Amlenni Almaeneg, Dangosyddion Almaeneg

0

GERMAN ENVELOPES, GERMAN MARKERS Darlith Pwnc

Nodyn pwysig: Annwyl ffrindiau, mae'r amlenni Almaeneg canlynol wedi'u paratoi gan un o'n haelodau ac nid ydym wedi cadarnhau eu cywirdeb. Efallai y bydd rhai mân wallau, mae'r pwnc at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw ein gwefan wedi'i pharatoi gan ei hyfforddwyr. Rydym yn cyflwyno i'ch gwybodaeth.

ATEBION AMSER GERMAN

Mae amserau'r Almaen yn cyfyngu ar ystyron y berfau o ran amser.

cymwysterau:

1- Mae'r ateb (enw, ansoddair, rhagenw) yn ateb y cwestiwn “pryd”, “pa mor hir süre.

2 - Mae amlenni amser yn enwau amser amrywiol a ddefnyddir fel amlenni.

Os ydynt yn derbyn atodiadau statws, nid amlenni ydynt, cânt eu henwi.

Y prif rai yw:

ddoe, cyn, nos, yfory, amser hir, yn ystod y dydd, dydd Gwener, ac eto, diwrnod blaenorol, gyda'r nos, bore, gyda'r nos, bore, ychydig cyn, yn hwyr, dau ddiwrnod, dwy awr, deg munud, dau ddiwrnod, dwy awr, yr wythnos nesaf , amser hir, yn union, eto i gyd, yng ngolau dydd eang, eto, eto, eto, nawr, yna, heddiw, bob amser, bob amser, gyda'r nos, cyn i ni ddod, yn y boreau, unwaith, unwaith y mis, cyn dod yma, wrth fyw, yas ”

E.g;

Gadawodd yn unig.
Yna rwy'n gadael iddyn nhw wybod eu bod yn dod.
Dewch yma unwaith y mis.
Parhaodd y cyfarfod dair awr.
Rwy'n gorffen yn yr ysgol eleni.
Nid wyf wedi gwneud eto.
Dydw i ddim yn dod o gwmpas mwyach.
Maen nhw'n gadael yfory.
Galwodd Zeynep fin nos. .

Daw'r ôl-ddodiad “-leri gel i'r enwau amser ac mae'n gwneud y ffrâm amser i ychwanegu ystyr“ pob adan heb gario'r ystyr:

boreau, boreau, nosweithiau, cyn, prynhawn ...

Mae'r ôl-ddodiad “-in” yn gwneud nifer fach o fframiau amser:

nos, bore, gyda'r nos…

Mae ôl-ddodiadau “-E, -de, from” a rhai arddodiaid gyda'r ôl-ddodiaid hyn yn gwneud ffrâm amser:

Rydym ar y ffordd; Rwy'n credu na fyddwn yn dod heno.
Yn ystod y gwyliau, mae'r teulu cyfan yn dod at ei gilydd.
Fe wnes i eich bwyd yn y bore.

Mae'r ôl-ddodiad “-in yap yn gwneud y ffrâm amser o ran enwau amser:

haf, trowch i lawr, yn gyntaf, cwympo…

Mae adferfau sy'n cynnwys arddodiaid ac sy'n nodi dechrau a diwedd y ferf hefyd yn cael eu defnyddio fel cyfosodiad arddodiad.

Rydym wedi bod yn eistedd yma drwy'r bore.
A wnewch chi fynd yn ôl tan 7:00?
Mae wedi bod yn bwrw eira am ddyddiau.
Fe lawiodd ddwywaith nes ei fod yn llawn.

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

Defnyddir berfau-a-berfau a grwpiau adfyw-berf sydd ag ystyr amser hefyd fel adferfau amser:

Maent yn rhoi dwsinau o hysbysebion cyn i'r sioe ddechrau.
Roedd yn rhewi pan welodd ni o'n blaen.
Ni allai aros i wrando arnaf.
Mae hi'n ddwy flynedd ers i mi ddod i Istanbul.

Noder:
Ize in time ”beizeiten, rechzeitig
“Ar amser” pünktlich

Gallwch ysgrifennu unrhyw gwestiynau a barn am ein gwersi Almaeneg ar fforymau almancax neu yn yr adran sylwadau isod. Bydd eich holl gwestiynau'n cael eu hateb gan hyfforddwyr almancax.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.