Rhagenwau Almaeneg, Enwau Personol a Meddiannol

1

Annwyl gyfeillion, byddwn yn archwilio'r Rhagenwau Almaeneg, Pronouns Personol a Meddyliol (rydym eisoes wedi archwilio'r pwnc hwn yn ein gwersi blaenorol) ac yn awr byddwn yn rhoi gwell dealltwriaeth i chi o rhagenwau personol a meddiant yr Almaen.

Meddiant a meddiant yr Almaen

Rhagenwau personol Almaeneg:

ich (i)
du
er
sie (benywaidd)
(mae'n niwtral)
we (ni)
ihr (chi)
sie
Sie (chi
, yn garedig ac yn swyddogol yn eich lle.)

Os edrychwch ar y rhestr o rhagenwau personol uchod, fe welwch fod y gair sie yn golygu 3.
Gallwn yn hawdd ddeall ystyr y pron pron nuair y defnyddir y frawddeg, er enghraifft cydweddiad berfau.
Mae rhagenwau unigol yn bwnc pwysig oherwydd cânt eu defnyddio fel y pynciau mwyaf yn y frawddeg.
Yn wir, byddwch yn dod ar draws nifer o rhagenwau Almaeneg, nid yw'r arddodiaid hyn yn debygol o ddod i'ch meddwl Aslında

Rhagenwau meddiannol Almaeneg

parti Gwryw-Niwtral benywaidd
ich: i mein : fy meine : fy
du: chi dein : eich eich : eich
er: o (gwryw) fron : ei seine : ei
sie: o (benyw) ihr : ei eu : ei
e: o (niwtral) fron : ei seine : ei
gwan: ni Unser : ein ein : ein
ihr: chi euer : eich Eure : eich
sie: maent ihr : eu eu : eu
Sie: chi (ysgafn) Mae ei : eich Mae eu : eich

Nawr, gadewch i ni wneud dadansoddiad bach o'r tabl hwn a darparu'r wybodaeth angenrheidiol:
Yn y tabl, rydym wedi rhoi'r rhagenwau person cyntaf. Felly mae'r cyntaf a ysgrifennwyd ar y chwith yn rhagenwau personol, mae'r olaf yn ymlynwyr meddiannol yn dibynnu ar y person hwn.
Y geiriau sydd wedi'u hysgrifennu mewn glas yn y tabl yw'r rhai i'w defnyddio gyda'r enwau genws gwrywaidd.
Er enghraifft, yn nedfryd fy nhad, gan fod y gair tad yn genws gwrywaidd, defnyddir rhagenwau meddiannol mewn glas.
Ar gyfer brawddeg fy mam, bydd yr enwad meddiannol yn cael ei ddefnyddio mewn pinc, gan mai'r gair "mutter" yw'r genws benywaidd a'r gair "mutter" yw'r marw.

Mae enghreifftiau o rhagenwau personol yr Almaen ac rhagenwau meddiannol Almaeneg ar gael yn ein fideo isod.
Dymunwn lwyddiant i chi.

BRIF O RISALE-İ NUR

Mae cyfalaf bywyd yn brin. Mae swyddi angenrheidiol yn niferus.

Doethineb a phwrpas pobl yn cael eu hanfon i'r byd hwn; Adnabod y bydysawd ac efelychu Ef ac addoli.

Dyma'r mwyaf ffodus na ddylai'r byd anghofio'r etifedd, gadael i'r byd aberthu.

Y gwaith pwysicaf y mae Hâlık-ı Rahmân eisiau ei addoli yw diolch.

Rhaid i Rizâ fod yn Dduw yn eich gwaith. Os ydyw, nid oes gan y byd cyfan bwysigrwydd sylweddol.

Mae hwn yn gefnogwr byd. yr achos mwyaf yw ennill y byd. Os nad yw'r person yn iach, mae'n colli'r achos.

Yn eu tynged greulon, maen nhw'n mynd i farw ar eu cymblau gormesol. Felly maen nhw'n cael eu gollwng i lys.

Mae bydysawd Sultan-i yn un, a'r allwedd i bopeth yw gydag ef, ac mae ganddo bopeth o ffasiwn.

BETH YW NAMAZIN EHEMMİYETLİ? DYSGU
BETH YW'R ACHOS MWYAF DYNOL? DYSGU
SUT MAE EIN GWERSI YN DYSGU POB DDUW? DYSGU

Fel yr eglurir yn y Canllaw Ieuenctid, mae'n siŵr y bydd ieuenctid yn diflannu. Hyd yn oed os yw'r haf yn rhoi lle i'r gaeaf a'r gaeaf ac yn newid i ddydd a nos a nos, bydd hyd yn oed ieuenctid yn newid i henaint a marwolaeth. Os bydd y person ifanc dros dro a'r person dros dro i gyfeiriad camwedd yn rhinwedd gofalu, byddwch yn ennill gydag ef ieuenctid sengl, tragwyddol y mae'r holl Semâvî etiquettes yn rhoi newyddion da iddo.

Os yw rhywun yn mynd yn drallodus, am funud brawychus brawddeg, dedfryd o filiynau o funudau yn y carchar; yn ogystal, mae'r chwaeth a'r danteithion ifanc yn y fflat nad yw'n gyfreithlon, ar wahân i ddiolchgarwch a diolchgarwch y boen a'r gofid a'r pleser difrifol, a'r pechodau a'r frwydr fydol, yn cadarnhau bod yna elmets yn yr un blas, yn hytrach na'r blas, gyda phob profiad ifanc tew.
.
.
.
Os ewch chi i gyfeiriad y cylch, mae'r ieuenctid yn giwt iawn a bydd ilahi nimet hyfryd a melys-i-hay melys a phwerus fel person ifanc disglair a ifanc yn rhoi diwedd ar, yn enwedig gan fod y Qur'an fel llyfrau aml-adnod ac edicts yr holl semâvî maent yn rhoi rhybudd ac yn rhoi newyddion da. Dyma'r gwir. Ac os yw'r fflat halal yn ddigon da. Ac os oes gennych garchar am awr a deng mlynedd am gyfnod yn fflat Haram. Wrth gwrs, fel diolch i fendith yr ieuenctid, mae angen y fendith felys a rhaid ei fwyta yn y cyfeiriad.

Mae tîm yr Almaen yn dymuno cael llwyddiant

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
1 sylw
  1. dy fam yn dweud

    dy dad

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.