn dweud

  Narration pwnc erthygl Almaeneg yn wych yaaaaa

 27. dienw yn dweud

  guzwl un dudalen

 28. môr yn dweud

  Mae erthyglau Almaeneg yn cael eu hadrodd yn helaeth, hyd yn oed yn yr ysgol uwchradd ni all ein hathro addysgu, rydym yn dysgu Almaeneg o'r fan hon fel dosbarth.

 29. oya yn dweud

  Mae yna 3 erthygl Almaeneg, sef der das die.

 30. y m.al yn dweud

  erthyglau Almaeneg darlithoedd der das die

 31. aleyna yn dweud

  Erthyglau Almaeneg, a yw'r naratif pwnc mor brydferth, fy mrawd, fe wnaethoch chi ddinistrio'r llanast
  Rwy'n pasio'r wefan hon yn unig, ffrind.
  Nid oes unrhyw safle sy'n siarad Almaeneg.
  llawer o ddiolch

  1. Shahnaz yn dweud

   Mae’n rhaglen drawiadol iawn

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.